לאומי: שיעור התחלות הבנייה עלה בפריפריה - וירד במרכז

בסקירה שערכו כלכלני הבנק לרבעון השלישי של השנה עולה כי קצב התחלות הבנייה עדיין לא מדביק את הצורך השנתי שעומד על 45 אלף יחידות דיור

שיעור התחלות הבנייה מתחילת השנה עלה בפריפריה, וירד במרכז הארץ, כך עולה מסקירה שערכו כלכלני בנק לאומי לרבעון השלישי של השנה. מהסקירה עולה כי ברבעון השלישי של השנה הסתכמו התחלות הבנייה החדשות ב-10,600 יחידות דיור, גידול של 3.6% לעומת התחלות הבנייה ברבעון השני וקצב שנתי של 42.4 אלף יחידות דיור.

כלכלני הבנק מציינים כי מדובר במספר גבוה ביחס לעליה הממוצעת במספר משקי הבית העומדת על 39 אלף משקי בית בשנה. יחד עם זאת, יש לציין כי קצב התחלות הבנייה עדיין נמוך ביחס לצורכי השוק הנאמדים להערכת הבנק על 45 אלף יחידות דיור לשנה לפחות.

עוד מעריכים באגף הכלכלה של בנק לאומי כי קיימים מספר גורמים אשר עשויים למתן את שיעורי העלייה במחירי הדיור בשנה הקרובה. הגדלת היצע בהיקף האישורים והתחלות הבנייה לרמה שנתית של 45-50 אלף יחידות דיור בשנה עשוי להיות גורם דומיננטי המשפיע על סביבת המחירים העתידית בשוק הדיור.

כלכלני הבנק מתייחסים גם לצד הביקושים ומציינים כי על פי נתוני משרד האוצר, ברבעון השלישי של השנה חלה ירידה במספר העסקאות לעומת הרבעון השני, שקיבלה ביטוי הן בקרב רוכשי דירה ראשונה והן בקרב משפרי דיור ומשקיעים. ההתמתנות בביקושים בעת האחרונה נובעת בין היתר מהחמרת הוראות הפיקוח על הבנקים, בתחום המשכנתאות, עליה מסוימת בריביות על המשכנתאות, עליה מתונה מאוד בשכר הריאלי במשק וככל הנראה גם מחששות של ציבור הרוכשים הפוטנציאליים לגבי ההתפתחויות העתידיות בשוק התעסוקה. עוד מציינים כלכלני בנק לאומי כי מגמת ההתמתנות בביקושים עשויה לתמוך בהתמתנות קצב העלייה במחירי הדיור אשר עומדים כיום על קצב שנתי של 10%.

עוד עולה מהסקירה כי התחלות הבנייה ביוזמת המדינה הסתכמו ברבעון השלישי ב-7,600 יחידות דיור, המשקפות עליה של 12.7% לעומת הרבעון השני. "נתון זה עשוי להצביע על מעורבות הולכת וגוברת של משרד השיכון בשוק הדיור, בעיקר על רקע ירידה בהתחלות בנייה ביוזמה פרטית אשר נמשכת משנת 2011. הירידה בפעילות ביוזמה פרטית נובעת בעיקר ממחסור בעובדים, מגבלות אשראי ועיכובים בהליכי אישורי בנייה", נמסר.

כלכלני הבנק מציינים כי הגידול בהתחלות הבנייה מתחילת השנה התמקד באזורי הפריפריה, לצד ירידה בהיקף התחלות הבנייה באזורי הביקוש המרכזיים, ובעיקר בתל אביב ובערי המרכז. על פי נתוני הלמ"ס במחוז יהודה ושומרון עלה היקף התחלות הבנייה מתחילת השנה בשיעור של 130% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובמחוזות דרום וחיפה חלו עליות בשיעורים של 10%. לעומת זאת, התחלות הבנייה במחוז תל אביב ובמחוז המרכז ירדו מתחילת השנה בשיעור של 7.2% ו-3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בהתאמה. המשך מגמה של ירידה בהתחלות הבנייה באזורי הביקוש אינו תומך בהתמתנות של עליות המחירים באזורים אלה, זאת תחת ההנחה שנוכח המצב הנוכחי של תשתית התחבורה וריכוזי מרכזי התעסוקה במשק, רמת הביקושים באזורים אלו לא תפחת.

צרו איתנו קשר *5988