השותפות ב"לוויתן" מאשרות: פיתוח "לוויתן" יתעכב בשנה

נובל אנרג'י בוחנת חלופות מתאימות, לרבות אפשרות שילובו של הקידוח למטרות העמוקות במסגרת תוכנית קידוחים רחבה יותר שעשויה לכלול קידוחי חיפוש והפקה נוספים בנכסי נפט נוספים

השותפות במאגר "לוויתן" מאשרות הבוקר את הפרסום הבלעדי ב"גלובס" בנוגע לעיכוב בפיתוח מאגר לוויתן.

בהודעה ששיגרו לבורסה כותבות אבנר , דלק קידוחים ורציו כי "בין היתר לאור העלויות הגבוהות הכרוכות בשינוע אסדת קידוח לאזורנו, ולאור העובדה שטרם גובשו ואושרו במועד זה תכניות לקידוחים נוספים באזור, אין בכוונתה לשנע את אוניית הקידוח Atwood Advantage לישראל בעת הזו לשם ביצוע קידוח יחיד".

עוד הודיעה המפעילה (נובל אנרג'י), כי הינה בוחנת חלופות מתאימות, לרבות אפשרות שילובו של הקידוח למטרות העמוקות במסגרת תוכנית קידוחים רחבה יותר שעשויה לכלול קידוחי חיפוש והפקה נוספים בנכסי נפט נוספים בהם פועלים נובל אנרג'י והשותפות באזור וכן בחינה של זמינות אסדה מתאימה באיזורנו לשם ביצוע קידוח יחיד.

השותפות מדגישות כי לא הובאה לאישור השותפים החלטה על ביצוע ותקציב לקידוחים האמורים. לאור האמור, "להערכת המפעילה, קידוח למטרות העמוקות, ככל שיוחלט על ביצועו, עשוי להתבצע לכל המוקדם החל מהרבעון הרביעי של שנת 2014".

עוד מבהירות השותפות כי נכון להיום טרם אושרו תוכנית ותקציב לפיתוח מאגר לוויתן ועל כן בשלב זה לא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער לגיבוש ו/או לביצוע תוכנית הפיתוח למאגר. השותפות פועלות מול נובל אנרג'י לבחינת חלופות לפיתוח מאגר לוויתן ולקבלת המלצותיה בדבר לוחות זמנים ותקציב לביצוע תוכנית לפיתוחו.

כמו כן בוחנים השותפות במקביל, קידום של תכנון הנדסי מפורט למתקן הנזלה צף עבור מאגר לוויתן.

צרו איתנו קשר *5988