מחזיקי האג"ח של חברת דואר ישראל בוחנים גיבוש הסדר חוב

יתרת האג"ח הפרטיות היא כ-350 מיליון שקל ■ מחזיקי האג"ח יכנסו אסיפה בשבוע הבא וידונו על מינוי נציגות ובחירת משרד עורכי-דין מלווה

בשבוע שעבר פרסמה חברת דואר ישראל את דוחות הרבעון השלישי, אותו סיימה עם הפסד חשבונאי של 2.6 מיליון שקל, ועם הפסד תזרימי גבוה של 25.4 מיליון שקל.

בסקירת רואי החשבון המצורפת לדוח, הם הפנו את המשקיעים להערכות הנהלת החברה, בראשות המנכ"ל חיים אלמוזנינו, בדבר מצבה הכספי. בדוח נכתב כי "המשך מגמת השחיקה ברווחיות וביתרות המזומנים, מחייב נקיטת צעדים בטווח הזמן הקרוב על ידי מדינת ישראל, על מנת להבטיח את איתנותה הפיננסית של החברה לאורך זמן. צעדים אלה כוללים, בין היתר, סיוע במימון תוכנית פרישה, שינוי בתנאי הרישיון אשר יאפשר לחברה להפחית את עלויותיה, שינוי בתעריפי השירות ובמנגנון עדכונם, שיאפשר לחברה לכסות את עלויותיה הכרוכות במתן השירותים, וכן הסרת חסמים רגולטוריים באופן שיאפשר לחברה לפתח שירותים חדשים ויקנה לה יכולת להתחרות בשוק הדואר ובשוק השירותים הכספיים".

הנהלת החברה העריכה בדוח כי "אם לא יינקטו הצעדים הללו, החברה לא תוכל להמשיך ולממן את פעולותיה ממקורותיה העצמיים, ולעמוד בכל התחייבויותיה לאורך זמן".

מי שעוד חש שלא בנוח עם מצבה התפעולי והפיננסי של החברה הממשלתית, הם מחזיקי האג"ח הפרטיות שלה. בשנת 2010 הנפיק דואר ישראל אג"ח לגופים מוסדיים בהיקף של 400 מיליון שקל, אשר יתרתן הנוכחית עומדת על כ-350 מיליון שקל.

מספר מחזיקי אג"ח גדולים, הכוללים גם את יואב ערמוני מקרן הפנסיה גילעד ועוזי דנינו מאקסלנס (שכיהנו גם בנציגות אי.די.בי אחזקות), פנו לנאמן האג"ח, הרמטיק, בבקשה לזמן אסיפת בעלי אג"ח מיוחדת.

האסיפה נקבעה ליום רביעי הבא, ה-25 בחודש, ובין הנושאים שיידונו יהיה גם מינוי נציגות למחזיקי האג"ח, אשר תבדוק אפשרויות לגיבוש הסדר חוב בחברה. בנוסף לכך ייבחר משרד עורכי דין שיספק שירותים משפטיים לנציגות.

במסגרת זו, כבר הוגשו בקשות להתמנות לתפקיד זה מצד המשרדים של ארנון שגב (500 שקל לשעת שותף, 400 שקל לעו"ד), גולדפרב זליגמן (700 שקל לשעת שותף, 500 שקל לשעת עו"ד, עם תקרה חודשית של 50 אלף שקל), משרד קליר בנימיני (650 שקל לשעת שותף, 450 שקל לשעת עו"ד עם תקרה חודשית של 75 אלף שקל), והמשרד של גיא גיסין (750 שקל לשעת שותף, 600 שקל לשעת עו"ד, עם תקרה חודשית של 50 אלף שקל).

נזכיר כי בחודש ספטמבר הורידה חברת מידרוג את דירוג האג"ח של דואר ישראל מ-A3 ל-A2, אירוע שגרר עלייה של 0.5% בשיעור הריבית שנדרשת החברה לשלם למחזיקי האג"ח. במידרוג ציינו אז כי הורדת הדירוג "משקפת את העמקת ההרעה במצבה העסקי והפיננסי של חברת הדואר, ומגלמת את הערכתנו כי הפסד תפעולי משמעותי יירשם גם בשנה הנוכחית, ויוביל לשחיקה נוספת באיתנות החברה ובנזילותה הנמוכה".

צרו איתנו קשר *5988