עתירה לבג"ץ: על לבני להסדיר מיידית שכר טרחת עו"ד

העותרים טוענים כי שרת המשפטים הפרה את סמכותה להתקין מיידית - לאחר המועד שנקבע לצורך כך בחוק - תקנות שיסדירו לפחות את גובה שיעור ההוצאות ושכר טרחת עורכי-הדין המינימלי, המגיע לבעלי-דין שזכו בדינם

על שרת המשפטים, ציפי לבני, להתקין ללא דיחוי תקנות הקובעות את שכר טרחתם של עורכי דין, בהתאם לשורה ארוכה של חוקים המסמיכים את שר המשפטים לקבוע תקנות כאלה; כך נטען בעתירה שהוגשה היום (ד') לבג"ץ, כנגד לבני, על ידי שירות נהגי הטנדרים "אייל" ועו"ד חיים שטנגר. לטענת העותרים, בהיעדר תקנות, בתי המשפט אינם נוהגים לחייב את הצדדים המפסידים בדין בהוצאות משפט ריאליות או ראויות.

מדובר בהתקנת תקנות מכוח שורה של חוקים, ובהם: חוק בתי-המשפט; חוק ההוצאה לפועל; חוק בית-משפט לענייני משפחה; חוק סדר הדין הפלילי; חוק בית-הדין לעבודה; וחוקים נוספים. בחוקים אלה נקבעה סמכותו של שר המשפטים להתקין תקנות בקשר לפסיקת ותשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין לבעלי-דין ובאי-כוחם, בהליכים בהליכים אזרחיים ופליליים.

העותרים טוענים כי שרת המשפטים הפרה את סמכותה להתקין מיידית - לאחר המועד שנקבע לצורך כך בחוק - תקנות שיסדירו לפחות את גובה שיעור ההוצאות ושכר טרחת עורכי-הדין המינימלי, המגיע לבעלי-דין שזכו בדינם.

העותרים טוענים כי השארת המצב החוקי על כנו, מבלי להתקין לפחות תקנות בדבר שיעור ההוצאות ושכר טרחת עורך-דין המינימלי, המהווה את הרף התחתון לקביעת גובה הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך-דין, נוגדת את תכלית החיקוקים המסמיכים את שר המשפטים להתקין תקנות.

צרו איתנו קשר *5988