ליאורה עופר ניצחה את אחיה בקרב ירושת יולי עופר

נשיאת בית המשפט לענייני משפחה בת"א נתנה תוקף לצוואתו האחרונה של יולי עופר המנוח ■ עופר השקעות היא בעלת השליטה בבנק מזרחי טפחות ובמליסרון ■ השופטת הטילה על דורון עופר לשלם לאחותו הוצאות משפט של רבע מ' ש'

הותר לפרסום: ליאורה עופר ניצחה את אחיה הצעיר, דורון עופר, בקרב על ירושת אביהם המנוח, יולי עופר ז"ל. אחרי חודשים ארוכים שהסכסוך בין האחים התנהל מאחורי דלתיים סגורות, התירה היום (ה') נשיאת בית המשפט לענייני משפחה בת"א, טובה סיון, לפרסם את סיכום פסק דינה בנושא. ההחלטה לאפשר את הפרסום התקבלה בעקבות בקשה שהגיש "גלובס", באמצעות עוה"ד יורם מושקט ואוריין אשכולי, למרות התנגדות דורון עופר לפרסום.

בפסק הדין שניתן ב-18 לדצמבר, קיבלה השופטת את טענותיה של ליאורה ונתנה תוקף לצוואה האחרונה שכתב יולי עופר ב-2 בנובמבר 2008, הקובעת כי כל מניותיו של יולי עופר ז"ל בחברת "עופר השקעות" (36% ממניות החברה) יעברו לידיה, ולא לידיו של דורון. משמעות ההחלטה היא שלליאורה עופר, יהיו מעתה 51.7% מהון מניות חברת עופר השקעות, ואילו לדורון עופר, 15% בלבד, והשליטה בחברה תהיה בידיה. כמו-כן הטילה השופטת על דורון עופר לשלם לליאורה הוצאות משפט בסך רבע מיליון שקל.

השופטת דחתה את טענותיו של דורון כי הצוואה האחרונה אינה תקפה ויש לתת תוקף לצוואה מוקדמת יותר של יולי עופר, שחילקה את מניותיו בינו לבין ליאורה באופן שוויוני. על שתי הצוואות חתום עורך הדין של המשפחה, עו"ד צבי אפרת ממשרד גורניצקי, שמונה כמנהל עיזבונו של יולי עופר בצוותא עם עו"ד רובי בכר.

מסביבתו של דורון עופר נודע ל"גלובס" כי בכוונתו לערער על פסק הדין. דוברה של ליאורה עופר, רני רהב, סירב להגיב לדברים. חבר של המשפחה מסר ל"גלובס" כי "מדובר בניצחון של יולי עופר המנוח. כך הוא רצה".

"הצוואה נחתמה כדין"

בהחלטתה כתבה השופטת סיון כי "המנוח ערך בחייו 10 צוואות, אשר רובן, לרבות צוואת 2 בנובמבר 2008, נערכו על-ידי פרקליטו וידידו, עו"ד צבי אפרת". היא ציינה כי מהעדויות עולה כי החברות המאוגדות בעופר השקעות היו מפעל חייו של יולי. "המנוח התלבט למי מילדיו או לשניהם יוריש את מניותיו, אך כחוט השני עולה כי שיקולו העיקרי לצורך קבלת החלטתו - כפי שזו מובעת בצוואת נובמבר 2008 - היה כי יישמר מפעל חייו", ציינה.

השופטת דחתה את טענות דורון כי יולי עופר לא היה כשיר לחתום על צוואת נובמבר 2008 וכי הוראות צוואה זו הן תוצאה ישירה של השפעה בלתי הוגנת שהופעלה עליו. היא קבעה כי הצוואה נחתמה כדין, וכי בצוואה זו מ-2008 נתן יולי עופר ביטוי לאומד דעתו לגבי אשר יעשה בנכסיו וברכושו לאחר מותו, והורה כי מניותיו בעופר השקעות יועברו, כאמור, לידי ליאורה.

השופטת ציינה עוד כי מאז שחתם על צוואת 2008 דבק יולי עופר בעמדתו כי יש לקיימה, למרות ניסיונות של דורון עופר להניעו מכך. "כל פעולותיו של דורון לשכנע את אביו במהלך שלוש השנים ממועד חתימתו על צוואת נובמבר 2008 ועד לפטירתו, לשנות את הצוואה ולהעניק לו מחצית ממניותיו בעופר השקעות ו/או עופר נכסים לא צלחו והמנוח נותר איתן בדעתו", נכתב בפסק הדין.

השופטת הדגישה כי גם מצבו הגופני של יולי עופר בערוב ימיו לא פגם בתקפות הצוואה המטיבה עם ליאורה. "מחלותיו של המנוח וסיוע הקרובים לו בסמוך למועד חתימתו על צוואת נובמבר 2008, לא פגמו בכושרו המנטאלי וביכולתו לקבוע למי מבין שני ילדיו ברצונו להעביר את מניותיו בעופר השקעות ועופר נכסים", נקבע בפסק הדין.

"יולי היה מעורב"

עוד ציינה השופטת כי היקף הראיות הנרחב שהובא בפניה בהליך זה מצביע על כך שיולי עופר המנוח "היה מעורב בכל תו ותג בעסקיו המרובים, הן בישראל והן מחוצה לה, ועם התקדמות שנותיו והיחלשותו הגופנית בדק והתלבט כיצד ובאמצעות מי ישמר את פועלו".

השופטת ציינה כי הן ליאורה והן דורון עסקו בפועל בעסקי החברות המשפחתיות ואף מילאו תפקידים מרכזיים בהן לרבות כדירקטורים בחלק מהחברות. "ואולם, דורון, לאחר שמכר את מניותיו בחברת הספנות 'ומשת 2003' פיתח בעיקר את עסקיו הפרטיים, על-אף שמילא תפקידים בקבוצת יולי עופר, ובהתאם להחלטותיו של המנוח. ליאורה המשיכה לעבוד ברצף בקבוצת יולי".

בסכסוך היו מעורבים בכירי עורכי הדין בארץ. את ההישג המשפטי הגדול הביאו לליאורה עופר עו"ד אביגדור (דורי) קלגסבלד, שנחשב לאחד מבכירי הלטיגטורים בארץ, וכן עוה"ד אמיר שרגא ועו"ד אפי פרי; דורון עופר מיוצג בידי עו"ד אלכס הרטמן ממשרד ש. הורוביץ ובידי עו"ד יוסי מנדלסון.

על הפרק: מכירת מליסרון או מזרחי-טפחות

חברת עופר השקעות היא בעלת השליטה (20%) בבנק מזרחי-טפחות ביחד עם מוזי ורטהיים. בנוסף מחזיקה הקבוצה בחברת הנדל"ן המניב מליסרון, המובילה בענף הקניונים, ועוד. מצבת הנכסים של מליסרון היא גדולה מאוד. בין היתר, מחזיקה החברה בקניון רמת אביב, ב"בילו סנטר" ברחובות, באיקאה בראשל"צ, הגרנד קניון בחיפה, קניון השרון בנתניה, הקריון בקרית ביאליק, קניון חוצות המפרץ, קניון חדרה, קניון באר שבע וכן הקניונים, הדר, כיכר ציון, מבשרת ציון בירושלים, קניון מעלה אדומים, קניון אבנת בפ"ת, נצרת סנטר בנצרת עלית ובמתחמי מסחר ומשרדים במקומות נוספים ברחבי הארץ.

בהתאם להחלטת ביהמ"ש, ליאורה עופר תקבל באופן רשמי את השליטה בעופר השקעות, אולם הדבר לא צפוי להביא לשינוי בהתנהלות הקבוצה והחזקותיה המרכזיות - מזרחי טפחות ומליסרון. ליאורה עופר דומיננטית בעופר השקעות כבר זמן רב. היא אף מכהנת כיו"ר חברת הנדל"ן מליסרון, וכדירקטורית במזרחי טפחות, זאת בעוד לדורון אין תפקיד רשמי בשתי החברות. ליאורה עופר פעילה בשתי החברות בהן מחזיקה עופר השקעות, ובמיוחד קרוב לליבה תחום הקניונים, שהוא תחום הפעילות המרכזית של מליסרון.

בעבר דרש בנק ישראל ממשפחת עופר לשנות את מבנה השליטה בעופר השקעות. המפקח על הבנקים, דודו זקן, דרש אז בכתב כי המשפחה תפריד לאלתר את אחזקותיה בחברת עופר השקעות בין החזקות הנדל"ן (מליסרון) לאחזקות הפיננסיות (מזרחי-טפחות). ההפרדה נדרשת משום שרמת המינוף בעופר השקעות גדלה בשנים האחרונות, לאחר שמליסרון רכשה את השליטה בחברת בריטיש ישראל. לפי הערכות, דורון עופר הערים קשיים על חלוקה זו, כחלק ממאבק הירושה.

כעת, משהוכרע סכסוך הירושה, הרי שבשל חוק הריכוזיות, תצטרך עופר השקעות למכור את אחת מהחזקותיה או לחילופין למצוא פתרון יצירתי אחר, כגון מכירת חלק מהקניונים של מליסרון, במטרה לרדת מתחת לרף שנקבע בחוק, האוסר על החזקה ריאלית ופיננסית ביחד. העובדה שכעת אין לליאורה עופר אופוזיציה אמיתית ומאבקי ירושה בעופר השקעות, תסייע לה לבצע ביתר קלות צעדים שכאלה.

ומה באשר לדורון עופר? דורון עופר אמנם לא קיבל דבר בחלוקת הרכוש הנוכחית, אך לפני כמה שנים מכר את חלקו בעופר ספנות (33%) לדודו סמי עופר ולאודי אנג'ל, וליאורה עופר לא קיבלה אז דבר. ככל הידוע, דורון עופר עוסק כיום בנדל"ן, בעיקר בבריטניה, ונחשב אדם עשיר בזכות עצמו.

משפחת עופר
 משפחת עופר

צרו איתנו קשר *5988