דרבן קיבלה הלוואה בהיקף 235 מיליון שקל מכלל ביטוח

כבטוחה לפירעון ההלוואה, תעמיד דרבן משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה במקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי באזור התעשיה קרית אריה שבפתח תקווה

דרבן השקעות מקבוצת פישמן הודיעה היום (ד') על קבלת הלוואה מכלל ביטוח. במסגרת ההסכם שחתמו החברות, תעמיד כלל ביטוח שתי הלוואות בסכום קרן מצטבר של 235 מיליון שקל. כבטוחה לפירעון ההלוואה, תעמיד דרבן משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה במקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי באזור התעשיה קרית אריה שבפתח תקווה, וכן שעבודים על זכויות נלוות נוספות במקרקעין כגון זכויות מכוח הסכמי שכירות ופוליסות ביטוח.

המימון נועד להשלמת עסקת הרכישה בנכס בפתח תקוה ולהשקעות נוספות בנכס. במועד השלמת העסקה, תועמד לדרבן הלוואה בסך של 175 מיליון שקל וסכום נוסף בסך של 60 מיליון שקל יועמד לחברה במועד אכלוס הנכס ע"י השוכר העיקרי.

ההלוואה תישא ריבית שנתית צמודת מדד בשיעור המחושב על פי ממוצע משוקלל של תשואות שתי סדרות אגרות חוב ממשלתיות במח"מ דומה בתוספת מרווח שהוסכם בין הצדדים, ולא פחות מריבית שנתית של 3% צמודה למדד. ההלוואה תיפרע על פני תקופה של 10 שנים בתשלומים רבעוניים שווים בסך של 1% מקרן ההלוואה. יתרת ההלוואה תיפרע במועד התשלום האחרון בתום תקופת ההלוואה.

מנכ"ל כלכלית ירושלים דודו זבידה אמר היום: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם כלל בפרט ועם המגזר המוסדי בכלל שבא לידי ביטוי במתן אשראי נוסף לחברות הקבוצה. מימון הנכס בפתח תקווה מצטרף לפעולות נוספות אשר ננקטות ע"י חברות הקבוצה וזאת בכדי להאריך את תקופת החוב הממוצעת יחד עם יצירת מקורות תזרימים נוספים אשר יסיעו להציג צמיחה ושיפור בתוצאותיהם הפיננסיות של חברות הקבוצה תוך שמירה על יציבות תזרימית. מתן ההלוואה היום הוא חלק מתהליך של השבחת נכסים אותו מבצעת הקבוצה אשר אמור להציף ערך לחברות הקבוצה".

*** אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

צרו איתנו קשר *5988