לאומי: השקיעו במדד ת"א 75 - המניות ייהנו מהשיפור בעולם

הכלכלנים מעדיפים את ת"א 75 על-פני המעו"ף ■ ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי בחו"ל ועל חשיפה גבוהה לאג"ח ממשלת ישראל ■ בנק אגוד ממשיכים להמליץ על השקעה באפיק המניות בשיעור של כ-18% בתיק מייצג ושל כ-28% בתיק ספקולטיבי

כלכלני בנק לאומי ממישיכים להמליץ בסקירת סוף השבוע שלהם על מדד ת"א 75 על פני מדד תל אביב 25, תוך הערכה שחברות השייכות למדד ת"א 75 ייהנו יותר בממוצע מהשיפור בכלכלה העולמית.

בלאומי ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי בחו"ל, תוך הערכה שרמת המחירים של שוקי המניות בעולם עדיפה ביחס לאג"ח הקונצרני. "יחד עם זאת, הסיכון באפיק המנייתי עולה ככל שנמשכת העלייה במכפילי הרווח בשוקי המניות", הם מסייגים. בנוסף, "מומלצת חשיפת יתר למדדי המניות באירופה ובבריטניה בהשוואה למשקלם במדד המניות העולמי (כ-25%) - לאור השיפור במצב כלכלות אלו. אנו ממליצים להחזיק חשיפת חסר קטנה לארה"ב ואת מדדי המניות של השווקים המתעוררים, להחזיק בשיעור דומה למשקלם במדד המניות העולמי", הם כותבים.

הכלכלנים גם מוסיפים להמליץ כמו בסקירות האחרונות על חשיפה גבוהה לאג"ח ממשלת ישראל תוך התמקדות במח"מ בינוני-קצר, על ידי אחזקה מאוזנת בין האפיק השקלי לצמוד. "התשואות בחלק הארוך של העקומים המרכזיים בחו"ל, וכפועל יוצא מכך גם בשוק המקומי, צפויות להמשיך ולעלות בטווח הזמן הבינוני כתלות בהמשך השיפור בכלכלת ארה"ב (ובמידה מסויימת גם בכלכלת אירופה)", הם כותבים, ומוסיפים כי "מומלץ להימנע מאג"ח ממשלתיות של המדינות המפותחות המרכזיות (ארה"ב, גרמניה, יפן)".

באשר לאפיק הקונצרני, הכלכלנים ממליצים על החזקה נמוכה של אג"ח בחו"ל, תוך התרכזות בדירוגים נמוכים (רמת סיכון גבוהה) ומח"מ קצר/בינוני. באשר לאפיק הקונצרני בישראל, הם סבורים כי "רמת המרווחים נמוכה ואינה משקפת באופן מספק את הסיכון. לכן יש להחזיק חשיפה נמוכה לאפיק, תוך התמקדות בסדרות של חברות תזרימיות בדירוגי השקעה בינוניים ובעלות מח"מ קצר".

בנק אגוד: שוויון בהשקעה בין ישראל לחו"ל

כלכלני בנק אגוד ממשיכים להמליץ על השקעה באפיק המניות בשיעור של כ-18% בתיק מייצג ושל כ-28% בתיק ספקולטיבי. הם ממשיכים להמליץ על השקעה שווה בין ישראל לחו"ל של 50%/50%, ובחלק של חו"ל הם מעדכנים את המלצתם בהתייחס לפיזור הגיאוגרפי לשיווין בין ארה"ב וגוש האירו : 40% בארה"ב, 40% בגוש האירו, ו-20% בבריטניה.

מבחינת סקטורים בארה"ב, באגוד ממליצים על סקטור הפיננסיים, הקמעונות, סקטור הבנייה וסקטור הביוטכנולוגיה הטומן בתוכו פוטנציאל לעליות. בנוסף, מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים.

בשוק האג"ח, הכלכלנים ממליצים על שוויון בהשקעה באפיק השקלי לאפיק הצמוד; חשיפה מומלצת של 10% לאג"ח קונצרני בתיק מייצג ו-14% בתיק ספקולטיבי. "לאור התשואות הנמוכות באגרות הקונצרניות חו"ל, ניתן להיחשף אליהן בפיזור באמצעות קרנות/תעודות אג"ח קונצרני". בהתייחס לאג"ח קונצרני בחו"ל, הכלכלנים ממליצים על אחזקה בתיקים ספקולטיביים של כ-5%. "ניתן להחזיק חלק באג"ח אוסטרלי/ברזילאי בדרוג AAA על מנת ליצר פיזור מטבעי בריבית גבוהה יותר", הם כותבים.

בהתייחס לסחורות, באגוד ממליצים בעיקר על הזהב, "ללקוחות אוהבי סיכון ניתן להשקיע בסחורות חקלאיות. בנוסף ניתן גם להיחשף לחברות הכרייה והמתכות. ההשקעה בסחורות מומלצת בין 5% ל-7%, בראיה לטווח ארוך בהתאם לסיכון התיק".

צרו איתנו קשר *5988