אי.די.בי פתוח: מסתייגים מתשלום "אגרת השגחה" לכנ"ר

החברה לביהמ"ש: "בקשת הכנ"ר לתשלום 'אגרת השגחה' הינה בנסיבות העניין בלתי שגרתית, וזאת לאור אופיו הייחודי של ההליך שבמסגרתו הוגשה"

חברת אי.די.בי פתוח הגישה לשופט בית המשפט המחוזי, איתן אורנשטיין, תגובה לבקשתו של הכנ"ר (כונס הכנסים הרשמי), בראשותו של פרופ' דוד האן, בו היא מסתייגת מדרישתו של האחרון לשלם לו "אגרת השגחה".

"בקשתו של הכנ"ר לתשלום אגרת השגחה הינה בנסיבות העניין בלתי שגרתית, וזאת לאור אופיו הייחודי והשונה של ההליך שבמסגרתו הוגשה", כתב לבית המשפט עו"ד אמיר ברטוב המייצג את אי.די.בי פתוח.

נציין כי במקרים בהם חברות נכנסו להליך משפטי של חדלות פירעון, מורה החוק על תשלום לכנ"ר, מעין שכר-טרחה הנקרא "אגרת השגחה", בגובה של 20% מהשכר של בעלי התפקיד בחברה. אגרה זו מאושרת לו לרוב באופן אוטומטי.

במקרה של אי.די.בי פתוח, מדובר על תשלום לכנ"ר בשיעור של 20% משכרם של נציגי בית המשפט שמונו לחברה - המומחה הכלכלי אייל גבאי והמשקיף החיצוני עו"ד חגי אולמן.

לגבי שני האחרונים נזכיר כי בחודש מאי האחרון אישר בית המשפט את שכרם לפי שעה בגובה של 877 שקל לאולמן ו-819 שקל לגבאי, אלא שהיקף שכרם הכולל אשר שולם להם עד כה אינו חשוף לציבור, שכן הם מוסרים מדי תקופה דוח שעות לבית המשפט, שנשאר חסוי, אשר משולם להם בהוראת בית המשפט מקופתה של אי.די.בי פתוח.

לטענת עו"ד ברטוב, ההליך המשפטי שנפתח באי.די.בי פתוח על בסיס "בקשת ההבראה" (הסדר החוב שביקשה נציגות האג"ח של פתוח לכפות על החברה) נעשה בניגוד לרצונה של החברה ושל חלק מנושיה, כאשר הכוונה היא לבנקים.

"החברה טענה לאורך כל ההליך כי היא חברה סולבנטית המסוגלת לעמוד בכל התחייבויותיה, ומשכך אין לכפות עליה הסדר חוב", מציין עו"ד ברטוב.

בהתאם מציין עו"ד ברטוב כי "החברה משאירה לשיקול-דעתו של בית המשפט את ההכרעה בדבר חובת תשלום אגרת ההשגחה". עוד הוא מוסיף כי "בהתחשב בכך שהמומחה והמשקיף (גבאי ואולמן, א' פ') מונו כדירקטורים בחברה, ממילא התכלית והצורך במינויים במסגרת ההליך התייתרו, ויש להביאם לידי סיום. לכן החברה סבורה כי לא צריכות להתווסף עלויות נוספות בגין שכרם של המומחה והמשקיף".

בתגובה הורה השופט אורנשטיין לכנ"ר להגיש את תגובתו עד ל-5 במארס.

צרו איתנו קשר *5988