גילה יכריז על נמל אשדוד כבעלת מונופולין בפריקת כלי רכב

הודיע כי בכוונתו להכריז על נמל אשדוד כבעלת מונופולין בפריקת כלי רכב שמקורם בארה"ב ובאירופה, וזאת בכפוף לשימוע ■ בנוסף, הממונה שוקל לקבוע כי חברת הנמל ניצלה את מעמדה בשוק זה באמצעות המנכ"ל לשעבר שוקי סגיס

האכיפה המינהלית ברשות ההגבלים העסקיים יוצאת לדרך. הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, הודיע היום (ג') כי בכוונתו להכריז על חברת נמל אשדוד כבעלת מונופולין בפריקת כלי רכב שמקורם בארה"ב ובאירופה - וזאת בכפוף לשימוע.

בנוסף, הממונה שוקל לקבוע כי חברת הנמל ניצלה את מעמדה בשוק זה באמצעות המנכ"ל לשעבר, שוקי סגיס, וסמנכ"ל הלקוחות, אלי בר-יוסף.

במסגרת השימוע שוקל הממונה להטיל על חברת הנמל עיצום כספי בגובה 12 מיליון שקל; עיצום אישי על המנכ"ל לשעבר שכיהן כמנכ"ל בתקופת ההפרה בגובה 200 אלף שקל; ועיצום אישי על סמנכ"ל הלקוחות בגובה 200 אלף שקל.

מדובר בפעם הראשונה שהממונה משתמש בסמכות המינהלית שהוספה לחוק, של הטלת עיצומים כספיים.

עוד שוקל הממונה לקבוע כי חברת הנמל ביקשה להגיע להסדר כובל עם חברת ג. דניאל הובלות ושירותי נמל בע"מ, לפיו ג. דניאל תימנע מאספקת שירותיה ליבואני רכב בנמל חיפה.

על-פי המידע הקיים ברשות, נתח השוק של נמל אשדוד בפריקת רכבים המיובאים מארה"ב ומאירופה היווה כ-99% בשנים 2009-2011 וכ-95% בשנת 2012. לפיכך, חברת הנמל הינה בעלת מונופולין לכאורה בשוק זה.

רכבים המיובאים מהמזרח הרחוק נפרקים, רובם ככולם, בנמל אילת, בעוד שרכבים המיובאים מהמערב, מארה"ב ומאירופה נפרקים, רובם ככולם, בנמלי הים התיכון - בנמל חיפה ובנמל אשדוד.

בדיקת הרשות העלתה כי מנקודת מבטם של יבואני רכב, נמל חיפה מהווה תחליף קרוב לנמל אשדוד לצורך פריקת הרכבים המיובאים מארה"ב או מאירופה.

ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי

על-פי מידע הקיים ברשות ההגבלים, במהלך שנת 2012 חברת הנמל קבעה יעדי פריקה והעניקה הנחות בתשלום היטלי נמל על-פי יעדי כמויות לפריקת כלי רכב בשטחי הנמל, במסגרת הסכמים נפרדים עם כל חברה. ההסכמים נחתמו, בין היתר, עם מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ, ש.י.ר שלמה בע"מ, סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, צ'מפיון מוטורס בע"מ וצ'מפיון קאר בע"מ ודוד לובינסקי בע"מ.

בדיקת הרשות העלתה כי על מנת לעמוד ביעדי הפריקה המזכים בהנחה, היבואנים נדרשים לפרוק את כל הרכבים המיובאים על-ידם, או למצער את רובם המכריע, בנמל אשדוד. הסטת חלק מן הרכבים לנמל חיפה, תביא לכך שהיבואנים יפסידו את ההנחה המוענקת להם במסגרת ההסכם וישלמו מחיר מלא על הרכבים שיפרקו בנמל אשדוד.

הרשות מצאה כי בנסיבות מקרה זה, מדיניות ההנחות בה נוקט נמל אשדוד, אשר ניתן לסווגן כ"הנחות מטרה", מרתיעה את יבואני הרכב מלפרוק רכבים שלא בנמל אשדוד ופוגעת באפשרות להתפתחות תחרות מצד נמל חיפה.

נוכח מעמדה המונופוליסטי לכאורה של חברת הנמל בשוק פריקת הרכבים המיובאים מארה"ב או מאירופה, הפרקטיקה הזו עלולה, בהסתברות גבוהה למדי, לפגוע בתחרות, ובהתאם לכך עולה כדי ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי.

אחד השיקולים המרכזיים במסגרת גובה העיצום הכספי הינו החומרה והפגיעה שעלולה להיגרם לתחרות או לציבור. במקרה הנוכחי מדובר לכאורה בהפרה בעלת פוטנציאל פגיעה משמעותי בתחרות על-ידי חברת הנמל, המחזיקה לכאורה ב-90% מהשוק הרלוונטי, עובדה המצדיקה הטלת עיצום כספי בשיעור שיתקרב לשיעור המירבי הקבוע בחוק.

נדבך נוסף שראוי להישקל בחומרת העיצום הוא עיתוי ההתקשרות בהסכמים עם יבואני הרכב, שנערכה בסמיכות להתפתחות תחרות בתחום פריקת כלי רכב בנמל חיפה.

מבדיקת הרשות עולה כי הכנסות הנמל מפריקת רכבים ואחסנתם עמדו על למעלה מ-100 מיליון שקל בשנת 2012, ועל סכום דומה בשנת 2013.

עם זאת, מדובר במקרה הראשון בו מוטל עיצום כספי מכוח שינוי חוק ההגבלים העסקיים, והדבר מהווה שיקול משמעותי ביותר בהפחתת העיצום הכספי במקרה זה.

ניסיון להתקשר בהסדר כובל

על-פי המידע שבידי הרשות, חברה העוסקת בשירות לוגיסטי לפריקת כלי רכב בנמל, חברת ג.דניאל, ניסתה לגבש חלופה עבור יבואני הרכב לפריקת כלי רכב בחיפה. בתגובה לניצני תחרות אלה ביקשה חברת הנמל להגיע להסדר עם ג. דניאל, לפיו תימנע ג. דניאל מאספקת שירותים בנמל חיפה ותתמקד בפעילותה בנמל אשדוד בלבד.

במסגרת זו חברת הנמל הפעילה לחץ על ג. דניאל והבהירה לה כי היא עלולה להיפגע כלכלית אם לא תפעל כך.

צרו איתנו קשר *5988