"נותר רושם שעו"ד דוד שמרון לא קיים את התחייבויותיו"

עו"ד שמרון, מקורבו של נתניהו, שימש כנאמן להסכם הלוואה שנתן איש העסקים ידידיה כהן לחברת אבקו של זמיר מורד ■ שמרון סירב למסור לכהן דוחות כספיים הקשורים לבטוחות ההלוואה, והמחוזי חייבו למסור אותם ■ שמרון עירער לעליון

האם עו"ד דוד שמרון הפר את חובותיו כנאמן להסכם הלוואה בסך מיליון דולר שנערך בין איש העסקים ידידיה כהן ובנו שרון לבין איש העסקים האמריקאי זמיר מורד, לצורך רכישת קרקע יוקרתית במושבה הגרמנית בירושלים?

בהחלטה שקיבלה לאחרונה שופטת המחוזי בתל-אביב, רות לבהר-שרון, חויב שמרון, פרקליטו ומקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, להעביר לידי שרון כהן וזוגתו לואיזה דוחות כספיים אותם סירב למסור.

"לצערי, מהתנהגותו של הנאמן (שמרון) במקרה זה נותר רושם בלתי נמנע כאילו בחר לקחת צד במחלוקת שבין הצדדים ולא קיים את התחייבויותיו.. תמוהה בעיניי התנגדותו למסור העתק מהדוחות הכספיים", כתבה השופטת.

לדבריה, "אמינה עליי לחלוטין עדותו של ידידיה כהן, שהצהיר כי שמרון הציג בפניו מצג כי כספי ההלוואה מובטחים בנכס המקרקעין ובתמורה שתתקבל ממנו. אני סבורה כי דווקא העובדה שעדותו של כהן הייתה כה אמינה, ממנה עולה כי הוא האמין באמונה עיוורת בנאמנות של עו"ד שמרון, היא הנותנת שלא יכול להיות ספק שמחובתו של שמרון למסור את הדוחות".

שמרון עירער על ההחלטה לבית המשפט העליון, שהורה על עיכוב ביצוע עד לתום ההכרעה בערעור.

ההלוואה לא נפרעה במועד

תחילתה של הפרשה במאי 2008, אז נחתם הסכם להלוואה של מיליון דולר שהעניקו בני הזוג לואיזה ושרון כהן לחברת אבקו (EVVCO) של מורד, מקורב לליכוד. אבקו לוותה את הכסף לצורך רכישת 10% מקרקע במושבה הגרמנית בירושלים.

לפי ההסכם, ההלוואה ניתנת לתקופה של שנתיים, וכדי להבטיח את החזרה ניתנו בטוחות שונות בקשר עם זכויותיה של אבקו בחברות "ג'רוזלם קולוניאל" ו"הקולוני ירושלים", שהייתה בעלת הזכויות בקרקעות בירושלים.

עו"ד שמרון מונה על-ידי הצדדים כנאמן לכך שהכספים ושאר הבטוחות, שהופקדו אצלו, ישמשו כביטחון להחזר ההלוואה. ואולם, ההלוואה לא נפרעה במועד, ובספטמבר 2010 חתמו הצדדים על הסכם הלוואה שני שבו עודכן מועד הפירעון, ונקבע כי יועמדו בטחות חדשות להחזרת ההלוואה.

במסגרת ההסכם השני הוסכם כי ככל שיועמדו בטוחות חדשות שנקבעו בו, יבוטלו הבטוחות שנקבעו בהסכם הראשון. שמרון הצהיר כי יפעל לפי הוראות ההסכם השני.

באוקטובר 2011 רכשה רשת ישרוטל מחברת הקולוני של זמיר מגרש בשטח של 5.6 דונם במושבה הגרמנית בירושלים כדי להקים עליה מלון 5 כוכבים. המגרש נרכש תמורת סכום-עתק של כ-127.7 מיליון שקל. בהמשך, ומכיוון שההלוואה של אבקו וקולוני לא הוחזרה לידי לואיזה ושרון כהן, בני-הזוג פנו, לטענתם, לשומרון בבקשה כי יעביר לידיהם את הבטוחות להלוואה. ואולם, כעולה מהחלטת בית המשפט, שמרון סירב להעביר את הבטוחות ומסמכים שונים שבידו.

לאור האמור, הזוג כהן עצר לבית המשפט בבקשה להורות לשמרון להמציא לידיהם מסמכים שונים, ובהם דוח מפורט בקשר עם מלוא הכספים שהועברו מחברת ישרוטל לידיו ו/או חברת הקולוני בקשר עם הסכם המכר של הקרקע במושבה הגרמנית.

"התחמק ממתן תשובות ברורות"

בתום הליך גישור שהתנהל בפני שופט העליון בדימוס, תיאודור אור, העביר שמרון לידי הזוג כהן את מרבית המסמכים שביקשו, אך הצדדים לא הגיעו להבנה סופית לגבי המחלוקת.

בתוך כך, דן בית המשפט בשאלה אם בני הזוג כהן אכן זכאים לקבל משמרון את הדוחות הכספיים, וקבע כאמור כי התשובה לכך היא חיובית.

"עיון בעדותו של שמרון מלמד כי לכל אורך החקירה התחמק ממתן תשובות ברורות הן לגבי המשכון, הן לגבי מטרת ההפקדה של תעודות המניה שבידיו והן לגבי התפקידים שנטל על עצמו. בין השאר, חובתו למשכן את המניות, כאשר בהסכם כתוב במפורש שהוא מתחייב למשכן את המניות, ולא רק להסתפק בהחזקתן בנאמנות אצלו", נכתב בהחלטה.

ממשרד דוד שמרון, מלכו פרסקי ושות' נמסר בתגובה: "למרבה הצער ובכל הכבוד, בית המשפט המחוזי שגה וקבע, בניגוד לקבוע בחוק, כי משכון בהפקדה איננו משכון. כמו כן, בית המשפט ערבב בין שתי נאמנויות שונות, שאין ביניהן כל קשר.

"לגופו של עניין, לא הופקדו בידי עו"ד שמרון כספים כלשהם להבטחת הלוואה של לקוח המשרד, אלא הופקדו מסמכים בלבד, אשר מושכנו בהפקדה בהתאם לקבוע בחוק המשכון.

"כתוצאה מהשגיאות המשפטיות הברורות האמורות, הסיק בית המשפט מסקנות שגויות גם כלפי עו"ד שמרון במישור העובדתי, ולכן הוגש ערעור על פסק הדין, הן במישור המשפטי והן במישור העובדתי, לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון הוציא בשלב זה צו עיכוב ביצוע ארעי לפסק הדין".

צרו איתנו קשר *5988