גלוב לא מצליחה אפילו להעמיד ערבות של חצי מיליון דולר

המשמעות היא כי השותפות לא עומדת בתוכנית העבודה, והממונה על ענייני הנפט יכול לבטל את רישיון החיפושים שניתן לה ולהחזירו לידי המדינה

אם לא די בכך שיזמי ומשקיעי שותפות החיפושים גלוב אקספלוריישן חוששים כי הכספים שהושקעו עד כה בקידוח "אופק 2" ירדו לטמיון בשל חוסר יכולת לגייס מימון לביצוע מבחני ההפקה בו, הבוקר הצטרף איום נוסף. השותפות, שבשליטת משפחת דרין ויעקב חי, דיווחה כי אין ברשותה האמצעים הכספיים להעמדת הערבויות הנדרשות על ידי משרד האנרגיה, בגובה של חצי מיליון דולר.

המשמעות היא כי השותפות לא עומדת בתוכנית העבודה, והממונה על ענייני הנפט יכול לבטל את רישיון החיפושים שניתן לה ולהחזירו לידי המדינה. נציין כי הממונה דורש הפקדת ערבות של חצי מיליון דולר לכל רישיון חיפוש, למקרה שייגרם נזק בעקבות הפעילות החיפושים בשטח הרישיון, לרבות נטישת קידוח באופן לא מסודר והחזרת האזור לקדמותו.

גלוב ביצעה אשתקד את קידוח "אופק 2", שהגיע לשכבות המטרה בעומק סופי של 5,950 מטר. עלות הקידוח חרגה מהתקציב המקורי, והגיעה ל-15.6 מיליון דולר. גלוב דיווחה על הימצאות הידרו-קרבונים וביצעה מבחני הפקה, אולם בתחילת חודש דצמבר דיווחה כי לא נרשמה זרימה משמעותית של פטרוליום. לאור סימני הנפט המשמעותיים שנתגלו בשכבת המטרה, מעוניינת השותפות לבצע מבחני הפקה נוספים בטכניקה של המרצה (Frac). הבעיה העיקרית שעומדת בפניה היא מימונית: עלות המבחנים נאמדת בכ-5 מיליון דולר, ואילו קופת השותפות ריקה. על רקע זה, צנח שווי השותפות ל-7 מיליון שקל בלבד.

צרו איתנו קשר *5988