בנק לאומי מזהיר: מלאי הדירות קטן, המחירים ממשיכים לעלות

כלכלני בנק לאומי מציינים כי במידה ויואצו תהליכים אשר יאפשרו עלייה משמעותי בהתחלות הבניה בהובלת הממשלה, יתמתן קצב עליית המחירים ■ מנגד, מלאי הדירות הולך וקטן וישנה פסימיות בקרב משקי הבית

קצב עליית מחירי הדיור עשוי להתמתן בדומה למגמה בחודשים האחרונים, אך מלאי הדירות הולך וקטן. כך מציינים היום (ה') כלכלני בנק לאומי בסקירתם השבועית.

הכלכלנים מציינים כי למרות העלייה השנתית בהתחלות הבניה ב-2013, מחירי הדיור המשיכו לעלות בשנה האחרונה, שנה שביעית ברציפות, וב-87% מאז חודש ינואר 2007, ומזכירים בהקשר זה את דוח קרן המטבע הבינלאומית על פיו מחירי הדיור במשק גבוהים בכ-25% מנקודת שיווי המשקל, ו-50% מהסטייה נובעת מחסמים בצד ההיצע.

על כן, טוענים בלאומי, "במידה ויואצו תהליכים אשר יאפשרו עלייה משמעותי בהתחלות הבניה בהובלת הממשלה, בפרט באזורי הביקוש, אזי קצב עליית מחירי הדיור עשוי להתמתן בדומה למגמה בחודשים האחרונים.

"על רקע ההתפתחויות במשק והערכותינו לגבי צד הביקוש וההיצע, אנו מעריכים כי מחירי הדיור ימשיכו לעלות ב-12 החודשים הבאים, אך בקצב מתון יותר מאשר בעבר, וזאת כאשר קצב עליית המחירים באזורי הפריפריה יהיה נמוך יותר ביחס לקצב העלייה באזורי הביקוש".

"התחלות הבנייה - אינדיקאטורים חיוביים"

בלאומי מציינים כי נתוני התחלות הבניה בשנת 2013, אשר הסתכמו ב-44.3 אלף יחידות דיור חדשות (עליה של 3.4% ביחס להיקף ההתחלות ב-2012) ונתוני גמר הבניה אשר עלו ב-2013 ל-41.9 אלף יח"ד - הינן אינדיקאטורים חיוביים למצב המשק. זאת, מכיוון ש"ההתפתחויות הללו משקפות גידול בפעילות ההשקעות התורמת לצמיחת המשק; בנוסף, העליות בהתחלות ובגמר הבניה משקפות גידול בהיצע הדירות, דבר אשר עשוי לתמוך בהתמתנות עתידית של קצב עליית מחירי הדיור במשק".

מנגד, "בחינת הנתונים הרבעוניים של התחלות הבניה מעידה על היקף פעילות נמוך יחסית ברביע הרביעי של 2013, ונתוני מלאי הדירות משקפים היצע מוגבל ההולך וקטן": התחלות הבניה ברבעון הקודם הסתכמו ב-10.1 אלפי יח"ד (קצב שנתי של כ-40 אלף יח"ד). מדובר בירידה ביחס לרבעון הקודם ובנתון הנמוך בכ-10% מהיקף התחלות הבניה הממוצע ב-12 הרבעונים האחרונים. במקביל לירידה בהתחלות הבניה ברבעון הרביע, מציניים בלאומי, בחודש ינואר 2014 נמשכה הירידה במלאי הבלתי מכור של דירות חדשות למכירה שנבנו ביוזמה פרטית. רמת המלאי הנוכחית היא 15,980 דירות והיא משקפת שפל של 23 חודשים.

כלכלני בנק לאומי מציינים עוד כי "בחינת תמהיל התחלות הבניה השנתיות מעיד על גידול בהתחלות הבניה ביוזמה ציבורית בשנתיים האחרונות לצד ירידה בהתחלות הבניה ביוזמה פרטית. נתון זה עשוי להצביע על מעורבות הולכת וגוברת של משרד השיכון והבינוי בשוק הדיור, בעיקר על רקע מגמת הירידה בהתחלות בניה ביוזמה פרטית אשר נמשכת משנת 2011. הירידה בפעילות ביוזמה פרטית נובעת בעיקר מעליה במגבלות בביצוע הפעילות בענף הבניה, הכוללות מחסור בציוד וחומרי גלם, מחסור בעובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים, מגבלות האשראי הרגולטוריות ועיכובים בקבלת אישורי בניה בקרב חברות גדולות.

"כידוע, ההתפתחויות העתידיות בצד ההיצע תלויות בעיקר במדיניות הממשלתית. בחודשים האחרונים אושרו מספר תוכניות להרחבת פעילות הבניה והסרת חסמים בירוקראטיים, העשויות לתמוך, אם ימומשו, בהתמתנות הלחצים לעליית מחירי הדיור בעתיד, בפרט אם ישפיעו על ציפיות הציבור לשינויים הצפויים במחירים".

לסיכום, מעריכים בלאומי כי סביבת הביקושים לדירות עשויה להישאר מתונה בהמשך למגמה בחודשים האחרונים, בשל רמת המחירים הגבוהה אשר מקשה על זוגות צעירים לרכוש דירות (חלק מהרוכשים עוברים לפריפריה); "ישיבה על הגדר" של רוכשים פוטנציאליים על רקע תוכניות הממשלה להוריד את מחירי הדיור; הכבדת המגבלות הרגולטוריות על נטילת משכנתאות; ואי וודאות ופסימיות מסוימת בקרב משקי הבית לגבי מצב הכלכלה וההתפתחויות העתידיות בשוק התעסוקה במהלך השנה הקרובה.

צרו איתנו קשר *5988