דירות | לפני כולם

מכרז ל-200 דירות בלב ר"ג נדחה בפעם העשירית

מדובר במכרז אותו מפרסמת רמ"י כבר שנים ארוכות והוא בוטל פעם אחר פעם בשל סיבות שונות ■ במכרז החדש בוטל מחיר המינימום להצעות

המכרז של רשות מקרקעי ישראל לבניית 200 דירות בלב רמת גן ממשיך להידחות. לאחר דחיות וביטולים בשנים האחרונות דחתה אותו שוב רמ"י בפעם העשירית.

במקביל, במכרז החדש בוטל מחיר המינימום להצעות. מדובר במכרז אותו מפרסמת רמ"י כבר שנים ארוכות והוא בוטל פעם אחר פעם בשל סיבות שונות. השינויים החדשים במכרז נועדו להגביר את הוודאות של הניגשים לגבי הדרישות כאשר מועד הגשת ההצעות נקבע לסוף חודש מרץ 2014.

רמ"י כבר פרסמה את המכרז בעבר ללא מחיר מינימום אולם בשלב מאוחר יותר החליטה לקבוע רף מחיר. חוברת המכרז ומודעת הפרסום המופיעה באתר רמי"י נוקבת במחיר מינימום העומד על כ-24.6 מיליון שקל אך בהודעה שפרסמה לאחרונה רמ"י באתר המכרזים מובהר כי הוחלט לבטל כליל את מחיר המינימום במכרז. מדובר בעוד ניסיון להתניע את המכרז שאינו מצליח להתרומם. יש לציין שמחיר המינימום משקף שווי קרקע ליחידת דיור של כ-123 אלף שקל בלבד, עובדה שהייתה צריכה למשוך את כל היזמים והקבלנים, אך מורכבות המכרז והמטלות הרבות הכרוכות בו הופכים גם מחיר נמוך זה לבעייתי.

המכרז פורסם לראשונה בשנת 2008 ומתייחס למגרש בשטח 3.8 ברחוב ז'בוטינסקי פינת יוסף הגלילי. למכרז זה שתי בעיות מרכזיות שמנעו ממנו להבשיל לכדי מימוש. האחת נוגעת להסכמות בין רמ"י לבין משטרת ישראל בנוגע למגרש ובנוגע למגרש סמוך בו ממשיכה המשטרה להחזיק הכולל גם מבנה לשימור. השנייה נוגעת למטלות רבות שמטיל המכרז על הזוכה כגון שימור, פינוי שטח נרחב הכולל בונקרים ישנים ואף דרישה לבצע עבודות הכנה לתחנת הסעת המונים תת קרקעית ומעבר להולכי רגל מתחת לרחוב ז'בוטינסקי. מטלות אלו ואי הבהירות שהייתה מול המשטרה הובילו לביטול סדרתי של המכרז.

יש לציין שהעובדה שרמ"י הסירה את מחיר המינימום אינה אומרת שההצעות שיוגשו וההצעה שתוכרז כזוכה תהיה נמוכה וזאת בשל תנאים נוספים שנקבעו במכרז החדש. כך, בהודעת ההבהרה שפרסמה היום רמ"י למכרז מצוין כי במקרה ויוגשו למעלה משלוש הצעות כשרות למכרז, שומת רמ"י למחיר המגרש תהווה אינדיקציה לקביעת הזוכה שסכום הצעתו לא יירד מ-35% מגובה השומה. אם יוגשו פחות משלוש הצעות כשרות ההצעה הזוכה תוכל לעמוד גם על 50% ממחיר השומה למגרש. שומת רמ"י למגש חסוייה אך סעיף זה מעיד על העובדה שרמ"י לא מוכנה לוותר על ההכנסות מהקרקע אפילו במכרז שנדחה כל כך הרבה פעמים.

עוד כוללים התנאים החדשים דרישה מהזוכה לחתום על הסכם בינו לבין משטרת ישראל ומינהל נכסי הדיור הממשלתי, באגף החשב הכללי-משרד האוצר וזאת לצורך הבטחת כל התחייבויותיו לביצוע כל העבודות עבור משטרת ישראל.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר כי "למכרז פורסמה הודעת הבהרה, אליה צורף נספח טכני הנדסי בהסכם שייחתם בין המשטרה למנהל הדיור הממשלתי לבין היזם הזוכה במכרז. הנספח הטכני וההסכם מסדירים את אופן ביצוע עבודות השימור ושיפוץ מבנה המשטרה הקיים, מטלה אשר תוטל על היזם אשר יזכה במכרז. ההודעה על נספחיה באה להבהיר לציבור המציעים את כלל המטלות הנדרשות לשם מימוש הזכייה. מועד סגירת המכרז נדחה וזאת על מנת לתת שהות מספקת למציעים לבחון את כלל המסמכים שצורפו להודעת ההבהרה".

צרו איתנו קשר *5988