בקשה לייצוגית נגד רשות השידור: גובה ריבית מחייבי אגרה

לפי תקנות רשות השידור פיגור בתשלום האגרה במשך חמישה חודשים ויותר נושא קנס בשיעור של 50% מסכום האגרה ■ התובעים טוענים שלכן, אסור לרשות גם להוסיף ריבית

בקשה לתביעה ייצוגית נוספת נגד רשות השידור הוגשה היום לבית המשפט לעניינים מינהלים בתל אביב.

התביעה הוגשה על ידי עוה"ד דורון רדעי וניצן גדות ממשרד רדעי-גדות ובמסגרה נטען כי רשות השידור גובה ריבית שלא כדין מחייבי אגרת טלוויזיה.

תקנות רשות השידור קובעות סנקציות למקרה של פיגור בתשלום האגרה, ובמסגרתן נקבע כי אגרה שלא שולמה בתוך חמישה חודשים תישא קנס בשיעור של 50% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה על סכום האגרה והקנס.

חוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה קובע כי במקרה וקיים בחיקוק סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלום, לא ניתן לחייב את החייב לשלם בנוסף גם ריבית.

על פי הנטען בתביעה, לנוכח הוראות החוק הללו ברור לגמרי כי רשות השידור אינה זכאית לקבלת ריבית בגין חובות אגרת טלוויזיה, וזאת הואיל והמחוקק העניק לרשות השידור סעד אחר כפיצויי על פיגור בתשלום - קנס בשיעור 50% מסכום האגרה וכן הפרשי הצמדה למדד על סכום האגרה והקנס.

עוד נטען כי מדובר בסנקציה עונשית דרסטית אשר מסבירה מדוע לא ניתנה לרשות השידור סמכות לגבות גם ריבית.

בית המשפט מתבקש לכלול בתביעה הייצוגית את כל חייבי האגרה אשר שילמו לרשות השידור במהלך השנתיים האחרונות סכומים שונים בגין ריבית, וזאת בנוסף לסכום החוב המקורי של אגרת הטלוויזיה, הקנסות והפרשי ההצמדה.

עוה"ד רדעי וגדות מציינים בתביעה כי בשלב זה אין אפשרות להעריך את מספר המדויק של חברי הקבוצה, אם כי בנסיבות העניין סביר להניח כי מדובר בקבוצה של עשרות או מאות אלפי אנשים, ולפיכך היקף הגבייה הבלתי חוקית הוערך בתביעה בסך של כ-4.5 מיליוני שקלים.

תביעה קודמת שהוגשה על ידי עוה"ד רדעי וגדות נגד רשות השידור הסתיימה בהצלחה, שעה שרשות השידור הודיעה על הפסקת גביית שכר טרחת עו"ד בגין משלוח מכתבי התראה לחייבים, ובעקבות כך גם להפסקת התקשרותה עם משרדי עורכי דין חיצוניים שטיפלו בגביית אגרת הטלביזיה בשנים קודמות.

צרו איתנו קשר *5988