ההכנסות מ"תמר" הקפיצו את רווחי אבנר ודלק קידוחים

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט מסכמות את שנת 2013 עם מכירות של 6.4 BCM גז טבעי ממאגר "תמר" – גידול של 170% לעומת שנת 2012, שהובילו לעלייה של כ-80% בהכנסות בניכוי תמלוגים שהסתכמו יחד ב-341.4 מיליון דולר

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו את הדוחות המסכמים לשנת 2013. הרווח התפעולי של אבנר בשנת 2013 הסתכם בכ-74 מיליון דולר לעומת 25.9 מיליון דולר בשנת 2012. הרווח התפעולי של דלק קידוחים בשנת 2013 הסתכם ב-84.3 מיליון דולר לעומת 30.6 מיליון דולר בשנת 2012.

העלייה ברווח התפעולי מיוחסת להזרמת הגז הטבעי ממאגר "תמר" לשוק הישראלי, שהחלה בחודש מארס 2013.

שותפות "תמר" מכרה בשנת 2013 גז טבעי לשוק המקומי בהיקף של כ-6.4 BCM (עבור 100% מהמשתתפים בפרויקטים), זאת לעומת כמות של כ-2.5 BCM בשנת 2012.

הכנסות דלק קידוחים בניכוי תמלוגים לשנת 2013 הסתכמו ב-174.9 מיליון דולר לעומת 98.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-78%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מהכרה לראשונה בהכנסות (נטו) ממכירת גז טבעי וקונדנסט למגוון לקוחות בפרויקט תמר.

הכנסות אבנר בניכוי תמלוגים לשנת 2013 הסתכמו ב-166.5 מיליון דולר לעומת 92.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-80%. הרווח הנקי של דלק קידוחים בשנת 2013 הסתכם ב-61.2 מיליון דולר לעומת כ-14.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של אבנר בשנת 2013 הסתכם ב-50.1 מיליון דולר לעומת 9.9 מיליון דולר ב-2012.

ברבעון הראשון של שנת 2014 חתמה שותפות "תמר" על הסכם למכירת 4.75 BCM גז טבעי לרשות הפלסטינית תמורת 1.2 מיליארד דולר, לתקופה של עשרים שנה. בנוסף, חתמה שותפות "תמר" על הסכם למכירת גז למפעלי פוטאש ולמפעלי הברום הירדניים תמורת כ-500 מיליון דולר, לתקופה של 15 שנה.

הרווח הנקי של דלק קידוחים ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם ב-19.5 מיליון דולר לעומת כ-3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2012. הרווח הנקי של אבנר ברבעון הרביעי של שנת 2013 הסתכם ב-16.7 מיליון דולר לעומת כ-400 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

לאחר השלמת פיתוח "תמר", השותפויות ביחד עם שותפיה, אישרו פרויקט הרחבה לשם הגדלת יכולת ההפקה מהמאגר. פרויקט ההרחבה יכלול בשלב הראשון הוספת מדחסים ומערכות גז נלוות בעלות כוללת של כ-216 מיליון דולר (100%) ובשלב השני יכלול פרויקט ההרחבה ביצוע שינויים נדרשים במתקני ההפקה של מאגר מרי B לצורך התאמת המאגר לאחסון תפעולי ואסטרטגי של גז טבעי מפרויקט תמר.

צרו איתנו קשר *5988