בועטים בקריטריונים

לפיד מטרפד קריטריונים סבירים לזכאים לדיור בר-השגה

במרכז מערכת הבחירות שלו, וגם אחרי מינויו לשר אוצר, עמדה מלחמתו של יאיר לפיד נגד הקריטריון של אריאל אטיאס "ותק בנישואין" בפרויקטים של דיור בר השגה במסלול "מחיר למשתכן", קריטריון שהעדיף במובהק חרדים ודתיים. הוא נלחם, בצדק, באותה מידה של עקשנות, בעד הכנסת סעיף "מיצוי כושר השתכרות" לקריטריונים.

לפיד, בסיוע העמותות החברתיות, בתמיכה עיקשת של חלקים מסויימים בתקשורת, עם המלצות של ועדת טרכטנברג ועם רוח גבית של בג"צ, הצליח במערכה. הממשלה הנוכחית קיבלה החלטה על שינוי דרסטי בקריטריונים, לכיוון שוויוני יותר. הקריטריונים החדשים עוגנו בהחלטות מסודרות של מועצת מקרקעי ישראל.

אם יש הישג חברתי כלשהו ללפיד, זהו ההישג: הוא הכריח את הממשלה להחליט על סט קריטריונים אוניברסלי ושוויוני יחסית, בעיקר בתנאי הסף בפרויקטים של דיור בר השגה, עם משקלות פנימיים מאזנים, כאשר סממני האפליה, למשל נגד חרדים וערבים, חסיני בג"צ.

ומה קרה לפרויקטים של "מחיר למשתכן" אחרי סילוק העדפת החרדים והדתיים? שר השיכון החדש אורי אריאל בלם את פרוייקטי "מחיר למשתכן", ולעיתונאי ציני מותר לחשוב, שיש לכך סיבה מסויימת.

ואחרי כל המלחמה הזו, לקראת ישיבת קבינט הדיור הקרובה, בה יתקבלו "החלטות דרמטיות", אנחנו מקבלים סדרה חדשה של רעיונות, ועם סלט חדש של קריטריונים.

שר השיכון אורי אריאל מציע, במקום "מחיר למשתכן" מתוקן מבחינת קריטריונים, פטנטים של מכרזי קרקע המכונים "מחיר מטרה" מוזל לדירות, שבו זכאים להשתתף גם משחלפי דיור. זה מנוגד לקריטריון הבסיסי ההיסטורי של משרד השיכון, שבדיור בר השגה זכאים להשתתף רק מי שאין ולא היתה בבעלותם דירה. לפיד מציע את הפחתת המע"מ, בהסדר שבו יש הדרה ברורה של מושאי ביקורתו החרדים ושל ערבים (זועביז). ומה יעשה הזוג הצעיר שעסוק בטיפולי הפריה מייאשים מול הקריטריון של חובת הורות? על פי פרסום בעיתון הבית של לפיד, לא תהיה התניה של עבודת בני הזוג - אז איפה המלחמה שלו על "מיצוי כושר השתכרות"?

סביר שלקראת ישיבת הממשלה, וגם במהלכה, יתחולל ויכוח עצום על הקריטריונים. זה כבר יוצא לשיח הציבורי, זה יעמוד במרכז הליכי החקיקה בכנסת הדרושים לאישור התוכניות של לפיד ואריאל, וכמעט אין ספק שהענין יגיע לבג"צ.

מעבר לוויכוח על ישימות הפרוייקטים ומידת השפעתם על מחירי הדירות, השאלה היא זו: אם יש כבר קריטריונים תקינים יחסית, שנולדו בממשלה אחרי מאבק ציבורי גדול, מדוע להמציא את הגלגל מחדש לכל תוכנית "דרמטית" של שר כזה או שר אחר, הנאבקים באופן מגוחך על הקרדיט, במקום להשתמש בקריטריונים הקיימים ולהכיל אותם על כל תוכנית ממשלתית שיש בה מרכיב של סיוע ברכישת דירה?

הקריטריונים לזכאות

לנוחיות הקורא, להלן עיקרי הקריטריונים הקיימים (שאושרו בממשלה אחרי שהתקבלו בהחלטה 1310 של מועצת מקרקעי ישראל):

זכאות: זכאים העומדים בתנאי הסף יוכלו להשתתף בהגרלה. סיכויי הזכייה בהגרלה ישתנו בהתאם למשקל המועמד, שייקבע על-פי הקריטריונים.

תנאי סף: חסר דירה לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון; מיצוי כושר השתכרות; תקרת הכנסה - עד עשירון 8 (תוקן בקבינט הדיור ביוזמת לפיד מעשירון 7); גיל המינימום לזכאות של רווקים ללא ילדים יהיה 35.

קריטריונים משניים: כל העומד בתנאי הסף זכאי להגיש בקשה לדירה ("פתק אחד בהגרלה"). זוג יהיה זכאי לחצי בקשה נוספת; משפחה (לרבות חד הורית) עם ילד אחד לפחות תוכל להגיש בקשה אחת נוספת ("עוד פתק אחד"); בגין שירות צבאי / אזרחי (גבר - 18 חודשים ויותר, אישה - 12 חודשים ויותר), יתאפשר להגיש חצי בקשה עבור שני בני הזוג הזכאים ועבור בודד; בגין שירות מילואים פעיל של אחד מבני הזוג או בודד יתאפשר להגיש חצי בקשה נוספת.

"הבקשות" יהוו משקולות להסתברות לזכות. כך, זוג ששירת שירות צבאי מלא עם ילד אחד לפחות, יקבל 3 "קולות" - הסתברות לזכות גדולה פי 3 משל רווק שלא שירת. נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת מעבר למכסות האמורות בסעיף זה.

מיצוי כושר השתכרות: במשק בית שבו שני מפרנסים או יותר, שני המפרנסים במשק הבית מועסקים יחד ב: 110% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2013, 120% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2014, 125% של משרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2015 ואילך. במשק בית שבו מפרנס יחיד - מפרנס המועסק ב- 75% ממשרה מלאה לפחות, ואולם אם היה המפרנס הורה יחיד לילד אשר גילו אינו עולה על עשר שנים 50% ממשרה מלאה לפחות.

צרו איתנו קשר *5988