סוף למחלוקת: האחים זיסאפל ישלמו 20% מהמס הנדרש

פסק הדין של העליון בנוגע למחלוקת המס הוותיקה בין רשות המסים לאחים זיסאפל ניתן על דרך הפשרה, לאחר שהצדדים הסכימו על פסיקה שתינתן בין "רצפה" של 10% מדרישת המס ל"תקרה" של 33% מהדרישה

סוף למחלוקת בין האחים זוהר ויהודה זיסאפל לרשות המסים: בסופו של דבר הם ישלמו 20% בלבד מהמס הנדרש - כך קבעו באחרונה שופטי בית המשפט העליון חנן מלצר, עוזי פוגלמן וצבי זילברטל, שפסקו על דרך הפשרה במחלוקת המס הוותיקה בין האחים זיסאפל לרשות המסים, קרוב ל-20 שנה לאחר העסקה שבה מוזגה חברת לננט הישראלית לתוך חברת מאדג' האמריקאית, וכ-15 לאחר שהאחים זיסאפל מכרו את מניותיהם בחברה הממוזגת. פסק הדין ניתן על דרך הפשרה, לאחר שהצדדים הסכימו על פסיקה שתינתן בין "רצפה" של 10% מדרישת המס ל"תקרה" של 33% מהדרישה.

ביולי 2012 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את עתירתם של האחים זיסאפל נגד רשות המסים, וקבע כי בעת חישוב המס החל על מכירת המניות, רשות המסים אינה רשאית להחיל הוראות של חקיקת משנה צו הקלה במכירת ניירות ערך זרים כשחקיקת המשנה מובילה להגברה של נטל המס החל. בית המשפט המחוזי קבע כי חקיקה ראשית, פקודת מס הכנסה, גוברת על חקיקת המשנה; וכי ככל נישום, גם האחים זיסאפל רשאים לבחור מדי שנה בשנה את מסלול המס המופחת החל בעניינם - ואין לחייבם להחיל תקנת משנה, בניגוד לכוונת המחוקק.

טענת רשות המסים התבססה בין היתר על כך שבשנים קודמות, שבהן האחים מכרו את מניות מאדג' הם ביקשו כן להחיל בעניינם את צו ההקלה על מכירת ניירות ערך זרים. האחים זיסאפל טענו מנגד כי ביצוע חישוב "רגיל" של המס החל עליהם, יוביל לחבות מס נמוכה מ- 35%, ולכן, אין מקום לחייב אותם להחיל את אותו צו הקלה על מכירת ניירות ערך זרים, כאשר החלתו מובילה לתוצאה הפוכה ולהגברת נטל המס החל.

פסק הדין של המחוזי קיבל במלואה את עתירתם של האחים זיסאפל וקבע כי רשות המסים אינה רשאית לחייב אותם להחיל את הוראות צו ההקלה במכירת ניירות ערך זרים, שעה שצו זה מגביר את נטל המס החל על הנישומים.

רשות המסים עירערה לבית המשפט העליון על פסק הדין; ואולם, מאחר שמדובר בדברי חקיקה שאינם בתוקף עוד, שופטי העליון לחצו על הצדדים לסיים את המחלוקת שלהם בהסדר פשרה. לפי ההערכות, המשמעות האופרטיבית של פסק הדין היא חיסכון במס בגובה מיליוני שקלים לאחים זיסאפל. האחים זיסאפל יוצגו על ידי עו"ד ירון מהולל, נועה לב גולדשטיין ואדם קדש ממשרד איתן-מהולל-שדות. רשות המסים יוצגה על ידי עו"ד קמיל עטילה מפרקליטות המדינה. (ע"א 8359/12)

צרו איתנו קשר *5988