הקרב על שילוט החוצות ברמת גן: רפיד מסרבת לוותר

חברת השילוט פנתה לעיריית רמת גן בבקשה לבטל את המכרז בו זכתה JC דקו בטענה שנפלו בו פגמים ■ לאחרונה אישר שר הפנים את הזכייה במכרז

חברת פרסום החוצות רפיד מסרבת לוותר לעיריית ר"ג: ל"גלובס" נודע כי רפיד פנתה במכתב לעיריית ר"ג בו היא טוענת כי הובא לידיעתה מידע שיש לו השלכות על כשרות הליכי מכרז הפרסום שנעשה בעיר. הפנייה נעשתה למרות ששר הפנים כבר אישר את זכייתה של חברת השילוט JC דקו במכרז בעיר.

המידע נוגע לכך שתקופת הזיכיון של זכיין עמודי השילוט הנוכחי - קונטרול מדיה - אמורה הייתה להסתיים באוגוסט 2015, וזאת בניגוד למה שנכתב במסמכי המכרז כאילו תקופה זו תסתיים ביוני 2013. עמודי השילוט מהווים חלק כמותי חשוב במכרז האחרון שערכה העירייה.

"הסכם שנחתם אחרי המכרז"

רפיד, בראשות המנכ"ל יוסי ירקוני, טוענת כי זמן רב לאחר שהוכרז הזוכה במכרז, נחתם "הסכם בין העירייה לבין אותו זכיין של עמודי שילוט, המסדיר את מועד סיום תקופת הזיכיון ביחס לעמודי השילוט". על-פי המידע, במסגרת הסכם שבין העירייה למדיה קונטרול נקבע, כי תקופת ההתקשרות עימו תגיע לקיצה רק בספטמבר 2014, וכי את יתרת תקופת הזיכיון עד לאוגוסט 2015, "פדתה" העירייה בכסף.

לטענת רפיד, בניגוד לכאורה לאמור במסמכי המכרז, הזוכה במכרז אינו נדרש להחליף את עמודי השילוט בתוך פרק זמן של שנה מיוני 2013, כי אם בתוך פרק זמן ארוך יותר ומרבית ההשקעה הכספית הנדרשת נדחתה אף היא בהתאם. לדברי החברה, עובדה זו, אילו הייתה ידועה למשתתפים בזמן אמת, הייתה משליכה דרמטית על בחינת הכדאיות הכלכלית של הגשת הצעות במכרז.

עתה טוענים ברפיד כי "הארכת פרק הזמן לביצוע ההשקעה הכספית כמוה כשינוי בדיעבד של תנאי המכרז, שינוי שממנו נהנה רק הזוכה במכרז. בכך נפגע אנושות עיקרון השוויון שהוא נשמת אפם של דיני המכרזים. לטענתם פגיעה בעוצמה כזאת מחייבת את ביטול המכרז ויציאה במכרז חדש תחתיו".

ביקורת בקרב חברות השילוט

המכרז ארוך הטווח שפרסמה העירייה עורר הרבה ביקורת כבר עם יציאתו בקרב חברות השילוט שקראו לשר הפנים שלא לאשר אותו, מאחר והוא קבע תנאי סף והשקעה כלכלית שהחברות המקומיות לא יכולות לעמוד בו.

רפיד מבהירים כי הסיבה העיקרית בגינה נמנעו מלהגיש הצעה במכרז למרות שרכשו את מסמכי המכרז מתוך כוונה להתמודד הייתה שעל-פי חישוביהם הכלכליים, שנסמכו על מועד סיום ההתקשרות עם הזכיין הנוכחי, הייתה שאם הייתה רפיד זוכה היא הייתה נדרשת להשקיע השקעה כספית גבוהה מדי, הכוללת גם את עמודי השילוט עוד במהלך השנה הראשונה להתקשרות. לטענתה, אם הייתה יודעת את נתוני האמת הייתה הצעה מוגשת.

בסיום המכתב, מבקשת רפיד לאפשר לה לבחון את החלטות ועדת המכרזים, חוות הדעת המשפטיות, כל ההתכתבויות וההתקשרויות גם עם הזוכה וגם עם הזכיין הקודם.

בנוסף היא מבקשת מוועדת המכרזים להקפיא את כל הליכי המימוש והוצאתם לפועל של הליכי ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

צרו איתנו קשר *5988