בניגוד למיתוס: השכר במגזר הציבורי גדל באופן מתון מ-1990

בנק ישראל: מאז 1990 ועד 2012 עלה השכר במגזר הציבורי ב-1.2% בממוצע לשנה בלבד בנוסף מגלה המחקר כי הסכמי השכר נדיבים יותר בימים של צמיחה

מחקר חדש של בנק ישראל מחזק את החשיבות של העבודה המאורגנת בישראל ומפריך לא מעט מיתוסים על הסכמי השכר במגזר הציבורי. לפי אותו מחקר, הסכמי השכר במגזר הציבורי היו אחראים לכשליש מסך הגידול שחל בשכר הריאלי של כלל העובדים במגזר הציבורי בין השנים 1990 ל-2012. כמו כן, בקרב העובדים המתמידים, הסכמי השכר מסבירים כ-40% מהגידול בשכר הריאלי.

יתרה מזו, הסכמי השכר במגזר הציבורי, כך על פי המחקר, הם המנגנון האחראי לחיזוק הקשר קצר הטווח בין השכר במגזר הפרטי לציבורי, או במילים פשוטות - המנגנון שמסביר את סגירת הפער בין השכר במגזר הפרטי (שנחשב תמיד גבוה יותר) לשכר במגזר הציבורי מאז תחילת העשור הקודם. נזכיר, כי השכר הנמוך באופן יחסי, לרבות הקיפאון בשכר הריאלי בעשור האחרון, הוא אחת הבעיות הקשות בשוק העבודה הישראלי.

עוד עולה מהמחקר של חטיבת המחקר של הבנק, כי הסכמי השכר השוטפים במגזר הציבורי וההסכמים המשמעותיים יותר שהעניקו תוספות שכר גבוהות בגין רצון לתגמל סקטור מסוים או כדי לפצות על שחיקת שכר של שנים, היו על פי רוב "פרו-מחזוריים" כהגדרת הבנק - קרי, הם נדיבים יותר ככל שהצמיחה במשק גבוהה יותר ולהיפך. כלומר, בניגוד לאמירות חוזרות הנשמעות בעיקר מקרב אנשי משרד האוצר ולפיהן ההסכמים במגזר הציבורי מנותקים לעיתים מהמציאות ומשקפים חוסר אחריות מצד ארגוני העובדים - הרי שלפי המחקר ההסכמים האלה התאימו את עצמם למצב הפיסקלי במשק.

בעת מיתון או גירעון עמוק יותר תוספות השכר היו צנועות יותר, וכי בחלק מהמקרים אף נחתמו הסכמים להפחתת שכר, ואילו בעת צמיחה כלכלית וירידה בשיעור האבטלה נחתמו הסכמים נדיבים יותר. מנגד, זחילת השכר בסקטור הציבורי, המוגדרת כמתן הטבות ותוספות שכר עקב קידום בדרגות או בוותק, האחראית לשני שלישים מגידול השכר הריאלי במגזר הציבורי, הינה יציבה על פני השנים ואינה מושפעת ממחזורי עסקים.

בניגוד לתחושת הציבור, מהמחקר עולה כי מאז 1990 ועד 2012 עלה השכר במגזר הציבורי ב-1.2% בממוצע לשנה בלבד, בדומה לקצב הגידול השנתי הממוצע של התוצר לעובד במשק, כאשר קיים קשר ארוך טווח בין התפתחות המשכורות במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. יתרה מזו, מאז שנות התשעים, השכר הממוצע במגזר הציבורי עלה פחות מהשכר הממוצע במגזר הפרטי, בהתאמה לתכונות העובדים. כמו כן, בעשור האחרון עליית השכר של העובדים המתמידים בשני המגזרים הייתה דומה.

בעקבות הממצאים מסכמים כלכלני הבנק כי "שוק העבודה בישראל בכללותו התייעל עם השנים וכחלק מזה גם הקשר בין המשכורות הממוצעות בשני המגזרים התחזק שכן מדובר בשוק עבודה אחד".

השכר הריאלי למשרת שכיר
 השכר הריאלי למשרת שכיר

צרו איתנו קשר *5988