קרנבל נתוני התעסוקה

על אף שנוצרות משרות חדשות, שיעור האבטלה אינו פוחת

המשתנה המאקרו-כלכלי החשוב ביותר בכלכלה האמריקנית וגם בכלכלה העולמית הוא נתוני התעסוקה בארה"ב. מכאן נגזרת הדריכות הגוברת בשווקים הפיננסיים ערב הפרסום החודשי של נתונים אלו.

הודעה על חולשה בנתון של "תוספת משרות בסקטור הלא-חקלאי במשק האמריקני" בחודשים דצמבר 2013 וינואר 2014, טלטלה את השווקים הפיננסיים, וגררה עימה פסימיות כלכלית, שלפיה כלכלת ארה"ב תמשיך לדשדש בקצב צמיחה נמוך ותשפיע לשלילה על הפעילות הכלכלית הגלובלית המקרטעת.

אולם נתון התעסוקה לחודש פברואר 2014 החזיר מעט צבע ללחיי המשקיעים, והראה כי ההתאוששות בשוק העבודה האמריקנית לא נבלמה. נתון התעסוקה לחודש מרץ 2014 כבר הוכיח למי שהטיל ספק בכך, כי המשק האמריקני ממשיך בייצור משרות בקצב יציב גם בתחילת שנת 2014. מתברר, כי פגעי מזג-האוויר השפיעו לרעה על הכלכלה בחודשים דצמבר 2013 וינואר 2014, ואילו כעת השפעות החורף הקשה מתחילות להתפוגג.

קצב מונוטוני

מנתוני התעסוקה לחודש מרץ 2014 עולה, כי היקפי המשרות בסקטור הפרטי הלא-חקלאי עלו לרמת שיא לראשונה מאז פרץ המיתון הכלכלי לפני כ-50 חודש. המשק ייצר כ-8.9 מיליון משרות בסקטור הפרטי הלא-חקלאי בפרק זמן זה.

מספר המובטלים בארה"ב עומד כיום על כ-10.5 מיליון איש; אך מספר המובטלים המוגדרים כ"מובטלי טווח-ארוך" נותר ללא שינוי בחודש מרץ 2014 - 3.7 מיליון איש, 35.8% מן המובטלים האמריקנים. בשנה האחרונה ירד מספרם של המובטלים "הקשים" ב-837 אלף איש. נציין, כי הממשל תורם "תרומה שלילית" לשיפור בשוק העבודה, זאת משום שב-12 החודשים החולפים קיצץ המגזר הממשלתי 85 אלף משרות במצטבר.

מנתונים שפרסם משרד העבודה האמריקני עולה כי המשק הוסיף בחודש מרץ 192 אלף משרות חדשות בסקטור הלא-חקלאי; אך שיעור האבטלה במשק נותר ללא שינוי - 6.7%. בכלל המשק נוספו בממוצע 183 אלף משרות חדשות לחודש ב-12 החודשים שחלפו.

על אף "הקרנבל החודשי" סביב נתוני התעסוקה במשק האמריקני, זה שלוש שנים שומר המשק על קצב ייצור משרות מונוטוני, של קרוב ל-200 אלף משרות בחודש, קצב שצפוי להישמר גם בעתיד הנראה לעין.

עם זאת, העובדה שהאבטלה במשק האמריקני "תקועה" ברמה של 6.7% מאז חודש דצמבר 2013, לאחר שצנחה בקצב מרשים בשנת 2013, שהחלה ברמת אבטלה של 7.9%, מדאיגה רבים. אך אנו רואים ביציבות בשיעור האבטלה בחודש מרץ 2014, סממן חיובי. זאת, בשל העלייה בשיעור של 0.2% בהשתתפות בכוח העבודה. כלומר, האבטלה במשק האמריקני לא עלתה.

יצוין, כי אזרחים שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל, בהם "מיואשי עבודה", שכבר נואשו מלמצוא עבודה, ולכן לא שולחים קורות-חיים ולא מתייצבים בלשכות התעסוקה וכו', וכן סטודנטים בגיל עבודה, אינם נכללים בהגדרה הסטטיסטית של "מובטלים". כך שכאשר הם שבים למעגל מחפשי העבודה או למעגל העבודה, הם מגדילים את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

גידול בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של ציבור שקודם לכן לא נכלל במעגל העבודה (דוגמת נשים ערביות וגברים חרדים בישראל) יוצר מצב שבו על אף שהמשק מייצר משרות חדשות, האבטלה לא יורדת או יורדת באופן מתון, שכן אוכלוסיית מחפשי העבודה גדלה.

המנתחים את ההתפתחויות בשוק העבודה האמריקני מציינים בהתמדה, כי הירידה המרשימה באבטלה באה כפועל יוצא משיעור השתתפות נמוך בעבודה. נזכיר, כי מדדי ההשתתפות בעבודה - והאבטלה - מתייחסים רק למחפשי עבודה פעילים. עובד שמוותר על חיפוש עבודה, אינו מוגדר כ"מובטל" במדידות המקובלות.

היציאה לגמלאות של דור "הבייבי-בומרס"

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בחודש מרץ 2014 הסתכם ב-63.2% בלבד. על אף טיפוס חודשי לא אופייני בשיעור של 0.2%, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נותר נמוך בכ-3.5% מרמתו ערב המשבר הכלכלי שפרץ בשנת 2008. ההסבר המקובל לשיעור הנמוך של ההשתתפות בעבודה הוא הזדקנות האוכלוסייה האמריקנית והיציאה לגמלאות של דור "הבייבי-בומרס" אשר נולדו לאחר מלחמת העולם השנייה, וגידול במספר הנגרעים משוק העבודה בשל רכישת השכלה גבוהה ועיסוקם בלימודים.

היות שסטודנטים בגיל העבודה אינם נמנים עם שיעור המשתתפים בכוח העבודה, עלייה בקצב היוצאים ללימודים במהלך השנים גורמת לכך שיותר סטודנטים נגרעים משוק העבודה מאשר כאלו השבים לשוק העבודה לאחר לימודיהם; וכן מינון הסטודנטים באוכלוסייה גדל על ציר הזמן ומפחית את כוח העבודה האפקטיבי.

קצב עליית השכר הממוצע במשק האמריקני בשלוש השנים האחרונות עומד על כ-2% בשנה, והוא צפוי להישמר בעתיד הקרוב. ככל שהאבטלה במשק תמשיך ותרד, צפוי אמנם קצב הגידול בשכר להאיץ ולתמוך בצמיחת הצריכה הפרטית, אולם מנגד להביא לעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה.

בתחילת חודש מאי, ב-2.5.14, יפורסם נתון התעסוקה החודשי לחודש אפריל בארה"ב, ויספק תמונת-מצב עדכנית באשר לנתוני שוק העבודה. לדעתנו, קצב ירידת האבטלה במשק בעתיד הקרוב יהא נמוך יותר מאשר בשנת 2013, אולם הוא יימשך בהתמדה בשל ההאצה החזויה בפעילות המשק. להערכתנו, המשק בארה"ב יוסיף השנה כ-2.4 מיליון משרות חדשות בסקטור הלא-חקלאי והאבטלה תרד ל-6.3% בתום שנת 2014. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה צפוי לזחול מעט למעלה, בעקבות ניסיונם של "מיואשי עבודה" למצוא תעסוקה בשל השיפור הכלכלי, ולחזור למעגל העבודה.

אם האופטימיות הזהירה שלנו באשר להמשך המגמה החיובית בשוק העבודה האמריקני אכן תתממש, זו תהיה הבשורה הטובה ביותר אשר הכלכלה העולמית יכולה לייחל לה היום, שכן המשק האמריקני והצרכן האמריקני בפרט הם קטר כלכלי עוצמתי לפעילות הכלכלית הגלובלית המדשדשת.

הכותב הוא האסטרטג הראשי בקב' איילון

צרו איתנו קשר *5988