הצעה: לפטור בעלי קרקעות מדמי היתר ב-4-2 מיליארד שקל

מדובר בתשלום הנדרש ממחזיקי בתים צמודי קרקע בקרקע מדינה, שמבקשים לבצע תוספות בנייה על המגרש

מועצת מקרקעי ישראל בראשות שר השיכון אורי אריאל צפויה לדון מחר (ד') בהצעת החלטה למתן פטור מתשלום "דמי היתר" לבעלים של צמודי קרקע על מגרשים גדולים, בתהליך העברת הבעלות על המגרשים, כולל במרכז הארץ.

משמעות הפטור, להערכת גורמים בכירים בתחום המקרקעין, עלולה להגיע להפסד הכנסות לרשות מקרקעי ישראל של כ-2-4 מיליארד שקל לאורך השנים, עד לסיום תהליך העברת הבעלות על הקרקע לידי החוכרים. עד כה לא קיבלה המועצה תחשיב מדויק ומוסמך של ההפסד הצפוי לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כתוצאה ממתן הפטור החדש.

מדובר בתשלום הנדרש ממחזיקי בתים צמודי קרקע בקרקע מדינה, שמבקשים לבצע תוספות בנייה על המגרש, על פי הסעיף הקרוי "תוספת בנייה, שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש - תשלום דמי היתר".

עד כה ניתן הפטור לבעלי מגרשים באזורי קו העימות וכן למגרשים של צמודי קרקע במרכז הארץ בשטח מקסימלי של 280 מ"ר, הנחשבים למגרשים קטנים. ההצעה החדשה מבקשת להרחיב את הפטור גם למגרשים ששטחם עד 540 מ"ר, האופייניים לשכונות ותיקות ומבוססות כמו אפקה בתל אביב. הנימוק שניתן למועצה להצדקת ההנחה הוא הצורך ב"עידוד העברת הבעלות וציפוף דיור לצורך הגדלת כמות היחידות במשק".

ל"גלובס" נודע כי בקרן הקיימת לישראל, שחלק גדול ממגרשים אלה מצוי באדמותיה, מתנגדים לקבלת ההצעה, שמשמעותה תהיה הפחתה ניכרת בהכנסות של קק"ל ממכירת והשבחת קרקעותיה.

גורם במועצת המקרקעין אומר כי מדובר בהטבה בעייתית לבעלי מגרשים גדולים, ששילמו בעבר עבור המגרש לכל היותר 80% משוויו, בעוד שהיום משלם רוכש מגרש בכל גודל שהוא 91% מהשווי המהוון של המגרש.

צרו איתנו קשר *5988