דוח מבקר המדינה: שורה של ליקויים באיגוד הכדורסל

הביקורת עוסקת בהתנהלות האסיפה הכללית, ועדת הביקורת, המבקר הפנימי, ועדת הכספים, היועץ המשפטי ורואה החשבון של האיגוד

במסגרת דוח מבקר המדינה המתפרסם היום (ד'), פרק שלם ונכבד מוקדש גם לאיגוד הכדורסל ולבדיקה שערך המבקר באיגוד במהלך שנת 2013. הביקורת עוסקת בהתנהלות האסיפה הכללית, ועדת הביקורת, המבקר הפנימי, ועדת הכספים, היועץ המשפטי ורואה החשבון של האיגוד.

בין הממצאים המרכזיים שהעלתה הביקורת, נרשמה התייחסות לוועדת הכספים של האיגוד, וצוין כי "חברים בוועדת הכספים של האיגוד המייצגים קבוצות או אגודות החברות באיגוד, אשר להן חוב כספי כלפי האיגוד, משתתפים בדיונים הקשורים בגביית חובות. מכאן שיש להם נגיעה אישית לנושא, והדבר מעורר חשש לניגוד עניינים".

בעניין האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל העלתה הביקורת כי קיימים "ליקויים בנוגע לתיעוד הדיונים. הפרוטוקולים היו תמציתיים מאוד ולא שיקפו את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבות, ולפיכך לא היו יכולים לשמש ככלי לפיקוח ולבקרה על הפעולות וההחלטות של האיגוד". בעניין של ועדת הביקורת מציין המבקר כי הדוחות של ועדת הביקורת לשנים 2011 ו-2012 היו דלים ותמציתיים ביותר ולא פירטו את אופן ביצוע הביקורת, את הנושאים הספציפיים שנבדקו ואת ממצאי הביקורת. "כמו כן", מוסיף המבקר, "ועדת הביקורת לא ביצעה פיקוח וביקורת על ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד, לרבות על הכנסותיו והוצאותיו, שלא כנדרש".

המבקר גם מציין כשלים בשיתוף-הפעולה בין הנהלת האיגוד לבין המבקר הפנימי, ומציין כי "בשני מקרים שאירעו בשנת 2013 האיגוד עיכב המצאת מסמכים למבקר הפנימי, בנושא כוח אדם ושכר ובנושא רכישות והתקשרויות ועל כן נפגעה עבודת הביקורת". כמו כן מציין המבקר את פעילותו של רואה החשבון של האיגוד שיכול להעיד על חשש לניגוד עניינים, זאת לאור העובדה כי שימש הן כרואה חשבון של האיגוד, ובנוסף שימש כרואה החשבון המבקר של האיגוד.

תגובת איגוד הכדורסל: "היום התפרסם דוח מבקר המדינה שלא מצא דופי של ממש באיגוד ובעבודתו. בחודשים האחרונים ניסו גורמים כאלו ואחרים וגם בעזרת כלי תקשורת שעמד לרשותם, להכפיש את איגוד הכדורסל, מנהליו, עובדיו והפעילים בו וטענו לשחיתויות, אי סדרים, נהלים לא תקינים ועוד טענות מטענות שונות ומשונות. הדוח שהתפרסם על-ידי מבקר המדינה, מוכיח באופן חד-משמעי, שלא מיני ולא מקצתי. אין באיגוד הכדורסל שחיתויות, אי סדרים או קלקולים חמורים כפי שטענו אותם טוענים.

"במשך מספר שבועות, ישב באיגוד הכדורסל נציג של מבקר המדינה. הוא קרא אין ספור מסמכים, פרוטוקולים והסכמים, בדק אין ספור חשבונות וחשבוניות, שוחח עם בעלי תפקידים ועובדים באיגוד כשלא נמנע ממנו דבר או חצי דבר. זו הייתה בדיקה מקיפה כמותו לא ידע האיגוד בעבר. ובסופו של דבר יצא לאור דוח המבקר, שמי שקרא אותו מבין שהאיגוד מתנהל לעילה ולעילה. בדוח לא מוזכר ולא ברמז דק שבדקים, כל נושא שקשור לשחיתות או אי סדרים, לא מוזכר בו אפילו שם אחד של בעל תפקיד בכיר כזוטר, חבר הנהלה או ספק של האיגוד. הדוח לא מזכיר אפילו במילה אחת בעיה הקשורה לתשלומים או ניהול חשבונות שאינו מדויק.

"בדוח יש מספר הערות הקשורות לנושאים טכניים, חלקם קשורים לפעילות הועדות. מרבית ההערות האלו כבר טופלו והאחרות יטופלו בהמשך. האיגוד מצפה מכל המלעיזים וטועני הטענות השקריות, לחזור בהם, להתנצל בפומבי כפי שעשו בישיבות ההנהלה, הנשיאות או הוועדות או על גבי התקשורת ולחדול מטענות אלו ולחזור לנסות לעזור לענף להמשיך להתקדם".

צרו איתנו קשר *5988