ביהמ"ש: על עיריית ת"א לאכוף איסור פתיחת עסקים בשבת

פסיקת העליון חייבה את העירייה לאכוף את חוק העזר לסגירת עסקים בשבת, ועקב כך התוותה העירייה מדיניות חדשה שהטיבה עם עסקים ותיקים ■ המחוזי: מדיניות עיריית ת"א בנוגע לפתיחת עסקים בשבת - פגומה ומפלה

כרטיס אדום מבית המשפט לעיריית תל-אביב: שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מאיר יפרח, קבע לאחרונה כי עיריית תל-אביב מחויבת להתחיל לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על עסקים לפעול בשבת. לדברי השופט, המדיניות שבה נוהגת כיום העירייה בנוגע לאכיפת חוק העזר היא פגומה ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

האיסור על עבודה בשבת אינו כולל מסעדות, בתי קולנוע ובתי קפה, והשפעתו צפויה להיות בעיקר על הסופרים הגדולים והוותיקים הפועלים בתל-אביב, דוגמת רשתות טיב טעם, AM:PM, מגה ורשתות אחרות.

פסק הדין בא לאחר שבעקבות פסיקה של בית המשפט העליון שחייבה את העירייה לאכוף את חוק העזר העירוני המחייב סגירת עסקים בשבת, התוותה העירייה מדיניות חדשה בנוגע לאכיפת החוק, שבו הטיבה עם עסקים ותיקים שמועד פתיחתם היה קודם ל-25 ביוני 2013, על פני עסקים חדשים שנפתחו לאחר מועד זה.

לדברי השופט, מדרג העדיפויות שקבעה העירייה בעקבות פסק הדין של העליון הוא "פגום ולוקה בחוסר סבירות קיצונית".

"הפגם היסודי והמובהק שבמסמך המדיניות של העירייה נעוץ ביצירת הבחנה בלתי סבירה בעליל בין בתי עסק 'חדשים' ו'ותיקים' בנוגע לאכיפת הוראות חוק העזר עליהם", כתב השופט. "התוצאה הראויה בענייננו היא בטלות ההבחנה שבין בית עסק חדש לבין בית עסק ותיק, הבחנה העומדת בבסיס מסמך המדיניות".

"יובש אכיפתי"

לדברי בית המשפט, "העירייה ראתה לטוב ולנכון לפניה לאכוף את חוק העזר רק על בתי עסק חדשים; לעומתם, בתי עסק ותיקים זכו לחסינות מוחלטת. כללי אכיפה מעין אלה אינם עולים בקנה אחד עם הקפדה על הכלל הבסיסי לפיו החוק חל באופן שוויוני על כולם. דומה שגם עיניה המכוסות של אלת הצדק תוכלנה להבחין בצללים הכבדים העולים מכללים אלה".

יתרה מכך, לדברי בית המשפט, המצב בשטח הוא אפילו חמור יותר. לדבריו, עיריית תל-אביב הצהירה כי תפעל כלפי עבריינים ותיקים באופן של אי-אכיפה, ואילו לגבי עבריינים חדשים קבעה כי תהיה אכיפה מדורגת מן הסנקציה הקלה אל הכבדה.

"אלא שמסמך המדיניות לחוד ומציאות בשטח לחוד: כיום, דומה שחוק העזר אינו נאכף כלפי איש. קביעת מדיניות נועדה לקידום אכיפת החוק על-פי תכליתו. תוצאתה אינה יכולה להביא לבצורת אכיפתית. מי ששלטון החוק יקר לו, יתקשה להסכין עם 'יובש אכיפתי'. מצב דברים זה תובע שינוי יסודי".

גלגולו של הסיפור החל ב-2007, אז העותרים, בעלי מכולות פרטיות והתאחדות הסוחרים והעצמאים, הגישו עתירה מינהלית נגד העירייה שעיקרה היה הימנעות העירייה מאכיפת חוק העזר, בכך שאינה פועלת לסגירת אותם בתי עסק הפתוחים ביום זה, חרף סמכותה לעשות כן.

לטענתם, העירייה הסתפקה בהטלת קנסות על אותם בתי עסק שהפרו את חוק העזר; אלא שדרך פעולה זו של העירייה, העמיקה את הפגיעה בבעלי העסקים הקטנים שמקפידים על שמירת החוק, ולא היה בה כדי למנוע פתיחת אותם בתי עסק מפרי חוק, שכן הקנסות שהושתו עליהם היו בטלים בששים לעומת ההכנסות שנצמחו לבתי עסק אלה.

העירייה לא התכחשה לכך שהיא מסתפקת בהטלת קנסות על בתי העסק מפרי החוק, אך טענה כי החוק לא העניק לה כל סעד אחר פרט להטלתם של קנסות.

בפברואר 2012 דחה בית המשפט המחוזי בתל-אביב את העתירה (הראשונה) וקבע כי העירייה אינה רשאית לנקוט פעולות אכיפה אחרות פרט להשתת קנסות.

העותרים ערערו לבית המשפט העליון על פסק דין זה, והעליון קיבל את הערעור. שופטי העליון קבעו, בין היתר, כי בנסיבות העניין, אין חולק כי חוק העזר הופר, ולכן על העירייה לפעול במטרה להשיג את תכלית חוק העזר, לאמור: שבתי העסק יהיו סגורים ביום המנוחה, ולא שבתי עסק החפצים לפתוח דלתותיהם ביום המנוחה יוכלו לעשות כן ובלבד שיישאו בתשלום קנס.

בעקבות פסק הדין של העליון העירייה גיבשה כאמור מסמך מדיניות חדש, שלדבריה מקיים את החלטתו, והעסקים המשיכו לפעול בשבת.

בעלי העסקים הקטנים לא השלימו עם התנהגות העירייה ושבו ועתרו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב למתן הצהרה כי מדיניות העירייה אינה מקיימת את הוראות פסקי הדין הקודמים בעניינה.

"העותרים טוענים כי העירייה איננה אוכפת את חוק העזר בהתאם לתכליתו ולמעשה נמנעת כליל מאכיפתו. אני סבור כי יש ממש בטענה זו", כתב השופט. "גם לאחר שהעירייה נצטוותה להפעיל שיקול-דעת ולהחליט בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה, לא חל כל שיפור במצב האכיפה".

לדבריו, "כללי האכיפה שבמסמך המדיניות סותרים את תכליתו של חוק העזר, בכך שדווקא בתי עסק ותיקים זוכים למעמד דמוי חסינות, המתבטא במדיניות אי-אכיפה, ויכולים להמשיך לנהל את עסקיהם בשבת ובמועדי ישראל כמעט באין מפריע".

לאור תוצאת פסק הדין חייב בית המשפט את העירייה לשאת בהוצאות המשפט של העותרים בסך 60 אלף שקל.

העותרים מיוצגים בידי עורכי הדין דוד שוב, עברי פיינגולד ואביבית אברמוב.

עורכי הדין דוד שוב ועברי פיינגולד מסרו בתגובה: "פסק דינו הנוקב של בית המשפט המחוזי בתל-אביב הוא צעד חשוב נוסף במאבקם של בעלי העסקים הקטנים בתל-אביב לשפיות והגינות בחיי המסחר בעיר. זוהי פעם שנייה בה בית המשפט נדרש לעסוק בזלזולה הבוטה של העירייה בציבור ובנורמות החלות עליה, ופעם שנייה שהוא מוצא את התנהלותה כלוקה בחוסר סבירות קיצוני.

"יש לקוות שהפעם הדברים יופנמו, ולא נידרש ל'סיבוב שלישי'. מכל מקום, כעת, לאחר פסקי הדין של בית המשפט העליון והמחוזי, תימדד עיריית תל-אביב במעשיה בשטח ולא בהצהרותיה לתקשורת".

צרו איתנו קשר *5988