היועמ"ש אסר על אורי אריאל לעסוק בשיוך הדירות בקיבוצים

אריאל הוא בן קיבוץ טירת צבי מהזרם הדתי, ולאחרונה קיבל הודעה מהקיבוץ כי נפתחו בו הליכי שיוך דירות לחברים ■ מצד שני, הוא גם יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

שר השיכון והבינוי אורי אריאל מנוע מלעסוק בנושא שיוך הדירות בקיבוצים בשל ניגוד עניינים - זאת על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.

אריאל הוא בן קיבוץ טירת צבי מהזרם הדתי, ולאחרונה קיבל הודעה מהקיבוץ כי נפתחו בו הליכי שיוך הדירות לחברים. אריאל נחשב לבן היורש בנחלה, ולכן הוא ובני משפחתו הם בעלי עניין בתהליך השיוך.

מנגד, השר הוא יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, ומתוקף תפקידו הוא מקבל החלטות הנוגעות להסדרים בתחום הפשרת קרקע חקלאית ולזכויות של חברי קיבוצים ומושבים בחלקות המגורים. בתחומים אלה מתנהל בשנים האחרונות מאבק בין הקיבוצים ובין רמ"י, שלפני כשנתיים הקפיאה בניית בתים חדשים בקיבוצים עד הסדרת הנושא.

לאחרונה מינה אראל ועדה בראשות מנכ"ל רמ"י בנצי ליברמן, שגיבשה הסדר שמקל על הקיבוצים. ההצעה צפויה לעלות לדיון ולהחלטה בישיבה הקרובה של מועצת מקרקעי ישראל. היועמ"ש של רמ"י, עו"ד ינקי קוינט, הסתייג ממנה.

לשאלת "גלובס" לגבי תוכן הסדר ניגוד העניינים שלו, נמסר מלשכתו של אריאל: "בעקבות פניית אריאל ליועמ"ש במשרדנו בבקשה לקבוע כללים שימנעו ניגוד עניינים מבחינת השר בכל הקשור לסוגיית שיוך הדירות בקיבוצים, קבע היועץ המשפטי לממשלה הנחיות ספציפיות בעניין. לגבי הבקשה לקבל את העתקו או את תוכנו, הנך מוזמן להגיש פנייה מסודרת לממונה על חופש המידע במשרדנו".

משפטנים בכירים טוענים כי הסדרי ניגוד עניינים של שרים ובכירים בשירות הציבורי חייבים להיות גלויים ולהתפרסם לציבור. במקרה דומה בעבר, כשאריק שרון היה שר שיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל, היועמ"ש דאז אליקים רובינשטיין פרסם את החלטתו שאסרה על שרון להשתתף בכל תהליך או דיון הקשור להפשרת קרקע חקלאית, בשל זיקתו לנחלת המשפחה במושב כפר מל"ל.

ממשרד המשפטים נמסר: "בחוות-דעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר נקבע כי בשלב זה על השר להימנע מעיסוק בנושא שיוך דירות בקיבוצים, נוכח העניין האישי שיש לו בנושא. עוד נקבע כי לאחר שייחתם הסכם שבו יוגדרו בצורה ברורה הזכויות הכספיות של השר ויתר יורשי אביו וכן הסדרי התשלום, ובכפוף לאישור שיינתן על-ידי נציגי היועמ"ש לממשלה לגבי תוכן ההסכם, יוכל השר לשוב ולעסוק בנושא שיוך דירות בקיבוצים. בנוסף, נקבע כי על השר להימנע מלטפל בעניינים הנוגעים לקיבוץ טירת צבי עצמו, וזאת עד להשלמת קבלת הכספים מהקיבוץ".

צרו איתנו קשר *5988