תשובה מוכר ההחזקה בברק קפיטל ברווח של 900% ב-7 שנים

הרוכש - בעל השליטה אייל בקשי, שישלם 237 מיליון שקל ■ בקשי יקבל 137 מיליון שקל כהלוואה לתקופה ממוצעת (מח"מ) של כ-3 שנים בריבית שנתית בשיעור 7%

יצחק תשובה / צלם: בלומברג
יצחק תשובה / צלם: בלומברג

מסע המימושים של קבוצת דלק נמשך: אחרי מכירת מרבית החזקתה בחברה הבת דלק US וחתימת ההסכמים למכירת דלק אירופה וחברת הביטוח האמריקאית ריפבליק, דיווחה היום הקבוצה שבשליטת יצחק תשובה על חתימת הסכם למכירת חלקה (46%) בחברת המסחר בני"ע ברק קפיטל. דלק הודיעה הבוקר כי היא מוכרת את חלקה למנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, אייל בקשי, תמורת 237 מיליון שקל, כשמרבית הסכום יועמד לבקשי על ידי דלק כהלוואת מוכר.

ההשקעה של קבוצת דלק בברק קפיטל נעשתה בשנת 2007, אז היא רכשה 49.9% ממניות החברה בתמורה ל- 24 מיליון שקל. בשבע השנים שחלפו מאז הלכה וצמחה פעילות ברק קפיטל, כשאת שנת 2013 היא סיימה ברווח של 92 מיליון שקל. נתונים אלה מסבירים את הרווח העצום שרשמה קבוצת דלק על השקעתה בתקופה זו, שמסתכם ב-214 מיליון שקל.

על פי מבנה העסקה, קבוצת דלק תקבל 40 מיליון שקל במועד השלמתה, ותשלום נוסף, בהיקף של 60 מיליון שקל, יועבר לה לאחר 45 יום. יתרת התמורה, 137 מיליון שקל, תועמד כאמור כהלוואת מוכר לבקשי. ההלוואה תהיה במח"מ של 3 שנים ותישא ריבית שקלית שנתית של 7%, כאשר מלוא המניות אותן מוכרת דלק לבקשי ישמשו כבטוחה להחזר ההלוואה. בנוסף, נקבע כי ברק קפיטל תצטרך לעמוד בהתניות פיננסיות שונות על מנת להבטיח את תשלום יתרת התמורה לקבוצה.

לאור העובדה שקבוצת דלק רשמה מדי שנה בדוחותיה את חלקה ברווח של ברק קפיטל, היא לא צפויה לרשום רווח הון מהותי כתוצאה מהעסקה. במשך השנים שבהן השקיעה דלק בחברה, לא חילקה ברק קפיטל דיבידנדים, ולמעשה הרווחים נשארו בתוכה על מנת לאפשר את הגדלת הפעילות.

כך יוצא שלאורך השנים דלק רשמה רווחים, אולם בפועל לא נהנתה מתזרים של כסף. כעת היא צפויה לקבל את באופן מעשי את הרווחים שהצטברו לאורך השנים ולהיפגש עם הכסף. בנוסף, עם כניסתה לחברה, העמידה קבוצת דלק לברק קפיטל הלוואות בעלים לטובת הצמחת פעילות החברה, שיתרתה נאמדת בכ-65 מיליון שקל. כעת תפרע ברק קפיטל את ההלוואה הזו.

קב' דלק: "מימוש מוצלח נוסף"

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר היום כי "תזרים המזומנים שינבע מהעסקה ימשיך לחזק את הבסיס הפיננסי האיתן של הקבוצה. מדובר על מימוש מוצלח נוסף המצטרף לשורה של הסכמים עליהם חתמנו בחודשים האחרונים, כחלק מהאסטרטגיה שלנו להתמקד בתחום האנרגיה".

בין המימושים אותם מזכיר ברטפלד ניתן למנות את מכירת רוב ההחזקה במניות חברת הזיקוק האמריקנית דלק US בתמורה לכ-4.05 מיליארד שקל, כאשר המנה האחרונה נמכרה לאחרונה בהצעת מכר שביצעה החברה. קבוצת דלק נותרה עם החזקה של 7.5% במניות דלק US, אותן היא התחייבה שלא למכור עד סוף השנה.

מימוש נוסף נרשם בשבוע שעבר אז חתמה דלק על הסכם מתוקן למכירת מניות השליטה בחברת הביטוח האמריקאית ריפבליק. לפי ההסכם, דלק תמכור בשלב ראשון 36% מהמניות לקבוצת משקיעים לפי שווי של 220 מיליון דולר. דלק עדיין ממתינה לקבלת מספר אישורים רגולטוריים על מנת להשלים את העסקה, שתזרים לקופתה כ-79 מיליון דולר בשלב הראשון.

עסקה אחרת שצפויה להתממש בטווח הקרוב יותר היא של מכירת חברת דלק אירופה לידי קרן TDR תמורת 360 מיליון אירו (נטו). על פי מזכר ההבנות בעניין, תשלם TDR לקבוצת דלק רק 90 מיליון אירו במועד השלמת העסקה, וסכום דומה כעבור שנה. יתרת התמורה, 175 מיליון אירו, תועמד על ידי קבוצת דלק כהלוואת מוכר ל-TDR לפרק זמן של חמש שנים. כל התשלומים הנדחים יישאו ריבית של 5% לשנה.

מט"ח, אג"ח, מניות ונגזרים

עבור אייל בקשי רכישת מניותיה של קבוצת דלק בברק קפיטל מהווה קפיצת מדרגה משמעותית. בקשי מבצע כאן מהלך דומה לזה שביצע מנכ"ל אחר בקבוצה, גיל אגמון, אשר ניהל את דלק רכב במשך שנים ארוכות, עד שלקח הלוואת ענק ורכש את השליטה ביבואנית הרכב מידי קבוצת דלק.

בקשי (48), שרכש את השכלתו הפיננסית בארה"ב ועבד בתחום הנגזרים על סחורות חקלאיות ומדדים, חזר לארץ בשנות התשעים והיה שותף להקמת חברת הנוסטרו של בטוחה. בשנת 1996 הקים את "ברק עשיית שוק", שלימים החליפה את שמה ל"ברק קפיטל".

ברק קפיטל עוסקת בעיקר במסחר עצמי (נוסטרו) בניירות ערך ומכשירים פיננסים בארץ ובחו"ל, ובפעילות חיתום אותה מוביל צביקה מנס. פעילות החיתום צמחה מאוד בשנים האחרונות והיא מתנהלת באופן עצמאי תחת ישות נפרדת מפעילות הנוסטרו. בעבר הייתה ברק קפיטל שותפה בחברת תעודות הסל אינדקס, שנמכרה בשנת 2011 לדש איפקס לפי שווי חברה של 80 מיליון שקל. הרווח שהפיקה ברק קפיטל ממכירת חלקה עמד על 34 מיליון שקל.

ברק קפיטל נחשבת לאחד משחקני הנוסטרו הגדולים בישראל, והסוחרים שלה פועלים בכל התחומים - מט"ח, אג"ח קונצרניות וממשלתיות, מניות ונגזרים - וניתן למצוא אותה תדיר ברשימת המשקיעים שרוכשים חוב והון במכרזים מוסדיים בהנפקות הציבוריות.

עד כמה גדולה פעילות החברה ניתן ללמוד מהמאזן שלה, שנאמד בסוף 2013 ב-8 מיליארד שקל, וזאת בשעה שההון העצמי שלה הסתכם ב-375 מיליון שקל בלבד. נכון להיום, מעסיקה ברק קפיטל כ-150 עובדים.

המימושים האחרונים של קבוצת דלק
 המימושים האחרונים של קבוצת דלק

המספרים של ברק קפיטל
 המספרים של ברק קפיטל

צרו איתנו קשר *5988