נציב תלונות הציבור: הרשויות המקומיות מתעלמות מתלונות

בלאגן בוועדות התכנון ברשויות המקומיות: מתעלמים מתלונות שכנים, לא מעניקים את הזכות להתנגד ופועלים בניגוד עיניינים

התחלות בנייה / צילום: שלומי יוסף
התחלות בנייה / צילום: שלומי יוסף

המקרים הנבחרים שבוחר להציג נציב תלונות הציבור מחדדים שוב כיצד ועדות התכנון ברשויות המקומיות לא תמיד קשובות לתלונות האזרחים המתריעות בפני חריגות בנייה וכיצד הליך חוקי של התנגדויות לא תמיד משיג את מטרתו. במקביל, מקרה נוסף שמציפה הנציבות מעיד על הקלות בה מתעלמים חברי מועצה מהנחיות היועצים המשפטיים.

כך למשל, העניקה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית פתח-תקווה היתר לבעלת דירה לתוספת חדר בקומת הגג וזאת מבלי להתייחס להתנגדות השכנים ואף התרעתם כי אותה הדירה אף פוצלה בניגוד לחוק. לטענת הדיירים, בבניין הם פנו מספר רב של פעמים לוועדה המקומית וזו התעלמה. רק בעקבות פניה לנציב תלונות הציבור ופנייתו לוועדה הגישה העירייה כתב אישום נגד בעלת הדירה, וזאת רק שנתיים לאחר התרעות השכנים. הנציבות העירה לעירייה כי עליה לטפל בהתנגדות השכנים ולדון בהתנגדות טרם מתן היתר הבנייה.

במקרה אחר, בעיריית רמת-גן, העניק מהנדס העירייה היתר להרחבת משרדי העירייה וזאת ללא פרסום ההיתר ומתן זכות התנגדות לשכנים כפי שנדרש בחוק. בעקבות פנייה לנציב תלונות הציבור ביטל מהנדס העיר את ההיתר שניתן להרחבת המשרדים והורה לעירייה להגיש בקשה חדשה להיתר ולתת מתן זכות התנגדות לשכנים.

מקרה נוסף אותו מציף נציב תלונות הציבור מעיד על תופעה בעייתית אחרת ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון - ניגוד עניינים. כך, מבקש היתר בנייה בעיר רמת-גן טען כי חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה שדנה בהיתר התנגד לבקשת ההיתר וזאת למרות שלא היה אמור להשתתף כלל בדיונים, זאת משום שהוא מחזיק דירה סמוכה לדירה לגביה הוגשה הבקשה להיתר ולכן מצוי בניגוד עניינים. בדיקת נציב תלונות הציבור העלתה כי למרות שהיועץ המשפטי של הוועדה המקומית הנחה את חבר המועצה האמור לא להשתתף בדיונים, הוא נכח בהם אך לא השתתף בהצבעה. לטענת אותו חבר מועצה, חוות דעת משפטית אחרת שקיבל אישרה לו השתתפות בדיונים. נציב תלונות הציבור קבע כי מדובר בליקוי בהתנהלותה של הוועדה המקומית אולם גם לאחר הערה זו, מקרה דומה התרחש חודש לאחר מכן. הנציבות חזרה ופנתה לוועדה המקומית והדגישה כי עליה להקפיד על מניעת ניגוד עינינים מעין זה.

דוגמאות אלו, שהן רק מקרים נבחרים שהנציבות בחרה להציף בפני הציבור, מדגישים פעם נוספת כיצד הכוח הרב שבידי הוועדה המקומית לא תמיד מנוצל לטובה וכיצד היעדר אכיפה, מניעת התנגדות ציבור או אי-טיפול בתלונות הציבור מוביל למפגעים ועלול להכשיר גם עבירות בנייה. בימים בהם הרפורמה בחוק התכנון והבנייה (רפורמת הפרגולות) שעתידה להתחיל ולפעול באוגוסט הקרוב עתידה להעניק כוח רב יותר לרשויות המקומיות חשוב שכל ועדה מקומית, רשות מקומית וגורמי הפיקוח על פעילותן יתנו את הדעת למקרים כמו אלו שתוארו לעיל וימנעו אי-סדרים.

צרו איתנו קשר *5988