לקראת גיוסי חוב גדולים: דירוג האשראי של חח"י עולה

חובות חברת החשמל מסתכמים ביותר מ-70 מיליארד שקל והשנה אמורה החברה לגייס כ-10 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, חלק מהסכום מיועד למחזור חובות

חברת החשמל / צילום: איל יצהר
חברת החשמל / צילום: איל יצהר

כלכלני חברת הדירוג S&P מעלות מעלים את דירוג האשראי של חברת החשמל, מרמה של -AA לדירוג AA, על רקע שיפור בנזילות החברה. תחזית הדירוג יציבה.

"אנו סבורים שמצב הנזילות של חברת החשמל לישראל (חח"י) הוא כעת "הולם", הודות לניהול נזילות שמרני יותר ולהתייצבות מחירי הדלקים. בנוסף, אנו סבורים שהיחסים הפיננסיים משתפרים באופן בר-קיימא הודות להעלאת התעריפים ולאסטרטגיית הפחתת מינוף, וכתוצאה מכך העלינו את פרופיל האשראי העצמאי של חח"י", כותבים במעלות.

חובות חברת החשמל מסתכמים ביותר מ-70 מיליארד שקל והשנה אמורה החברה לגייס כ-10 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, חלק מהסכום מיועד למחזור חובות.

העלאת הדירוג תסייע לחברת החשמל למחזר את החוב שלה ולגייס חוב חדש בעלויות נמוכות יותר. עם העלאת הדירוג חוזר החוב של חברת החשמל לדירוג השקעה לאחר שירד תחת לרף ל-2011 לרמת הדירוגים הספקולטיוויים. חזרתה של חברת החשמל לדירוג ההשקעה פותח את הדרך להשקעה בחוב שלה מצד שורת גופים מוסדיים מרכזיים בעולם.

במעלות אומרים כי השיפור בנזילות מתבטא בניהול נזילות שמרני יותר: בין היתר מציינים במעלות גידול מרשים יתרות המזומנים ל-3 מיליארד שקל וכי החברה צפויה לגייס כמיליארד שקלים בקווי אשראי מהבנקים בהתייחס לרפורמה המסתמנת בחברת החשמל מציינים במעלות כי למול הצמצום הצפוי בנתח השוק של החברה בתחום ייצור החשמל צפוי חיזוק במבנה ההון של החברה שיקזז את ההשפעה השלילית.

עוד מציינים במעלות כי "פרופיל הסיכון העסקי של חח"י משקף את העובדה שהכנסותיה נמצאות תחת רגולציה, אך שהמסגרת הרגולטורית אינה מבטיחה תמיד כיסוי מלא ובזמן של העלויות. אנו מעריכים גם שהרווחיות של החברה, הנמדדת על פי תשואה על ההון, נמוכה מהממוצע יחסית לקבוצת הייחוס. אנו סבורים שהיחסים של החברה עם הרגולטור משתפרים, אך חילוקי דעות בסיסיים עדיין קיימים, לרבות בנושא הפנסיות, ושעדיין יש מקום לשיפור בשקיפות".

ועדת יוגב שמינתה הממשלה לבחינת רפורמות במשק החשמל הישראלי, הגישה מספר המלצות שעשויות להשפיע מהותית על מעמדה של חח"י בשוק. ההמלצות כוללות את הוצאת ניהול המערכת מידי החברה והכנסת תחרות משמעותית לשוקי הייצור והאספקה, כך שתוך עשר שנים יהווה ייצור החשמל הפרטי לפחות 42% מהייצור הכולל. אולם כל היחלשות של פרופיל הסיכון העסקי של חח"י כתוצאה מהרפורמות עשויה באופן פוטנציאלי להתקזז על ידי התחזקות של פרופיל הסיכון הפיננסי, היות שוועדת יוגב המליצה גם על הפחתת נטל החוב של חח"י באמצעות הנפקת הון עצמי חדש ומכירת נכסים. במעלות מעריכים שהיחסים, על אף השיפור שיחול בהם, יישארו נמוכים בהקשר הפרופיל הסיכון העסקי של החברה.

במעלות מעריכים כי לחח"י יהיו הוצאות הוניות של כ-5 מיליארד שקל. בנוסף, החברה לא תשלם דיבידנדים עד שמבנה ההון שלה יתחזק והיא תעמוד ביעדי מינוף שנקבעו מראש.

צרו איתנו קשר *5988