תעודות הסל של קסם ממשיכות להציל את הרווח של אקסלנס

הרווח ממגזר הגמל והפנסיה של בית ההשקעות במחצית הראשונה של 2004 נחתך ב-33% ■ רווחי קסם עמדו על 32 מיליון שקל - מחצית מהרווח המאוחד

עוזי דנינו / צילום: דור מלכה
עוזי דנינו / צילום: דור מלכה

בית ההשקעות אקסלנס, שבשליטת קבוצת הפניקס, פרסם היום את דוחותיו הכספיים למחצית הראשונה של 2014, שבה הציג תוצאות פושרות. חרף תנאי השוק הנוחים, רשם בית ההשקעות שמנוהל על ידי עוזי דנינו קיטון מינורי בהכנסות, שהסתכמו במחצית בכ-257 מיליון שקל, וגידול קל של 2.5% ברווח הנקי לכ-40 מיליון שקל. זאת, שעה שסך הנכסים המנוהלים באקסלנס צמח מאז המחצית המקבילה אשתקד בכ-13% לכ-88 מיליארד שקל.

מהדוחות עולה עוד כי אקסלנס ספג ירידה של 10% ברווחי כלל מגזרי הפעילות שלו, שהסתכמו בכ-63 מיליון שקל. מבין שלוש פעילויות הליבה שלו, אקסלנס מצליח לצמוח אך ורק בפעילות תעודות הסל, שאחראית לכ-50% מרווחי בית ההשקעות. במקביל, הרווח משתי הפעילויות הנוספות עליהן הוא נשען - ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות, ממשיך לצנוח.

כ-20 מיליארד שקל מנכסי בית ההשקעות מרוכזים בחברת הגמל והפנסיה שלו, שהכנסותיה מהוות כשליש מסך הכנסות הבית. במהלך המחצית נרשמה ירידה של 4% בהכנסות מפעילות זו, שהסתכמו בכ-88 מיליון שקל, אולם הרווח המגזרי נחתך בשיעור חד של 33% והצטמק לכ-12 מיליון שקל בלבד - נתון המשקף תרומה של 12% לרווח המאוחד.

גם פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים של אקסלנס ממשיכה לדשדש. במגזר זה, שעיקרו חברת קרנות הנאמנות שמנהלת כ-24 מיליארד שקל, נרשם גידול זניח של 1% בהכנסות לכ-76 מיליון שקל. ואולם, הדבר לא קיבל ביטוי בשורת הרווח, שספג קיטון של 10% לכ-10 מיליון שקל.

כאמור, בניגוד לפעילויות אלה, המגזר היחיד באקסלנס שהגידול בהכנסותיו חלחל מטה היה תעודות הסל - פעילות שמנוהלת באמצעות חברת קסם ורווחיה מהווים כאמור 50% מסך הרווח המאוחד. עם זאת, תוצאות קסם, שמנהלת כ-33 מיליארד שקל, גדלו בשיעור קל של 3% בלבד, כך שבמהלך המחצית הסתכמו ההכנסות מפעילות זו בכ-61 מיליון שקל, ורווחי המגזר גדלו לכ-32 מיליון שקל.

קרנות הנאמנות ממשיכות לדשדש

תוצאות המחצית מצביעות על דריכה במקום, אך גם השוואה בין ביצועי אקסלנס ברבעון השני לרבעון הקודם מעלה כי בית ההשקעות מתקשה להתרומם. הנתון החריג ביותר הינו צניחה של כ-67% ברווח הרבעוני מניהול קופות גמל, ל-3 מיליון שקל. ייתכן כי הדבר נובע בחלקו מהפרשה שביצעה החברה בהמשך להחלטת הממונה על שוק ההון באוצר, דורית סלינגר, בשבוע שעבר, להרחיב תקנה לפיה קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח יחויבו להשיב לעמיתים כספים בגין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת. אקסלנס ציינה בדוחותיה כי חברת הגמל שלה פועלת ליישום התקנה, וכי היא כללה בדוחות הפרשה שלהערכתה משקפת את החשיפה, אולם סירבה לחשוף את גובהה.

בכל אופן, במקביל לירידה החדה ברווח הרבעוני מהגמל, רווחי מגזר ניהול ההשקעות - שכאמור כולל את פעילות קרנות הנאמנות, ענף שנהנה מגיוסים גבוהים - נותר ללא שינוי על 5 מיליון שקל. מנגד, במהלך הרבעון נרשם גידול של 30% ברווח מפעילות תעודות סל, שהסתכם בכ-18 מיליון שקל.

על רקע זה, בסופו של דבר חתם אקסלנס את הרבעון השני של 2014 עם רווח של 20 מיליון שקל לבעלי המניות - גידול של כ-4.5% לעומת הרבעון הראשון השנה.

עם פרסום הדוחות, אמר המנכ"ל דנינו כי "ברבעון הנוכחי תרמו לתוצאות בעיקר תעודות הסל וקרנות הנאמנות, שם אנו קוצרים את פירות מהלכי החדשנות שנקטנו בשנה האחרונה, בהם השקת שיטת השכבות וקרנות הלייפ סייקל". לדבריו, "המהלכים של אקסלנס לגיוון מקורות ההכנסה, מאפשרים לחברה להמשיך להגדיל את הכנסותיה ואת היקף הנכסים, על אף המציאות העסקית המורכבת המאפיינת את ענף הפיננסים, ובמקביל לשמור על רווחיות נאותה".

תוצאות אקסלנס 20.8.14
 תוצאות אקסלנס 20.8.14

צרו איתנו קשר *5988