דוח: מקורות בזבזנית - ניתן להוזיל את המים ב-8%

מרגע שבמקורות חשדו בהמלצות ועדת בלינקוב - החלו לחצים והפרעות ■ בלינקוב: ניסו להפריע לעבודתנו ■ מקורות בתגובה: "הצגנו לוועדה דרכים להפחתה של למעלה מ-20% בתעריף המים לצרכן"

הרווחיות הגבוהה מדי של חברת "מקורות", העלויות הכבדות והמופרזות המצויות בבסיס התחשיבים שלה וחוסר היעילות המתמשך בניהולה כמונופול המים - גורמים בין היתר לתעריפי מים גבוהים מדי לצרכנים, לבזבוז משאבים ולחוסר יעילות של "חברת המים הלאומית" הממשלתית. זאת, בניגוד לעמדת מקורות שלה דרישות חוזרות ונשנות דווקא להוסיף ולהעלות את תעריפי המים לכלל צרכניה. כך עולה מדוח "הוועדה המייעצת להסדרת רגולציה כלכלית ארוכת טווח למשק המים", בראשות היו"ר רם בלינקוב שהיה מנכ"ל משרד הפנים והממונה על התקציבים באוצר, והיום בין היתר גם יו"ר חברת נמלי ישראל.

הדוח המלא, הכולל המלצות לרגולציה מוצעת לטווח קצר ולטווח הארוך, כולל תיקוני חקיקה, הונח לפני כשבועיים בפני אלכסנדר קושניר, יו"ר הרשות הממשלתית למים וביוב, והועבר לחברי מועצת המים ולשרים הממונים סילבן שלום שר התשתיות האנרגיה והמים ויאיר לפיד שר האוצר. אימוץ כלל ההמלצות, כך קובעת הוועדה הבינמשרדית, צפוי להוביל להפחתת תעריפי המים בשיעור של כ-7%-8%.

מרגע שהדוח הונח, ולמעשה גם לפני כן כאשר הנהלת מקורות הבינה/חשדה מהו הכיוון של השאלות שהציגו חברי הוועדה, החל לחץ כבד של הנהלת מקורות ושל ועד העובדים שלה על לשכות השרים ועל החברים במועצת רשות המים והביוב - הגוף הפועל מתוקף חוק המים וקובע את מדיניות משק המים. הלחץ "הכלכלי" של מקורות ואנשיה מדבר על סכנה לירידת דירוג האשראי של החברה, למרות שיש לכך התייחסות ברורה בדוח, אך בעיקרו מכוון ללחץ פוליטי בכיוון של פיטורי עובדים והוצאת המשק כולו להשבתה כללית בתמיכת האיגודים המקצועיים החזקים כמו חברת החשמל, נמלי הים, רשות שדות התעופה, עובדי המדינה ואפשר שגם איגודים נוספים.

יש לציין, כי במכתב נלווה של בלינקוב לקושניר, שמינה את הוועדה בתמיכת השרים, מצוין כי מרגע שהנהלת מקורות הבינה את עומק הבדיקה היא פעלה למעשה להפריע לעבודתה. ציטוט ממכתב בלינקוב: "כל עוד הייתה להנהלת החברה תקווה או סיבה לחשוב שבקשותיה להעלאת תעריפים ולהכרה בתוספת לעלויות המוכרות שלה תתקבל על ידי חברי הוועדה, היא לא הלינה על דבר ושיתפה פעולה עם עבודת הוועדה. ואולם, משהסתבר להנהלת החברה, בעקבות מצגת שנערכה לה, כי חברי הוועדה בדעה כי יש מקום לבצע פעולות התייעלות בחברה, חלקן מקיפות, וכי יש מקום להפחית את מחיר ההון העצמי לעומת הבקשה להגדילו, התהפך יחס החברה. החברה שלחה מכתב משתלח בוועדה אשר הגיע אף לידי כפירה בסמכות הוועדה לעסוק בחלק מהסוגיות הכלכליות של החברה. אין לי אלא להצטער על דרך התנהלות זו".

חברי הוועדה, נציגים בכירים של רשות המים ואגף התקציבים באוצר, הפיקו דוח של כ-150 עמודים של ניתוח המצב, בעיותיו והרפורמה המוצעת לתיקונו. הם קיימו למעלה מ-90 ישיבות לבדיקת עומק יסודית של משק המים בכלל ומקורות בפרט, מכלול פעילותה, הכנסותיה, הוצאותיה, דרכי הניהול שלה, הרגולציה והתחשיבים הכספיים, בין אם כאלה שהוכרו במהלך השנים על ידי הרגולטור או שנצברו ודבקו עם השנים ביוזמת מובילי החברה, המנהלים וועדי העובדים, ובתחשיבי ה"קוסט פלוס" שהחברה הממשלתית המונופוליסטית עדיין מתנהלת על פיהם בבואה לקבוע את העלות, שהיא הבסיס שעל פיו קובע הרגולטור את תעריפי המים.

הדרך להפחתת תעריפי המים, כפי שעולה מהדוח, נוגעת למכלול שינויים - ולא רק במקורות. הוועדה מתווה רפורמה בהיטלי ההפקה שתלויה באגף התקציבים באוצר, שמקבל בכל שנה לקופתו כ-300 מיליון שקלים מכל מפיקי המים הפרטיים, חקלאים, תאגידים או סוחרי מים - כאלף במספר - ששואבים מבארות המים. התחום הזה עמוס אי-סדרים והטיות, כאשר היטל ההפקה ייחודי לכל אחד ונקבע על פי נוסחה מסורבלת של הפער בין עלות ההפקה לעלות מקורות. הוועדה מציעה הסדר חדש בקביעת היטלי ההפקה, ובעיקר שהכסף הזה, במקום שייכנס לקופת האוצר, יחזור למימון משק המים וישמש להפחתת תעריפי המים לצרכנים.

הצעד הזה דרמטי הרבה יותר ממה שניתן לחשוב: הוא יחשוף למעשה את עלויות ההפקה האמיתיות של החקלאים, יעשה סדר ושקיפות במקום העכירות האינטרסנטית היום בכל משק המים, ויביא להפחתת תעריפים - וזה עדיין ללא קשר למקורות. סביר להניח שלפרק הזה של העברת הכסף ישירות לרשות המים במקום לאוצר, למרות שנכתב בידיעה ובנוכחות נציג אגף התקציבים באוצר, תהיה התנגדות עזה באוצר שרוצה לראות קודם שינויים עמוקים בהתנהלות מקורות.

צורך בשינוי משמעותי ויסודי

לעניין הוועדה מציעה להתקדם עם השינויים בשווקים ולהפחית את מחיר ההון העצמי המוכר לחברה ל-4.5% ולא 6.5% כפי שהוא כיום - כלומר, לקרב אותו יותר למציאות הפיננסית.

האם הדרישה להתיישרות כל כך הגיונית ונכונה זו למציאות הישראלית והעולמית "מאיימת" על דירוג האשראי של מקורות, כפי שהנהלתה לוחצת לשכנע ומפעילה את כוחותיה לכופף את השרים? על כך כותב דוח בלינקוב: "יכול והמלצה זאת תביא להפחתת דירוג האשראי של החברה. אפשרות זאת נלקחה בחשבון על ידי הוועדה ואין בה בכדי לשנות את ההמלצות. הדירוג אינו בגדר 'חזות הכול', כפי שסוברת מקורות. מטרת הצעדים המוצעים היא ייעול המערכת והתאמתה לסביבה עסקית מודרנית ולתעריפים נכונים יותר".

במילים אחרות: שמירה על דירוג אשראי גבוה יחסית אינה עילה להמשיך לנהל משק מים בתנאי הון אנכרוניסטיים שמביאים לתעריפי מים מופרזים המוטלים על ציבור המשתמשים. הוועדה קובעת כי יש להגמיש את ההחלטות הללו, ואם יתפתחו תנאים אחרים בשוק, של ריביות גבוהות למשל, אפשר יהיה לשנות את ההחלטות.

במקביל, כדי לייעל את החברה וגם לחזק את הונה, מציעה הוועדה להחזיר למקורות את השליטה המלאה בחברת מפא"ר המחזיקה במוביל הארצי, שהוצאה ממקורות והפכה לחברה-אחות שלה לפני למעלה מעשור. ההפרדה, קובעת הוועדה, לא קרתה בפועל, ובכלל המוביל נחלש כגוף המרכזי שמוביל את המים מהכנרת לרחבי הארץ, שכן מרכז האספקה לשוק הביתי הוא מים מותפלים, ולשוק החקלאי - מים מושבים. יש להחזיר למקורות את השליטה המלאה גם ברישום, לשם חיזוק ההון ואפשרות לגייס כסף בריבית נוחה יותר.

עוד עלתה הוועדה, כאמור לאחר בדיקה ממושכת ומקיפה, על העובדה כי מקורות מתנהלת באורח בלתי יעיל בעליל - מה שכמובן מטיל את העלות כולה על תעריפי המים לציבור. נמצא כי מבנה ההוצאות השוטפות גבוה מדי והחברה חייבת לעבור הליכי התייעלות. החברה עדיין נאחזת במבנה העתיק והמנופח, כמו עוד כמה תאגידים כבדים ומונופוליסטיים במשק, של פעילות במרחבים, במחוזות, עם מספר גבוה במיוחד של מנהלים בעלי משרה בכירה, עשרות אנשים שממלאים את המשרדים, ומבנים פרוסים ברחבי הארץ שעליהם משולמים גם ארנונה כבדה ומסים שונים. על החברה לעבור למבנה יעיל יותר שתואם את ההתפתחויות העולמיות ודרכי התקשורת של העשורים האחרונים.

עוד עניין מרכזי לטיפול, שיביא להפחתת תעריפים, נוגע להטבות בפעילות חברת הביצוע "שחם מקורות ביצוע", חברה-בת של מקורות. החברה הזו מקבלת אוטומטית 65% מכלל העבודות המרובות שנעשות בחברה-האם - והשאר עובר למכרזים במגזר העסקי. בטווח הארוך, קובעת הוועדה, יש לרדת באחוז המובטח לשחם ולפתוח את פעילות הביצוע למכרזים לשוק הפרטי במטרה להוריד את המחיר. בתמורה, מומלץ לאפשר לשחם להיכנס לתחומי ביצוע נוספים ורחבים בארץ וגם בחו"ל.

ואחרי הכול, קובעת הוועדה, צורך בשינוי יסודי ומשמעותי במעמדה של מקורות: "אנו סבורים כי לטווח הארוך יש לתת לחברה יותר עצמאות ובמקביל להטיל עליה יותר אחריות. לחברה יוענק רישיון מקיף שבו תבוא לידי ביטוי מדיניות רשות המים באשר למקורות. הרישיון יקבע את מסגרת הפעולה המותרת לחברה, את מערכת הכללים המותרים לה בהקשר של הממשל התאגידי ובקשר בין חברת-האם לחברות-הבת. במקביל, יש להקנות לרשות המים כלי אכיפה למימוש המדיניות שלה והטלת סנקציות אפקטיביות במקרה שבו החברה לא מקיימת את מחויבויותיה על פי הרישיון".

מקורות: "הצגנו לוועדה דרכים להפחתה של למעלה מ-20% בתעריף המים לצרכן"

מחברת מקורות נמסר בתגובה כי "חברת מקורות נמנית בין חברות המים היעילות בעולם ומובילה בתחומה. מקורות מחילה על עצמה מזה שנים תהליכי התייעלות מתמידים הכוללים בין היתר פרישה של כ-500 עובדים בשבע השנים האחרונות והתייעלות של 30% בהוצאות האנרגיה. מקורות לומדת את דוח בלניקוב ומברכת על כך שחלק ניכר מהצעותיה התקבלו ומופיעות בדוח, אך מצרה על מספר נושאים מהותיים בהמלצות הדוח העלולים לפגוע באיתנותה הפיננסית של החברה וגם במשק המים. בימים אלה פועלת ועדה נוספת (בינמשרדית) לבחינת ייעול משק המים, בראשות הממונה על התקציבים באוצר ומנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אשר תבחן גם את המלצות ועדת בלניקוב.

"מקורות הציגה לוועדה הבינמשרדית מספר דרכים לייעול משק המים שיביאו להפחתה של למעלה מ-20% בתעריף המים לצרכן. אנו משוכנעים כי הוועדה תבחן לעומק הצעות אלו שיביאו לייעול נכון של משק המים בישראל, ותתקן חלק מהטעויות המקצועיות שנפלו בדוח בלניקוב ועשויות לפגוע במשק המים באופן משמעותי".

מרשות המים נמסר בתגובה כי "הדוח אכן נחתם והועבר לרשות המים. בשלב הנוכחי, חברי מועצת רשות המים לומדים את הדוח, משמעויותיו והשלכותיו האפשריות למשק המים. כידוע, שר האנרגיה והמים ושר האוצר הקימו צוות בינמשרדי, ויש להניח שגם חברי צוות זה לומדים את הדוח ויגבשו את המלצותיהם לשרים. לאחר לימוד הדוח ובחינת מסקנותיו והמלצותיו יחלו הדיונים ובחינת דרכי יישומו".

ממשרד התשתיות והמים נמסר בתגובה כי "המלצות דוח בלינקוב יידונו, בין יתר הנושאים, במהלך דיוני הצוות לבחינת משק המים והביוב אשר הוקם על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ושר האוצר ופועל בימים אלה. הצוות יגיש מסקנותיו והמלצותיו לשרים".

התפלגות תעריף המים 2014
 התפלגות תעריף המים 2014


מצבת עובדים ושכר
 מצבת עובדים ושכר

מקורות
 מקורות

צרו איתנו קשר *5988