סלינגר למוסדיים: זו אחריותכם לדאוג לאינטרס הלקוח

המפקחת על הביטוח שבה ואישרה את ממצאי ביקורת האוצר על השיווק הפנסיוני ולפיה יש הטעיית צרכנים

דורית סלינגר   / צילום: ליהי אבידן
דורית סלינגר / צילום: ליהי אבידן

כשמונה חודשים לאחר שפרסם האוצר טיוטת נייר עמדה המפרטת את הדרכים שבהן מטעים לקוחות בחברות הביטוח, בתי ההשקעות וסוכנויות הביטוח, פרסמה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר את נייר העמדה הסופי, המסכם שורה ארוכה של ממצאים קשים שהתגלו בביקורות רוחב שביצע האגף בשנים 2011-2013.

עם הפרסום אתמול (א') של נייר עמדת הממונה על ממצאי ביקורות רוחב בנושא שיווק פנסיוני, הבהירה סלינגר למנהלי חברות הביטוח, ללשכת סוכני הביטוח ולפורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים: "זאת אחריותו של הגוף המוסדי על פעילותם של בעלי הרישיון הפועלים מטעמו. מחובתו של הגוף המוסדי לבצע, בין היתר, בקרה ופיקוח אחר פעילותם של בעלי הרישיון, ולוודא שהם פועלים בסטנדרטים מקצועיים ראויים".

באגף מבהירים את חשיבות השיווק הפנסיוני ומסבירים כי "תהליך התאמת אפיק החיסכון לטווח ארוך לעמית הוא בעל חשיבות מכרעת ויש לו השפעה מהותית על איכות חייו לאחר גיל פרישה... בהתאם להוראות הדין כולל הליך השיווק הפנסיוני בירור צרכיו של הלקוח, בחירת המוצר והיצרן המתאימים ביותר ללקוח והפקת מסמך הנמקה שעל בסיסו אמור הלקוח לקבל את החלטתו".

אחת הסוגיות הרגישות שעלו בביקורות האוצר נוגעת להטעיית הצרכן במטרה למכור לו חיסכון יקר יותר. במקרים מסוימים נמצא שהוצגו דמי הניהול המרביים שניתן לגבות במוצר כדמי הניהול שהלקוח משלם על מוצר קיים, ובמקרים אחרים הוצגו באופן מגמתי ומטעה דמי ניהול נמוכים מאלו שנגבים בפועל ביחס למוצר שעליו ניתנה ההמלצה. מדובר במצגים מטעים שנועד ליצור אצל הלקוח תחושה שהמוצר החדש שמציעים לו זול יותר מהמוצר שכבר יש לו, גם אם המציאות הפוכה.

באוצר מצאו ליקויים גם בהתקשרויות בין חברות הביטוח ובתי השקעות נוספים לבין סוכנויות ביטוח, באופן שפוגע לכאורה באינטרס של החוסך. בין היתר מפורט במסמך האוצר כי "נמצאו כמה מקרים שבהם הסכמי התקשרות בין גופים מוסדיים לסוכן או סוכנות הכתיבו פעילות של הסוכנות בניגוד להוראות החוק. מדובר במקרים שבמסגרתם בתמורה לכך שהסוכנות תקבל רשימות של לקוחות פוטנציאליים, הסוכנות מתחייבת לשווק את מוצריו של הגוף המוסדי. הסכמים אלה מנוגדים לחובה", הדגישו באוצר.

האוצר מצא גם ש"במקרים מסוימים נמצאה סתירה בין העדפות הסיכון של הלקוח לבין רמת הסיכון במוצר הפנסיוני שעליו המליץ בעל הרישיון (הסוכן, ר"ש)". הממצא הזה מעניין במיוחד לאור העובדה שבימים מקדם האוצר שינויים במסלולי ההשקעה בחיסכון הפנסיוני, באמצעות החלת עקרונות המודל הצ'יליאני בישראל, מודל שבו הסיכון בתיק פוחת ככל שהחוסך מתבגר.

צרו איתנו קשר *5988