שערוך נכסים "סידר" לאפריקה את תוצאות הרבעון השלישי

הרווח מהשכרה והפעלת נכסים גדל ברבעון בכ-18% והסתכם בכ-174 מיליון שקל לעומת רווח של כ-148 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

אברהם נובוגרוצקי  / צלם: יחצ צלם: עודד קרני
אברהם נובוגרוצקי / צלם: יחצ צלם: עודד קרני

קבוצת אפריקה ישראל מדווחת היום (ה') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים לשנת 2014.

בשורה התחתונה דיווחה אפריקה כי הרווח הנקי גדל ברבעון בכ-30% והסתכם בכ-56 מיליון שקל לעומת כ-43 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-7 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-78 מיליון שקל בתקופה המקביל אשתקד.

החברה רשמה רווח של 591 מיליון שקל ברבעון בסעיף "עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה" (שערוך נכסים) ברבעון זה לעומת רווח של 190 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, בסעיף "עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה" נרשם הפסד של 18 מיליון שקל ברבעון זה לעומת רווח של 192 מיליון שקל בסעיף זה ברבעון המקביל.

הרווח מהשכרה והפעלת נכסים גדל ברבעון בכ-18% והסתכם בכ-174 מיליון שקל לעומת רווח של כ-148 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים גדל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-15% והסתכם בכ-486 מיליון שקל לעומת רווח של כ-421 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. באפריקה מציינים כי הגידול מתחילת השנה נובע בעיקר מהמשך השיפור בביצועים של קניון אפימול במוסקבה, זקיפת הכנסות בגין קניון פלוישט ברומניה אשר נפתח ברבעון הרביעי של 2013 וגידול בהכנסות מקניון קוטרוצ'ן ובנייני המשרדים הסמוכים אליו בבוקרשט, רומניה.

הרווח מפעילות התעשיה הסתכם ברבעון בכ-24 מיליון שקל לעומת רווח של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מפעילות התעשיה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-96 מיליון שקל לעומת רווח של כ-115 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון מתחילת שנה נובע בעיקר מתחום עיצוב הבית בו נרשם ירידה ברווח התפעולי כתוצאה מהמעבר לייצור במפעל החדש של נגב קרמיקה בירוחם, אשר נמצא בשלב הרצה וכן מגידול בהוצאות מכירה ושיווק וזאת בעיקר כתוצאה מצמיחה בפעילויות החדשות שנרכשו בשנים האחרונות.

ההון המיוחס לבעלים של החברה עמד בסוף הרבעון על כ-3.86 מיליארד שקל (כ-17.7 שקל למניה) לעומת כ-3.54 מיליארד שקל (כ-20 שקל למניה) בסוף 2013. הגידול מתחילת השנה נובע בעיקר מהנפקת הזכויות שהושלמה במאי 2014 ומהרווח מתחילת השנה.

יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) גדלו ברבעון והסתכמו בסופו בכ-780 מיליון שקל.

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל, ציין כי "אנחנו מסכמים רבעון טוב המתבטא בעיקרו בצמיחה ברווח ובהון העצמי. במהלך הרבעון השלמנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה, אשר תרמה לחיזוק האיתנות הפיננסית וגיוון מקורות המימון של החברה. חברות הבת הציגו רבעון נוסף של צמיחה מרשימה ברווחיות, ואנו רואים בכך עדות נוספת לאיכות והעוצמה של הקבוצה. בשנים האחרונות היקף הפעילות של אפי נכסים גדל משמעותית והוא ניכר בפרויקטים של החברה במזרח אירופה המניבים תוצאות הבאות לידי ביטוי ב-NOI שמציגים נכסים אלה. בעקבות ההתרחשויות האחרונות בשוק הרוסי החברה ממשיכה לעקוב באדיקות אחר ההתפתחויות, תוך קידום הפרויקטים המשמעותיים אותם היא מנהלת (כדוגמת קניון אפי מול ופרויקט המגורים אודינבורג) ובכפוף למצב השוק והאתגרים הקיימים".

צרו איתנו קשר *5988