הכנסת העניקה לכם היום כוח אדיר מול החברות הגדולות

אושר סופית התיקון הצרכני בחוק החוזים האחידים, שלמעשה מעביר את האחריות לחברה ולא ללקוח במקרה של מחלוקת בין הצדדים

חוזה-משא ומתן / צילום: שאטרסטוק
חוזה-משא ומתן / צילום: שאטרסטוק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק החוזים האחידים - ובה שורה של תיקונים אשר נועדו להבטיח ללקוחות הגנה טובה יותר מפני תנאים מקפחים בחוזה אחיד, וכן ייעול של הטיפול של בית הדין לחוזים אחידים ושל היועץ המשפטי לממשלה בנושא.

בכל חוזה בין לקוחות לבנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות סלולר, חברות ביטוח וכמעט כל חברה המעניקה שירותים או מוצרים, קיים החוזה האחיד - שמעביר למעשה את האחריות לתוכנו ללקוח, גם אם אין ביכולתו כלל לשנות משהו בפרטים שאינו באמת לרוחו.

על-פי התיקון, גם אם קיים בחוזה מול חברה סעיף גורף בנוסח "קראתי את החוזה ואני מסכים לתנאיו", יועבר אליה בעת מחלוקת נטל ההוכחה שהסעיף אינו נחשב "סעיף מקפח" - כלומר, סעיף שרירותי הפוגע בצרכן - זאת בניגוד למצב היום, שבו הצרכן הוא שצריך להוכיח את הפגיעה.

אם החברה לא תוכיח כי הסעיף אינו מקפח, בית הדין עשוי לקבוע כי הסעיף בטל מעיקרו, והחברות לא יוכלו לטעון כי הלקוח הסכים לתנאים שאינם מופיעים במפורש בחוזה השירות או העסקה.

התיקון קובע כי עוד כי תנאי שפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות לנזק גוף או למעשה זדון יהיה בטל. למשל, בחוזה של חברה המספקת מתקני משחקים לילדים, תנאי שיפטור אותה מאחריות לנזק גוף יהיה בטל.

החוק המתוקן יבטל הליך ישן שהיה קיים בעבר, ובו מבקשות חברות מראש אישורם של חוזים אחידים. מה שנותר כעת הוא היכולת לערער על תוקפו של חוזה קיים ולהגיש בקשות לביטול סעיפים מקפחים - תוך פנייה ליועץ המשפטי לממשלה או לארגונים נוספים שהוסמכו לכך. הסיבה לשינוי, מסבירים במשרד המשפטים, היא שהניסיון מלמד כי מבחינת השמירה על האינטרס הציבורי - עדיפה ההתמקדות והקצאת המשאבים של הגורמים שתפקידם לשמור על תוקפו בהליך של בקשת ביטול.

התיקון, יש לציין, יחול גם על כל החוזים האחידים שנכרתו לפני מועד החלטת בית הדין, אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת בגלל פגיעה לא מידתית בספק או בחברה.

צרו איתנו קשר *5988