בגלל רוסיה: מירלנד דוחה תשלומי הקרן והריבית הקרובים

(עדכון) - החברה: "הפיחות בשער הרובל הביא להשלכה מהותית על תוצאות החברה ונזילותה. אנו נפתח בדיאלוג עם מחזיקי האג"ח ונעשה את מירב המאמצים להגיע למתווה מוסכם לטובת כל הצדדים"

אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי
אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי

חברת הנדל"ן מירלנד הודיעה הערב (ה') לבורסה, כי לאור המצב התנודתי בשווקים ברוסיה ולאור זימון אסיפות בעלי אגרות חוב סדרות א'- ו' של החברה ל-22 בדצמבר, ולאור פניית בעלי אגרות חוב לחברה, החליט דירקטוריון החברה לדחות בשלב זה את תשלומי הקרן והריבית לבעלי אגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' הקבועים ליום 31 בדצמבר. החברה מסרה כי "הפיחות בשער המטבע הביא להשלכה מהותית בתוצאות החברה ונזילותה. אנו נפתח בדיאלוג עם מחזיקי האג"ח ונעשה את מירב המאמצים להגיע למתווה מוסכם לטובת כל הצדדים".

מוקדם יותר היום דיווחה מירלנד לבורסה, כי "לפיחות הקיצוני במטבע הרובל עלולה להיות השלכה חריפה על יכולת השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם, ובכך להשפיע על תוצאות החברה ונזילותה".

אחרי ירידות השערים החדות שספגו איגרות החוב של מירלנד, בעקבות התפתחות המשבר הכלכלי ברוסיה והשינויים הקיצוניים בשער הרובל הרוסי, פרסמה היום חברת הנדל"ן שבשליטת אליעזר פישמן את התייחסותה לאירועים. אג"ח מירלנד נסחרות בתשואות דו ותלת ספרתיות, המשקפות חוסר אמון של המשקיעים ביכולת החברה לפרוע את חובותיה במלואם.

מירלנד ציינה כי "עקב התנודתיות הגבוהה מאוד בשער המטבע הרוסי, אין ביכולת החברה להעריך בשלב זה את היקף הירידה בהכנסותיה מדמי שכירות".

למרות שלא פרסמה את היקף הפגיעה, הסבירה מירלנד מדוע הרגישות שלה לשינויים החדים ברובל גבוהה: "מרבית ההכנסות של החברות הבנות מהשכרת המרכזים המסחריים ומתחמי המשרדים שלהן, הינן במטבע הרובל, כאשר זה צמוד לשער הדולר האמריקאי ביום התשלום. הסכמי המימון של החברות הבנות אל מול מערכת הבנקאות ברוסיה, שאליה משועבדים הנכסים, גם הם בדולרים, בעוד שמרבית הכנסות השוכרים הינן ברובל". מכאן, כאמור, החשש ליכולת השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם.

במירלנד מציינים כי "החברה בוחנת מקרוב את ההתפתחויות במצב הכלכלי ברוסיה, אשר הן חיצוניות לפעילותה ואינן תלויות בה. אנו פועלים על מנת לצמצם ככל הניתן את חשיפת החברה למצב הכלכלי, שרמת התנודתיות שלו היא קיצונית, ומקשה על תהליך קבלת ההחלטות והסקת המסקנות המתחייבות מהמצב".

עוד צוין, כי נכון להיום החברה לא קיבלה כל הודעה על הפרה או אי עמידה באיזו מהתחייבויות החברות הבנות כלפי מערכת הבנקאות המקומית ברוסיה, שם קיים חוב למירלנד.

מירלנד נמצאת בשליטת שלוש חברות מקבוצת פישמן - כלכלית ירושלים, מבני תעשייה ודרבן. החברה פעילה ברוסיה בתחום של ייזום נדל"ן למסחר, מגורים ומשרדים. היא חייבת כ-1.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח.

למרות תשואות האג"ח הגבוהות, והודעת חברת הדירוג מידרוג על הכנסת האיגרות לבחינת דירוג עם השלכות שליליות, אין למחזיקי האג"ח עילה לפירעון מיידי. זאת, שכן ככל הידוע מירלנד עומדת באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה, לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה.

בעקבות הודעת מירלנד, הורידה S&P מעלות את דירוג החברה ל-"CC" עם תחזית שלילית. מדרוג הורידה את סדרותה האג"ח א', ב', ד', ה' ו-ו' ל-"B1" עם השלכות שליליות, והכניסה את כלכלית מבני תעשיה ודרבן לרשימת מעקב עם השלכות שליליות.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

צרו איתנו קשר *5988