הזדמנות אחרונה, כנראה: אל תשכחו לפדות קופות גמל קטנות

עד סוף החודש מתאפשרת משיכת כספים מקופות גמל, שנצברו בהן פחות מ-7,000 שקל, ללא תשלום מס או קנס ■ מהם התנאים לביצוע המשיכה, ומדוע כדאי לנצל את חלון ההזדמנויות הקצר שעוד נותר?

פנסיה  / צלם: פוטוס טו גו
פנסיה / צלם: פוטוס טו גו

בסוף חודש מארס ייסגר חלון ההזדמנויות, שנפתח בפברואר אשתקד, לבעלי קופות גמל עם צבירה נמוכה מ-7,000 שקל; זאת באמצעות הוראת שעה, המאפשרת למשוך קופות אלו ללא המס הקבוע בחוק בשיעור 35%, אשר נגבה ממי שמושך כספים אלו משיכה מוקדמת ביחס למה שנקבע בתקנות.

מאחורי הוראת שעה זו עמד הרצון של האוצר לאפשר משיכה בקופות בעלות צבירה נמוכה. קופות אלו לא יעלו או יורידו באופן משמעותי את החיסכון הפנסיוני, אך הן מהוות משקולת תפעולית גדולה על המוסדיים. סך הצבירה המוערכת בקופות אלו עומד על 2 מיליארד שקל, מתוך צבירה כוללת של 188 מיליארד שקל המנוהלת בקופות אלו; ואילו מספר החשבונות, שבהם מפוזרים הכספים, מהווים 40% מסך החשבונות המנוהלים בקופות הגמל.

תנאי הזכאות

1. הוראת השעה חלה רק על קופות גמל הוניות (הנקראות מאז 2008 "קופות גמל לא משלמות לקצבה"). כלומר, הוראת השעה לא חלה על פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה או קרנות השתלמות עם צבירה נמוכה.

2. ניתן למשוך כספי תגמולים (במעמד שכיר או עצמאי) ופיצויים הצבורים בקופה, כל עוד אלו עומדים בתקרת הצבירה שהוגדרה.

3. היתרה הצבורה בקופות אלו לא תעלה על 7,000 שקל (נכון לסוף 2012). המבחן הוא 7,000 שקל הצבורים באותה קופת גמל, גם אם מנוהלים בפועל בכמה מספרי חשבון שונים באותה קופה. כך, אם עמית בעל מספר קופות במספר בתי השקעות שונים יוכל למשוך אותן, כל עוד הצבירה בכל קופה לא עולה על 7,000 שקל.

4. בקופות המיועדות למשיכה לא הופקדו כספים אחרי תחילת 2012.

5. לא הועברו כספים לקופה או מהקופה אחרי תחילת 2013.

6. משיכת הכספים תתבצע כאמור עד סוף מארס השנה.

מהו התמריץ למשיכת כספים אלו?

ראשית, עד סוף מארס המשיכה פטורה ממסים או קנסות. לאחר שתפוג הוראת השעה, יחזרו לתוקפם הכללים הרגילים, הקובעים תשלום מס, גם אם מדובר בצבירה נמוכה.

שנית, מתחילת 2016 ייגבו מהחשבונות דמי ניהול שנתיים קבועים בסך 72 שקל (6 שקל לחודש), ללא קשר לסכום הצבור התוכנית או לתקרה באחוזים, כך שהצבירה בקופות הללו תישחק בשל דמי ניהול אלו.

אל תבנו על הארכה

נראה כי למרות ההטבה האטרקטיבית, אזרחי ישראל לא מיהרו לנצל את חלון ההזדמנויות שניתן להם במסגרת הוראת השעה, ונכון לסוף 2014 נמשכו רק 300 מיליון שקל במסגרת זו. המודעות למשיכת כספים אלו לא חודדה או פורסמה בשנה שחלפה, מעבר למשלוח הודעות לקוניות של הקופות לחוסכים, כפי שחייב משרד האוצר.

כעת מעוניין משרד האוצר להאריך את הוראת השעה בכמה חודשים נוספים, אולם לשם כך הוא זקוק לאישור ועדת הכספים. כידוע, הכנסת ה-19 פוזרה לרגל הבחירות המתקיימות בשבוע הבא, כך שטכנית אין דרך חוקית להאריך את הוראת השעה.

ייתכן שהאוצר יצליח למצוא דרכים עוקפות חקיקה, בדרך יצירתית שאפיינה את אנשי האוצר בשנה האחרונה בנושאים אחרים. ייתכן שהאוצר ימתין עד לכינוסה של הכנסת ה-20 לצורך תיקון הוראת שעה חדשה, לאחר שיפוג תוקפה של הוראת השעה הנוכחית.

הערכה אחרת גורסת, שהאוצר בוחן את האפשרות לחייב את הקופות לבצע פדיון אוטומטי ולשלוח צ'קים לבעלי חשבונות עם יתרות של כמה מאות שקלים.

ימים יגידו מה יתממש מתוך אפשרויות אלו. דבר אחד ברור וודאי כבר היום - אם יש לכם קופה כזו, אל תבנו על הארכת הוראת השעה. נצלו את הימים שנותרו עד סוף החודש למשיכת הקופות.

* הכותב הוא מנהל המטה המקצועי במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים (globes@mvs.co.il)

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988