גובשו עיקרי הסדר החוב במירלנד: הנושים יקבלו לפחות 5% מהמניות

היקף חובות האג"ח של חברת הנדל"ן מקבוצת אליעזר פישמן מגיע לכ-1.1 מיליארד שקל בשש סדרות ובחברה ציינו כי ההסדר מנסה ליצור "איזון בין אינטרסים של הנושים המובטחים, בעלי האג"ח והחברה"

אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי
אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי

אחרי כארבעה חודשי מו"מ, הצליחה חברת הנדל"ן מירלנד , שנקלעה לקשיים פיננסיים בעקבות המשבר הכלכלי ברוסיה, לגבש עקרונות להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח, והבוקר פרסמה את עיקריהם. היקף חובות האג"ח של מירלנד, מקבוצת אליעזר פישמן, מגיע לכ-1.1 מיליארד שקל בשש סדרות, ובחברה ציינו הבוקר כי ההסדר מנסה ליצור "איזון בין אינטרסים של הנושים המובטחים, בעלי האג"ח והחברה".

במסגרת הסדר החוב יידחו תשלומי הקרן למחזיקים בשלוש שנים וחצי, ובמועד השלמת ההסדר תשולם מלוא הריבית ל-2015 והריבית שעוכבה ל-2014. הריבית העתידית תאוחד למועד אחד בשנה.

הפיצוי למחזיקי האג"ח יבוא לידי ביטוי בהגדלת הריבית בשיעור של 1.25% לכל סדרה, שיתווסף לקרן, וכן בהקצאת 5% ממניותיה של מירלנד ואופציות ל-5% נוספים מהמניות, "בהנחה על מחיר השוק ולתקופה ארוכה". תשלום הקרן והריבית השוטפת של אג"ח בהחזקת בעלי השליטה "יונחתו וישולמו רק שנה לאחר מועד פירעון הקרן הראשון".

לחברות הציבוריות המחזיקות כיום במירלנד (מבני תעשיה, כלכלית ירושלים ודרבן) יוקצו "אופציות באותם תנאים שיוקצו למחזיקי האג"ח באופן שיאפשרו לבעלי השליטה להחזיק ב-84% בחברה". תרומת בעלות השליטה תתבטא בהתחייבות "להשתתף לפי חלקן בהנפקת זכויות של 15 מיליון דולר" - מחצית הסכום במועד ההסדר, והיתרה ב-2016. בנוסף יוענק גיבוי בעלים לחלק המיעוט בהנפקת הזכויות, ויוטלו מגבלות על מכירת אג"ח שבידי הבעלים.

עוד נקבע במסגרת ההסכם כי מירלנד "תוכל להמשיך ולפתח את הפרויקטים, לממש נכסים וכן לתמוך בחברות הבנות". החברה גם "תוכל להקדים פירעונות ללא פיצוי", וכן "ייקבעו מגבלות והתניות כמקובל (דיבידנדים, עסקאות בעלי שליטה, העברת שליטה וכד')".

מירלנד פועלת עבור קבוצת אליעזר פישמן ברכישה, ייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום הנדל"ן למסחר, משרדים, לוגיסטיקה ומגורים ברוסיה. לחברה כיום 13 פרויקטים ברחבי רוסיה, שישה מהם מניבים ושבעה נמצאים בשלבי תכנון.

המשבר הכלכלי שהכה ברוסיה גרר פיחות קיצוני של עשרות אחוזים במטבע המקומי, הרובל, מה שפגע ביכולת השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם, ועורר דרישה להפחתה משמעותית בדמי השכירות. בנוסף, הוא השפיע לשלילה על תזרים מאחד הפרויקטים המרכזיים של מירלנד, למכירת דירות למגורים בסנט פטרסבורג, בו המכירות נקובות ברובלים והקטין את הגמישות הפיננסית שלה.

בדוחות 2014 שפרסמה מירלנד היא הציגה שחיקה של 60% בהונה העצמי, ל-118 מיליון דולר. עיקר הירידה מיוחסת לפיחות בשער הרובל הרוסי, כשבסך הכל סבלה החברה אשתקד מהפסד של כ-150 מיליון דולר בגין הפרשי שער. בשורה התחתונה רשמה מירלנד הפסד שנתי של 71 מיליון דולר.

החברה ציינה בדוחותיה כי היא "ממשיכה לבחון מקרוב את ההתפתחויות במצב הכלכלי ברוסיה, וממשיכה לפעול על מנת לצמצם את חשיפתה ככל הניתן למצב שם, בין היתר על ידי קביעת שער חליפין מקסימלי לשוכרים של נכסי החברה".

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

עיקרי הסדר החוב במירלנד

דחיית תשלומי הקרן ב-3.5 שנים

הגדלת הריבית ב-1.25%

הקצאת 5% ממניות החברה למחזיקים, ואופציות ל-5% נוספים

התחייבות בעלות השליטה להשתתף בהנפקת זכויות

מגבלות על מכירת אג"ח בעלי שליטה

אפשרות להקדים פרעונות ללא פיצוי

צרו איתנו קשר *5988