הסכם פשרה בתביעה נגד נוחי דנקנר ודירקטורים באי.די.בי

התובע טען כי רכישת ישראייר גרמה נזק של 360-480 מיליון שקל לבעלי המניות ■ על פי ההסכם ישולם פיצוי של 6 מיליון שקל לאי.די.בי פיתוח

נוחי דנקנר / צילום: שלומי יוסף
נוחי דנקנר / צילום: שלומי יוסף

נוחי דנקנר, אי.די.בי אחזקות, חברי דירקטוריון אי.די.בי ובעלי המניות המרכזיים בחברה הפרטית גנדן הולדינגס, המחזיקה במניות אי.די.בי, ישלמו סך כ-6.1 מיליון שקלים לחברת אי.די.בי פיתוח כפיצוי בגיו הנזקים שנגרמו לבעלי המניות בחברה במסרגת עסקת ישראייר.עם זאת, נקבע, כי ההסכם אינו חל על טענות התביעה נגד נוחי דנקנר וקבוצת גנדן בכובעם כבעלי שליטה. כך עולה מהסכם פשרה שהוגש היום (ב') לבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת התביעה הנגזרת שהוגשה בעניין רכישת מניות חברת גנדן תיירות ע"י אי.די.בי פיתוח.

בספטמבר 2012 הוגשה למחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה להגיש תביעה נגזרת כנגד דנקנר, אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פיתוח ובעלי המניות המרכזיים בחברה הפרטית גנדן הולדינגס, המחזיקה במניות אי.די.בי. זאת, בטענה כי עסקת ישראייר - במסגרתה רכשה אי.די.בי פיתוח ב-2009 את חברת גנדן תיירות, המחזיקה בחברת התעופה ישראייר - חשפה את אי.די.בי לסיכונים משמעותיים וגרמה לחברה נזקים המוערכים בהיקף של 360-480 מיליון שקל.

בעת העסקה היו בעלי השליטה בגנדן תיירות, דנקנר (47%, בין היתר באמצעות חברת גנדן הולדינגס), אבי פישר (33%), משפחת שימל (15%) וצורי דבוש (5%). גנדן הולדינגס החזיקה במועדים הרלבנטיים לעסקת רכישת גנדן תיירות, בכ-55.26% מהון המניות ומזכויות ההצבעה באי.די.בי אחזקות. בעלי המניות המרכזיים בחברת גנדן הולדינגס היו נוחי דנקנר (כ-57%), אחותו שלי ברגמן (כ-12.5%), אבי פישר (9.23%), רפי ביסקר (כ-3%) וליאור חנס (אשר החזיק באופציות). דנקנר, ביסקר ושמול כיהנו ומכהנים כדירקטורים בחברות בקבוצת אי.די.בי. הם, ובעלי עניין נוספים בקבוצת גנדן, צורפו כנתבעים לתביעה.

לטענת התובע, רו"ח ישראל בן יורם, מבעלי מניות המיעוט בחברת אי.די.בי החזקות, במסגרת עסקת גנדן השתחררו בעלי השליטה בגנדן מערבויות בסכום של כ-43 מיליון דולר (עם חשיפה ל-2 מיליון דולר נוספים), שניתנו על-ידם להבטחת חובות חברת גנדן, ואלה הועברו אל אי.די.בי אחזקות. בעלי השליטה, נטען, שוחררו למעשה מהצורך להמשיך ולממן את פעילות גנדן תיירות על-ידי הלוואות בעלים נוספות, שהיו נדרשות לצורך המשך פעילותה.

המשמעות של הסכם הפשרה היא שהתביעה כנגד קבוצת גנדן ובעלי החברה, דנקנר, אבי פישר שימל ואחרים, שהיו למעשה המוכרים בעסקת גנדן תיירות ונהנו ממנה כבעלי מניות באופן אישי, תמשך נגדם על מלוא סכומי התביעה.

מהתביעה עלה עוד, כי במסגרת עסקת רכישת גנדן, היה לחברת גנדן תיירות גירעון בהון העצמי בסך של כ-32.4 מיליון דולר, בהנחת המרה של מלוא הלוואות הבעלים במסגרת השלמת העסקה. במסגרת העסקה נקבע, כי החברה תפעל על מנת שהמוכרים - דנקנר, פישר ואחרים - ישוחררו מהערבויות שהעמידו לטובת הבנקים בשל חובות החברה.

עוד נטען, מצבה של חברת גנדן תיירות טרם העסקה היה עגום ולא יכול היה להצדיק את עריכת העסקה. עוד לטענת רו"ח ישראל בן יורם, לנוחי דנקנר, אבי פישר, רפי ביסקר, שלי ברגן, זהבה דנקנר (אמם של דנקנר וברגמן) ודירקטורים אחרים בחברת אי.די.בי אחזקות ופיתוח, היה עניין אישי וניגוד עניינים בעסקת גנדן תיירות. עוד נטען, כי גם למשרד רו"ח פרופ' סוארי, אשר נתן הערכת שווי לפיה נקבע מחיר העסקה, היה אינטרס לקדם את העסקה, כיוון שבין קבוצת גנדן לבין קרן סקיי, שהקיםע פרופ' סוארי, התנהלו קשרים עסקיים ענפים ומהותיים.

יצוין, כי במועד כריתת ההסכם לרכישת גנדן תיירות, נחשפה ב"גלובס" המלצת חברת פועלים סהר בנוגע לעסקה, במסגרתה נאמר כי "נראה כי עיתוי עסקת גנדן תיירות-אי.די.בי הינו בעייתי, לאור מצבה הנוכחי של גנדן ומצב ענף התיירות, הסובל מפגיעה קשה ברווחיות עקב תחרות והמצב הכלכלי העולמי". עם זאת, האנליסטים של פועלים סהר הוסיפו ש"חשיפת הקבוצה לפעילות גנדן אינה מהותית, והמהלך המוצע טומן בחובו אפסייד לא מבוטל לאי.די.בי".

הסכם הפשרה שהוגש היום הושג בין התובע לחברת כלל ביטוח, קבוצת מנור, קבוצת לבנת והדירקטורים באי.די.בי פיתוח וקובע, כאמור, כי סכום הפשרה שישולם לאי.די.בי פיתוח על ידי כל החתומים על ההסכם, באמצעות חברת כלל, יעמוד על כ-6 מיליון שקל בלבד (סכום התביעה המקורי עמד על כ-450 מיליון שקל).

עוד הוסכם, כי תשלום סכום הפשרה שישולם על ידי חברת כלל ייחשב כסילוק מלא, מוחלט וסופי של טענות התביעה כנגד החתומים על ההסכם.

בנוסף להסכם הפשרה, עו"ד אלון פומרנץ ממשרד ליפא מאיר ושות' הגיש לבית המשפט הודעה בשם הדירקטורים הבלתי תלויים לפיה: "נהגו בתום לב מוחלט, לא צמחה להם כל תועלת או טובת הנאה אישית מעסקת גנדן והם האמינו שמדובר בעסקה טובה לחברה אשר נבחנה ונבדקה כדבעי...... הצטרפות הדירקטורים הבלתי תלויים להסדר הפשרה לא נעשתה מתוך הכרה באחריותו של מי מהם לנטען בתובענה; לא מתוך הודאה באיזו מהטענות שהועלו בתובענה; ולא מתוך הכרה בחבות כלשהי של מי מהם. הסכמתם...... להסדר הפשרה נובעת משיקולים פרקטיים שנדונו בינם לבין חברת הביטוח ושתכליתם להיפטר מהנטל, הטרדה והעלויות הכבדות הכרוכים בניהולו של הליך משפטי מורכב זה......"

צרו איתנו קשר *5988