ענף הלול: עשרות חקלאים מסרו דיווחי כזב והונו את המדינה

בדיקה מדגמית חלקית של מבקר המדינה העלתה כי עשרות ממקבלי הסובסידיה המיוחדת ("חלף פטם") מסרו דיווחי כזב על מקום מגוריהם, והם כלל לא זכאים לה, ובכך הונו את המדינה בכ-1.4 מיליון שקל

תרנגולות / צילום: תמר מצפי
תרנגולות / צילום: תמר מצפי

בשנת 1988, במסגרת חוק הגליל שבו הוחלט על עדיפות והעמקת הסבסוד ליישובי הגליל בתחום מכסות גידול עופות וביצים, הותר לבעלי מכסות גידול במרכז הארץ לוותר על מכסותיהם לטובת "ניוד המכסות" לזכאים בגליל. בדיקה מדגמית חלקית של מבקר המדינה העלתה כי עשרות ממקבלי הסובסידיה המיוחדת ("חלף פטם") מסרו דיווחי כזב על מקום מגוריהם, והם כלל לא זכאים לה, ובכך הונו את המדינה בסכום של 1.4 מיליון שקל.

בנוסף מצביע דוח המבקר על כך שמשרד החקלאות נמנע מזה שנים מלהסדיר את המצב של ניגוד עניינים אינהרנטי בפיקוח על פעולות המשחטות והמגדלים, ובעיקר בהקשר של סכנות לבריאות הציבור כתוצאה מליקויים בטיפול במגדלים והמשחטות בשרשרת הייצור. כך, יחידת הפיקוח על המשחטות והלולים, שיש לה סמכויות של הטלת הסגר על לולים שנגועים במחלות ומניעת שיווקם של עופות ושל בשר עופות, מצויה במצב של ניגוד עניינים מול מגדלי העופות והמשחטות. הווטרינרים הבודקים את הסכנות לבריאות הציבור בפעולות ענף הלול מועסקים על ידי מועצת הלול, אבל בה בעת המגדלים מיוצגים במידה משמעותית במועצת הלול שאליה כפופה יחידת הביקורת. ועדות ציבוריות המליצו פעמים אחדות בעבר להעביר את הפיקוח מאחריות מועצת הלול לאחריות השירותים הווטרינריים (שו"ט), שאף הם פועלים בכפיפות למשרד החקלאות.

אולם, אומר המבקר, "זה כעשרים שנה יושבים הגופים המעורבים על המדוכה בסוגיית ניגוד העניינים הקיים בפיקוח הווטרינרי על המשחטות, הנובע מעצם כפיפותם למועצת הלול של הווטרינרים המועסקים בפיקוח על המשחטות. אף שכבר ב-1995 התחייב משרד החקלאות ליישם המלצות ועדה שבחנה את נושא העברת הפיקוח לשו"ט, ועל אף דוחות, ועדות, חוות דעת והחלטת ממשלה בעניין - לא השתנה המצב עד למועד סיום הביקורת, אוגוסט 2014". המבקר מעיר למשרד החקלאות כי "עליו לעשות בדחיפות את הפעולות הנדרשות להפסקת ניגוד העניינים הקיים בהעסקת הווטרינרים בכפיפות למועצת הלול".

בנוסף מתריע המבקר על מחדלים בריאותיים נוספים בתחום העוף והביצים. כך, אין הסדרה של בדיקת סלמונלה בביצי מאכל המשווקות בישראל, וזאת בניגוד לבדיקה המתבצעת בביצים המיועדות לשיווק בחו"ל; בתחום יבוא הביצים (בעיקר בתקופות חגים ובעיקר מטורקיה), לא מיישמים את ההנחיה לסמן את ארץ המוצא כבר בחו"ל, וזאת כשבחלק מהמדינות מהן מתבצע יבוא ביצים אין חובת חיסון מפני סלמונלה; משווק הביצים הוא שבוחר את הווטרינר לבדיקת הביצים, בעוד שיש לקבוע מנגנון שלפיו הווטרינר הבודק אינו מצוי ביחסי תלות מול המשווק אלא מחויב נאמנות רק לשו"ט; בניגוד להמלצות בריאותיות, מועצת הלול אינה מונעת שיווק ביצי רבייה (המיועדים להדגרת אפרוחים) כביצים רגילות למאכל, וזאת למרות שבביצי רבייה מתקיימים תהליכי הדברה וחיטוי בחומרים מסוכנים לבריאות הציבור.

בנוסף, בבדיקה אקראית במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל העליון נמצא כי מתוך 5 לולים גדולים רק לול אחד עמד בדרישות הפיקוח הווטרינרי ורישוי עסקים, כנדרש בחוק. "ללול אחר", מפרט המבקר, "השייך לאחיינו של ראש המועצה האזורית מעלה יוסף, ניתן במארס 2014 רישיון עסק זמני, על פי הוראתו של ראש המועצה למינהל מחלקת רישוי עסקים, ללא שום אישור מהגופים המקצועיים הנדרשים, ובכללם אישור וטרינר".

צרו איתנו קשר *5988