הרווח הנקי של בנק ירושלים ירד; מציג תשואה של 9.8%

בנק ירושלים הציג ברבעון הראשון רווח נקי של 17.7 מיליון שקל, לעומת 19.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014 ■ תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 9.8%

אורי פז / צילום: כפיר זיו
אורי פז / צילום: כפיר זיו

בנק ירושלים הציג ברבעון הראשון רווח נקי של 17.7 מיליון שקל, לעומת 19.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014, כך עולה מדוחותיו הכספיים שפורסמו היום (ד'), כאשר תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הממוצע הייתה 9.8% לעומת 11.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות ריבית נטו הסתכמו ב-79.7 מיליון שקל, לעומת 75.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-6%. הגידול נובע מהמשך שיפור במרווחים, מגידול ביתרת האשראי הצרכני וכן מהוזלת עלות גיוס המקורות.

העמלות הסתכמו ב 37.4 מיליון שקל, לעומת 29.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-26%.

הוצאות השכר בשלושת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-43.1 מיליון שקל, לעומת 39.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בעיקרו נובע מעלות תגמול משתנה.

יחס הון ליבה לרכיבי סיכון של הבנק ליום 31 במרץ 2015 עומד על 9.8%. יחס ההון לרכיבי סיכון עמד על % 14.1.

אורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים: "בנק ירושלים ממשיך להראות גידול בהכנסות, והמשך מגמת רווחיות שהיא תוצר ישיר של האסטרטגיה שיושמה בשנים האחרונות - הפיכת בנק ירושלים מבנק למשכנתאות לבנק קמעונאי מלא. על פי הדוחות הכספיים המתפרסמים בימים אלה, בנק ירושלים הוא בנק מהרווחיים במערכת הבנקאית".

צרו איתנו קשר *5988