מהפכה בפנסיה: מעסיק לא יוכל לכפות על העובד את סוכן הביטוח

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הפרק הפנסיוני בחוק ההסדרים, במסגרתו לעובד תהיה זכות בחירה לגבי זהות הסוכן ■ סוכנויות הביטוח הגדולות לא יורשו לתת שירותי תפעול ושיווק במקביל; והתגמול לסוכנים יהיה תשלום ישיר מהלקוח או עמלה - ולא שניהם

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

החקיקה שתשנה את שיווי המשקל הנוכחי בעולם הפנסיוני, התקדמה עוד שלב: ועדת השרים לתיקוני חקיקה אישרה את הפרק "ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני" בחוק ההסדרים, שאישורו בכנסת יוביל לתהפוכות של ממש בשוק החיסכון הפנסיוני, ובמיוחד בממשק של סוכני הביטוח, המעסיקים והעובדים. צעד זה מתווסף למהלכים שהוביל אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר בנושא זה בתקופה האחרונה.

הצעת החוק קובעת כי החל מ-2016 סוכן ביטוח שנותן שירותי תפעול למעסיק לא ייתן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו של אותו מעסיק. מדובר במהלך דרמטי שיישנה לחלוטין את הקשר בין סוכני הביטוח, בדגש על סוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים, שרובן בשליטת קבוצות הביטוח, למול המעסיקים. כמו כן, העובד יורשה לבחור בסוכן או ביועץ הפנסיוני, זאת מבלי שלמעסיק תהיה עמדה בנושא. בנוסף, חוק ההסדרים קובע שסוכן הביטוח יוכל לקבל את התגמול שלו רק באחד משני אופנים (ולא שניהם ביחד): תשלום מהלקוח או עמלה מהיצרן הפנסיוני.

מהלכים אלה מתווספים לשורת צעדים שהפיקוח על הביטוח בראשות דורית סלינגר כבר הודיע עליהם, ובראשם יציאה פומבית וחד-משמעית כנגד הנוהג בשוק לקשור בין גובה העמלות לסוכני הביטוח לגובה דמי הניהול שמשלם החוסך; מעסיקים של 10 עובדים ומעלה חייבים, כבר החל מ-2016, לפעול מול היצרנים הפנסיוניים בממשק מעסיקים אחיד ודיגיטלי, וזאת תוך שהפיקוח הבהיר כי למעסיק או שלוחו (סוכן הביטוח) אסור למנוע מהעובד לבחור את המוצר הפנסיוני שהוא רוצה, או לדרוש ממנו לקבל תנאים פחותים ביחס למה שהשיג בעצמו - אחרת יהיו כפופים לעונשים כבדים מאוד. בנוסף הושק "קו צדק" פנסיוני שעובדים יוכלו להתקשר אליו ולהתלונן באופן אנונימי על מעסיקים המפרים את זכויותיהם הפנסיוניות.

כצפוי, המהלך לא עובר חלק וזוכה לביקורת אדירה מצד נציגי המעסיקים וסוכנויות הביטוח הגדולות ביותר, שטוענים כי "זה ייצור כאוס מטורף בכל העולם הפנסיוני - הכספים לא יעברו כמו שצריך", אומר גורם בכיר בשוק השיווק הפנסיוני.

מצד אחד, באוצר טוענים שמתן שירותי התפעול והשיווק במקביל על ידי סוכני הביטוח, כפי שקורה בשוק, "מעורר קשיים רבים", מה גם ש"בסופו של יום העובד מממן באמצעות תשלום דמי הניהול את הוצאות התפעול של מעסיקו". אגב, מי שצפוי להרוויח מהמהלך להפרדת שירותי התפעול מהשיווק הן חברות השכר, ובראשן חברת חילן, שתספקנה בעתיד למעסיקים את שירותי הסליקה, הבקרה ויתר שירותי התפעול. המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, מכירה את חילן היטב לאחר שכיהנה כדירקטורית רגילה בחברה בין מארס 2012 לספטמבר 2013 - מועד כניסתה לתפקידה הנוכחי.

מנגד, החקיקה החדשה שאושרה עתה בממשלה העלתה את חמתם של נציגי המעסיקים וסוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים. לאחרונה שלח נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, שני מכתבים נפרדים - לשר האוצר משה כחלון ולשרת המשפטים איילת שקד - ובהם תקף את יוזמות החקיקה של סלינגר. בין היתר הוא טען ש"פרק זה גם מהווה, הלכה למעשה, רפורמה עצומה בהיקפה בכל השוק הפנסיוני בישראל, ובכלל זה שינוי בדרכי העבודה של כל העוסקים בענף... והכל בדרך בלתי מידתית ובלתי מאוזנת". במקביל, בסוף השבוע שעבר נעשתה מטעם פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים "פנייה בהולה להתריע על הליכי חקיקה בלתי תקינים", שבה נטען כי "הפגמים בהסדר המוצע לא זו בלבד שפוגעים, פגיעה של ממש, בעמיתים, במבוטחים, במעסיקים ובזכויות מוקנות של חברי הפורום, אלא שהם יצרו בוקא ומבולקא".

שאלות | ותשובות

- מדוע היוזמות הן דרמה גדולה?

על כל מעסיק חלה חובה להפריש עבור עובדיו כספים לחיסכון הפנסיוני - הפקדות מעביד עבור רכיב התגמולים ורכיב הפיצויים, נוסף על ההפקדות שמשלם העובד משכרו. מאז 2008, חלה חובת חיסכון לפנסיה על כלל השכירים במשק, כך שמדובר במיליארדי שקלים שמשולמים עבור מיליוני ישראלים כל שנה, כאשר החיסכון הצבור הוא שאמור לספק לעובד של היום, הפנסיונר של מחר, את היכולת להתקיים בכבוד גם ללא משכורת מעבודה.

- מה הבעיה כיום?

במרבית מקומות העבודה יש סוכן שנבחר על ידי המעסיק, בוודאי בכל האמור לגבי מקומות העבודה הגדולים. הסוכנויות הגדולות נקראות סוכנויות ניהול הסדרים פנסיוניים, והן נבחרות על ידי המעסיק ומספקות שירותי תיווך - שיווק וייעוץ - ללקוח בנוגע למכשיר החיסכון הפנסיוני שלו. לדברי האוצר, הדבר יוצר ניגוד אינטרסים בין האינטרס של המעסיקים לזה של העובדים.

- מה ההבדל בין שיווק לתפעול בכל הנוגע לחיסכון הפנסיוני?

לצורך קיום הממשק הפנסיוני באופן תקין הוא נחלק לשניים: האחד, שירותי התפעול, נוגע לצד החובות של המעסיק והוא קשור לחישוב הזכויות שמגיעות לכל עובד, הפקדת הכספים בגופים המוסדיים השונים וביצוע בקרות על נכונות ההפקדה. מהצד השני, בממשק מול העובד ישנו החלק השני - השיווק והתיווך הפנסיוני - שנוגעים לאופי החיסכון הפנסיוני של כל עובד ועובד.

- מה ישתנה בשיווי המשקל הקיים בין העובדים למעסיקים ולסוכני הביטוח שממנה המעסיק?

העובד יורשה לבחור את סוכן הביטוח שהוא רוצה ולא להיות עוד מחויב לסוכן שבחר המעסיק. מבחינת סלינגר, מדובר בניתוק נוסף בין החיסכון החשוב של העובד לתקופת הגמלאות לבין האינטרס של המעסיק. כיום העובד כבר זכאי להחליט היכן הוא רוצה לחסוך (באיזה אפיק ואצל איזה גוף מנהל שהוא רוצה), וכעת חופש הבחירה של העובד יורחב לכלל ההיבטים הקשורים לחיסכון החשוב ביותר שלו - כולל זהות הסוכן שיעניק לו את השירות.

אבל, יחד עם זאת, יש גם חששות שנובעים מכך שגם האחריות של העובד על החיסכון שלו תגדל כשיותר ויותר מעסיקים - שלא אחת מתאמצים לספק לעובדים חיסכון טוב, מוזל ומשופר - אולי יחליטו 'להקטין ראש' ולהפסיק ללוות את העובד, שיימצא עצמו לבד בסוגיה זו.

- מי הן אותן סוכנויות הביטוח הגדולות שהאוצר פועל עתה להחליש את כוחן, ומה חשיבותן לחיסכון הפנסיוני?

סוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים הינן סוכנויות הביטוח הגדולות ביותר (ראו טבלה), שרובן בבעלות כזו או אחרת של חברות ביטוח או בתי השקעות - והן מתמחות בעבודה מול מעסיקים עם מספר גדול של עובדים. בפורום שבו חברות 15 סוכנויות ניהול הסדרים בולטות מציינים שהם מטפלים ביותר ממחצית מהשכירים במשק. כיום סוכנויות אלה הן שנותנות את שירותי התפעול והשיווק יחדיו לכל הלקוחות הרבים מאוד שלהן.

למי שייכות סוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים
 למי שייכות סוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים

צרו איתנו קשר *5988