הושלם השלב השני בהעברת מניות השליטה בכלכלית לקבוצת נקש

בתמורה יבוטל החוב שרכשה הקבוצה מבנק לאומי ■ קבוצת נקש, אליה יחברו שותפים נוספים, התחייבה להזרים לכלכלית ירושלים 200 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות

אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי
אליעזר פישמן / צלם: תמר מצפי

חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים  חשפה היום פרטים נוספים על העסקה המשולשת, במסגרתה תעבור השליטה בה מידי אליעזר פישמן לקבוצת משקיעים הכוללת את משפחת נקש ושותפיה לבעלות על קבוצת נדל"ן אחרת, אמפא.

במסגרת השלב הראשון בעסקה מכר בימים האחרונים בנק לאומי חוב של פישמן כלפיו בסך של 440 מיליון שקל (כולל קרן, ריבית וריבית פיגורים) לידי תאגיד הנמצא בבעלות האחים ג'ו, רפי ואבי נקש (80%), שלומי פוגל (5%), נפתלי צדר (5%), שוקי וולף (5%) ואבי חורמרו (5%). החוב הנמכר, הובטח בשעבוד על מניות כלכלית ירושלים שבידי פישמן, המהוות 39.6% מההון של החברה ו-44.5% מזכויות ההצבעה. בגין רכישת החוב שילמה קבוצת המשקיעים ללאומי כ-350 מיליון שקל במזומן.

היום בוצע השלב השני בעסקה, כאשר פישמן חתם על הסכם להעברת המניות המשועבדות לידי קבוצת המשקיעים, תמורת ביטול החוב כלפיהם שנרכש מלאומי. לפי ההודעה שפורסמה, מתכננת משפחת נקש לצרף משקיעים נוספים לקבוצת השליטה החדשה בכלכלית ירושלים. הקבוצה גם התחייבה בפני הבנק להזרים לכלכלית ירושלים 200 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות שתבצע החברה.

השלמת העסקה מותנית באישור הממונה על הגבלים עסקיים, ובקיומם של כמה תנאים מתלים ובהם: הגדלת מסגרת האשראי שתקבל כלכלית ירושלים מבנק לאומי ב-190 מיליון שקל לסך כולל של 515 מיליון שקל, בהבטחת חברות דירוג האשראי שלא לבצע הפחתת דירוג בשל העברת השליטה, וכן הסכמת נושי החברה האחרים (בנקים ומחזיקי האג"ח), שלא להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מידי.

מלבד המניות שנמכרו לקבוצת נקש מחזיקים פישמן ובני משפחתו מניות נוספות של כלכלית ירושלים (28.6% מההון), שחלק מהן משועבדות לבנקים אחרים. מההסכם שנחתם היום בין הצדדים עולה עוד, כי בשנתיים הראשונות שלאחר מועד השלמת העסקה יעביר פישמן את זכויות הצבעה במניות שבבעלותו לידי קבוצת נקש, כך שיהיו בידיה רוב זכויות ההצבעה (50.01%) באסיפת בעלי המניות של כלכלית.

לפי ההסכם בין פישמן לקבוצת המשקיעים, המועד האחרון לקיום התנאים המתלים הוא ה-15 בנובמבר, בעוד שהמועד האחרון לקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים הוא ה-29 בנובמבר. תנאי נוסף שנכלל בהסכם הוא שבדוחות הכספיים שתפרסם כלכלית ירושלים טרם השלמת העסקה לא תיכלל הערת "עסק חי" מצד רואי החשבון שלה. לאחר השלמת ההסכם יתפטרו פישמן, בני משפחתו, ורונית אבן מתפקידיהם כדירקטורים ונושאי משרה בכל החברות מקבוצת כלכלית ירושלים, ויפעלו למינוי דירקטורים מטעמה של קבוצת נקש.

בגלל המשברים ברוסיה ואוקראינה

כלכלית ירושלים עוסקת בעיקר בייזום, הקמה והשכרה של נכסים מניבים ודירות בארץ ובחו"ל. במחצית הראשונה של 2015 ספגה החברה הפסד של 230 מיליון שקל, שהצטרף להפסד של 304 מיליון שקל שרשמה החברה ב-2014 כולה. ההפסדים הכבדים, ששחקו את ההון של כלכלית ירושלים ב-1.94 מיליארד שקל, והביאו לנפילה של יותר מ-50% במנייתה, הם תוצאה של המשברים הכלכליים ברוסיה ואוקראינה, שהפילו את שערי המטבעות המקומיים, וגררו עמם ירידה חדה בערך נכסי הקבוצה, הפועלת שם באמצעות חברת מירלנד.

כחלק מההתמודדות עם המצב הנוכחי מתכננת הנהלת כלכלית ירושלים, בראשות המנכ"ל דוד זבידה, מימוש מהותי של נכסים (בעיקר בקנדה ובגרמניה), שאמור להניב עד סוף 2016 תזרים נקי של 472.7 מיליון שקל. מתוכם, הסכמים שכבר נחתמו למכירת נכסים בשתי המדינות אמורים להניב תזרים של 219 מיליון שקל, בעוד שיתרת הסכום מתוכננת להגיע ממכירה נוספת של נכסים שם ובישראל.

לכלכלית ירושלים והחברות הבנות חוב פיננסי (נטו) מאוחד של 3.6 מיליארד שקל. בפני החברה עצמה (ללא החברות הבנות), עומדים בשנתיים הקרובות (עד סוף יוני 2017) פירעונות סולו בהיקף של 1.86 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ולבנקים. לפי הודעת קבוצת המשקיעים, יעמידו גופים מוסדיים הלוואה של 110 מיליון שקל לכלכלית ירושלים לאחר העברת השליטה בה, וזאת בנוסף להתחייבות בנק לאומי, להגדיל כאמור את מסגרת האשראי לחברה ב-190 מיליון שקל נוספים.

***אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס"

צרו איתנו קשר *5988