דנינו הראשון להיפגע מההוראה להפחתת שכר היו"רים בביטוח

יתר הגופים יישרו קו עם ההנחיות עד שנת 2018 ■ בניגוד למנכ"לים, היו"רים לא יהיו זכאים לבונוסים, למניות או לאופציות, רק לשכר קבוע שאינו נגזר מתוצאות החברה ■ דנינו ייכנס בקרוב לתפקיד יו"ר מגדל ביטוח

יוחנן דנינו בכנס לשכת המבקרים הפנימיים / צילום: ליאת מנדל
יוחנן דנינו בכנס לשכת המבקרים הפנימיים / צילום: ליאת מנדל

אגף שוק ההון באוצר, יחד עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הובילו בחודשים האחרונים מהפכה בשכר היו"רים של הגופים הפיננסיים המרכזיים, שאחראים על חלק משמעותי מסך נכסיו הכספיים של הציבור. זאת, במטרה להקטין את התגמול ולשנות את אופי התמריצים שמגדירים את עבודתם של היו"רים, על מנת ש"ירדפו" פחות אחר הישגי הפירמות בהן הם מכהנים וייטו יותר לשמור על הוראות הרגולציה ועל חסכונות הציבור. צעד מרכזי בכיוון זה נעשה אתמול עם פרסום תיקון לחוזר של האוצר, הקובע את מדיניות התגמול ליו"רים בגופים המוסדיים וצפוי להפחית את השכר המשולם בהם.

הוראות רגולציה, דרמטיות ככל שיהיו, כוללות לרוב תקופת היערכות עד לכניסתן לתוקף, כדי לאפשר לשוק לעכל את השינויים. כך גם בנוגע להוראה החדשה שפרסמה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, דורית סלינגר, ביחס לתגמול יו"רים בגופים המוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות המנהלים קרנות פנסיה וקופות גמל). זו תיכנס לתוקף בהדרגה, עד תחילת 2018, עם סיומם של חוזי ההעסקה הנוכחיים של היו"רים והחלפתם בהסכמי תגמול חדשים, שעל פי הוראת סלינגר לא יכללו מענקים.

ומי יהיה הראשון מבין היו"רים לחוש את נחת זרועו של הרגולטור בכיסו? ככל הנראה יוחנן דנינו, המפכ"ל היוצא של המשטרה והיו"ר המיועד של חברת מגדל ביטוח. דנינו, שצפוי להיכנס לתפקידו רק בעוד מספר חודשים, יזכה לשכר שעומד בהוראות התיקון החדש לחוזר "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" - כך שלא יהיה זכאי לקבל בונוסים או אופציות אלא רק שכר קבוע.

בחודש שעבר אושר מינויו של דנינו בדירקטוריון מגדל, מינוי הנחשב ליוצא דופן בהשוואה למינויים דומים שנעשו בעבר בקבוצות הביטוח הגדולות והבינוניות - לאור העובדה שלדנינו אין ניסיון במגזר העסקי או הממשלת-יאזרחי. דנינו יחליף בתפקיד את עמוס ספיר, שיטפס קומה אחת מעלה בפירמידה של שלמה אליהו וימונה ליו"ר החברה האם, מגדל אחזקות, במקום פרופ' עודד שריג הפורש.

נזכיר כי "הקורבן" הקודם מבין בכירי ענף הביטוח של הליך חקיקה שהוביל האוצר להגבלת שכר הבכירים בעולם הפיננסים, היה אייל לפידות, מנכ"ל קבוצת הפניקס. איתרע מזלו של לפידות, שחידוש חוזה העסקה שלו נפל בתקופה שבה הוביל שר האוצר הקודם, יאיר לפיד, מהלך שנועד להגביל את שכר הבכירים בפיננסים ל-3.5 מיליון שקל בשנה (הרבה פחות משכרם הנוכחי של הקולגות של לפידות בענף הביטוח). אגב, תזכיר החוק האמור שהוביל לפיד, הקובע כי תגמולים למנהלים בתחומי הפיננסים שמעבר לעלות שנתית של 3.5 מיליון שקל לא יוכרו לשיקולי מס, מחכה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית מזה זמן.

רואים ביו"רים שומרי סף

במה מדובר? אתמול פרסם משרד האוצר את החוזר הסופי שלפיו יו"רים בגופים המוסדיים יזכו מעתה רק לשכר קבוע, ולא יקבלו תגמול משתנה ותלוי תוצאות. זה אומר שהיו"רים, בניגוד למנכ"לים ולבעלי המשרות האחרים בתאגידים הללו, לא יהיו זכאים לבונוסים, למניות או לאופציות אלא רק לשכר קבוע שאינו נגזר מתוצאות החברה.

מדוע? באוצר, כמו גם בבנק ישראל, שם פעלו בדומה ביחס לתאגידים הבנקאיים שמפוקחים אצלם, רואים בדירקטוריונים של החברות, ובוודאי ביו"רים, שומרי סף שאמורים לעתים לעמוד למול ההנהלות ולדאוג לתאגיד. לכן, חושבים הרגולטורים, יש ליצור להם מערך אינטרסים שונה מזה של המנהלים, ובעיקר כזה שלא יקדש השגת רווח או גידול בהכנסות לטווח קצר מדי על חשבון העתיד.

בנוסף, הנחיות האוצר כוללות הוראה לפיה שכר היו"רים יהיה מכפלה קבועה של שכר הדח"צים באותו גוף, כך ששכר הדח"צים ישמש עוגן לשכר היו"ר. בהקשר זה נציין כי עלות שכרו של דח"צ בגופים פיננסיים גדולים נעה ברמות של 250-400 אלף שקל לשנה עבור כ-20% משרה.

לכן, ברור שתהיה מכפלה לעוגן האמור, אבל מי יקבע את המכפלה הזו? ועדת התגמול של אותו הגוף. כלומר, הרגולציה לא קובעת רף כלשהו לשכר היו"רים ונותנת את הסמכות לכך לגופים עצמם, בתקווה שהשקיפות בנושא זה תעשה את העבודה.

הוראות האוצר החדשות כוללות עוד כמה הנחיות, כגון מנגנון השבת תגמול משתנה שניתן בעבר לשלל נושאי משרה בגופים המוסדיים, או חובה שעלויות העסקת בעלי תפקיד מרכזי ועובדים בגוף מוסדי יחולו על הגוף המוסדי ולא על חברות אחרות. באוצר מקווים כי שלל המהלכים יובילו להפחתה בשכר היו"רים אל מתחת ל-2 מיליון שקל לשנה - לעתים כמחצית מהשכר שלהם כיום.

ההוראות החדשות של האוצר מחייבות החל מאתמול, לגבי הסכמי העסקה שייחתמו קדימה, לרבות הארכה או שינוי של הסכם תגמול קיים (למעט שינוי טכני במהותו). כמו כן, ההוראות אינן תקפות לגבי זכויות שנצברו על ידי בעלי המשרות בגופים המוסדיים עד ליום פרסום החוזר.

בנוסף, מרבית היו"רים בענף הביטוח כבר אוחזים בהסכם תגמול מאושר. לגבי אלה קובעים באוצר, כי "הסכמי תגמול שאושרו לפני יום התחילה יותאמו להוראות תיקון זה עד ל-31 בדצמבר 2017". כלומר, לכל המאוחר המציאות החדשה של אי תשלום בונוסים ליו"רים, שיקבלו שכר שנגזר כמכפלה לשכר הדח"צים, תהיה הנוהג המחייב בשוק המוסדי מתחילת 2018.

ועוד משהו, ההוראות החדשות אינן חלות על חברות ההחזקה ששולטות בחברות הביטוח או בבתי השקעות, ושאינן כפופות לפיקוח האוצר, כי אם רק על הגופים המוסדיים עצמם.

מה קיבלו היו
 מה קיבלו היו

צרו איתנו קשר *5988