לאחר קיפאון של שנים: רוטציה בין משרדי רו"ח בחברות ממשלתיות

לאחר שנים שלא בוצעה רוטציה בין משרדי רואי החשבון המשמשים מבקרים חיצוניים של החברות הממשלתיות ולאחר שהוועדה למינוי רו"ח לא התכנסה מעל לשלוש שנים עקב סכסוך על מינוי חבריה, השלימה הוועדה הליך רוטציה משמעותי בין המשרדים ■ השליטה בביקורת בחברות הממשלתיות עדיין תיוותר, ברובה, בידי פירמות ראיית החשבון הגדולות בארץ ומרבית השינויים מהווים משחק תחלופה ביניהן

רונן בראל / צילום: תמר מצפי
רונן בראל / צילום: תמר מצפי

סוף סוף, לאחר קיפאון של שנים, רוטציה בין משרדי רואי החשבון שמכהנים כמבקרים חיצוניים לחברות ממשלתיות. הוועדה למינוי רו"ח וקביעת שכרם בחברות הממשלתיות התכנסה בחודשים האחרונים לאחר מספר שנים שבהן לא התכנסה ולא התקבלו החלטות בנושא, והשלימה הליך רוטציה משמעותי בקרב המשרדים שיבקרו, החל מדצמבר (ככלל), את החברות הממשלתיות - בהן חברת החשמל, התעשייה האווירית, דואר ישראל, רכבת ישראל, מקורות, רפאל, חברת נמלי ישראל, נמל אשדוד, נמל חיפה, נתיבי הגז הטבעי, נתיבי ישראל, נת"ע ועוד.

מדובר בסבב מינויים עצום ביחס לשנים עברו, הכולל עשרות חברות. מרשימת הרוטציה, שפרטיה הגיעו לידי "גלובס" עולה כי השליטה בביקורת בחברות הממשלתיות עדיין תיוותר, ברובה, בידי פירמות ראיית החשבון הגדולות בארץ - ולמעשה מרבית השינויים מהווים מעין משחק כסאות בין הפירמות הנמנות על הביג-5.כך, משרד KPMG-סומך-חייקין יחליף את משרד רואי החשבון Deloitte ישראל בהענקת שירותי ביקורת לחברת החשמל; משרד EY-ישראל יחליף את משרד BDO-ישראל בביקורת לתעשייה האווירית; ו-BDO יחליף את EY בביקורת של חברת דואר ישראל. רכבת ישראל תבוקר על-ידי משרד Deloitte-ישראל, במקום KPMG-סומך-חייקין; ובמקורות יפנה את מקומו משרדEY-ישראל לטובת משרד PWC-קסלמן וקסלמן; ברפאל תפנה את מקום המבקר פירמת רואי החשבון KPMG-סומך-חייקין לטובת PWC-קסלמן וקסלמן; ואת הביקורת בחברת נמלי ישראל תערוך פירמת EY-ישראל, במקום משרד RSM-שיף-הזנפרץ.

עוד נודע ל"גלובס" כי הביקורת בנתיבי אילון תיערך על-ידי משרד רו"ח ברזילי (במקום משרד גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות'); הביקורת בנמל אשדוד תיערך על ידי משרד Deloitte-ישראל, במקום משרד ברזילי ושות'; את הביקורת בנמל חיפה יערכו רואי חשבון מפירמת BDO-ישראל תחת פירמת ליאון אורליצקי; ומנגד יפנה משרד BDO את מקומו כמבקר עמידר, לטובת משרד ליאון-אורליצקי. ל"גלובס" נודע כי ההחלטה בנוגע לעמידר התקבלה בניגוד להמלצת רשות החברות, שסברה כי יש לשכור את שירותיה של פירמה גדולה לביקורת בחברה, לאור גודלה ומהותה של החברה בשוק הדיור בישראל. ואולם, חברי הוועדה דחו עמדה זו ובחרו למנות את משרד ליאון אורליצקי, משרד בינוני בגודלו, אך מוביל במשק.

שכר במחלוקת

במסגרת עבודת הוועדה, המליצה רשות החברות הממשלתיות לחברי הוועדה על מינויים של רואי חשבון בעשרות חברות ממשלתיות, ובייחוד בחברות הממשלתיות הגדולות; ומשרדי רואי החשבון התבקשו להציג את עמדותיהם באשר למינויים כמבקרים. המשרדים נדרשו, בין היתר, לעמוד בקריטריונים של מספר העובדים שיספקו את השירות, עמידה בתנאי אי-תלות וניגוד עניינים בין משרדי רו"ח לבין החברות הממשלתיות ועוד.

בנוסף, התבקשו המשרדים לספק אומדן בנוגע לעלות השירות שיספקו, נושא שעורר מחלוקת בקרב חלק מהמשרדים, שסברו כי אסור שהמחיר יהיה קריטריון לפסילת משרד מסוים. הנושא נדון בוועדה, וחבריה הבהירו כי לא מדובר בקריטריון, ואולם על החברות הממשלתיות לשקול את צעדיהן ולכלכל אותם - ונתון זה מסייע בראיית התמונה הכוללת.

נזכיר, כי ב-2010 דחתה רשות החברות הממשלתיות את המלצת הוועדה למינוי רואי חשבון בחברות ממשלתיות, בדבר העלאת שכר הטרחה של רואי חשבון מבקרים בחברות ממשלתיות, לאחר שזו המליצה להעלות ב-50% את שכר הטרחה המשוקלל של רואי חשבון מבקרים בחברות ממשלתיות: מ-150 שקל לשעה ל-230 שקל בשעה. ל"גלובס" נודע, כי סבב המינויים האחרון אף הוריד את רף השכר בקרב רואי החשבון המבקרים - ולרוחב כל המינויים החדשים נרשמה ירידה בשכר הטרחה.

לקראת הנפקות מיעוט

בעת ההחלטה על המינויים שקלו חברי הוועדה גם את הצורך לפזר את העבודה בין המשרדים, וכן התחשבו בהחלטת הקבינט חברתי-כלכלי מאוקטובר אשתקד בנושא "תוכנית רב-שנתית לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות". מדובר בתוכנית הרב שיזם מנהל רשות החברות הממשלתיות אורי יוגב, ושתותיר את השליטה בחברות בידי המדינה אך תאפשר גיוס כספים לחברות.

החלטת הממשלה לאפשר הנפקות מיעוט - בין היתר בחברת החשמל, התעשיות הביטחוניות, נמלי הים ועוד - היא שהובילה, בין היתר, לכך שמרבית משרדי הביג-5 עדיין שולטים בתחום הביקורת בחברות הממשלתיות. חברות אלה, כך העריכו בוועדה, ידרשו לשירותים מפירמות ענק על מנת לעמוד בדרישות הרגולטוריות והאחרות, ולא ממשרדים קטנים.בחודש האחרון הודיעה רשות החברות הממשלתיות על השלמת עבודת הוועדה למשרדי רואי החשבון שנבחרו, וכעת מינויים אלה אמורים לעבור אישור באספות כלליות של החברות הממשלתיות.

סוף להשבתה

עבודת הוועדה למינוי רואי חשבון לחברות הממשלתיות לאחרונה נעשתה לאחר מאמץ מרוכז ברשות החברות הממשלתיות להביא לתוצאות בנושא הרוטציה במשרדי רואי החשבון, ולאחר קיפאון של שנים בתחום, כאמור. הוועדה לא התכנסה מזה כשלוש וחצי שנים עקב סכסוך שמנע מינוי חברים חדשים בוועדה, ולמעשה מנע את פעילותה. ב-2011 התפטר מתפקידו יו"ר הוועדה הקודם, עו"ד אייל רוזובסקי, לאחר שהוועדה הייתה מושבתת כשנה בשל אי-מינוי מחליף לנציג לשכת רואי החשבון בוועדה שהתפטר. כתוצאה מכך, לא ניתן היה לבצע רוטציה בין משרדי רואי החשבון שכיהנו כמבקרים חיצוניים לחברות ממשלתיות.

הקיפאון בעבודת הוועדה הוביל לשתי בעיות מרכזיות: לא ניתן היה למנות רו"ח לחברות ממשלתיות חדשות שהוקמו בשנים האחרונות; ולא ניתן היה להחליף את רואי החשבון בחברות הקיימות, הגם שהם סיפקו שירותים לחברות משך שנים רבות, בניגוד לכללי הרוטציה, והחוזים עימם הסתיימו שנים קודם.

ואולם, לפני מספר חודשים חודשה עבודת הוועדה, בראשות עו"ד יעקב כהן, ובהשתתפות רו"ח אורי בארי, רו"ח יוסף נאסר, פרופ' לאה פסרמן, אריאלה אלקלעי ורם בלניקוב, לשעבר הממונה על אגף התקציבים באוצר. הוועדה התכנסה לראשונה לפני כחצי שנה, וקיימה מספר ישיבות ברצף בחודשים החולפים על-מנת לקדם את הרוטציה בהקדם האפשרי.

המבקרים החדשים
 המבקרים החדשים

צרו איתנו קשר *5988