פלוג תתערב בלאומי?

דירקטוריון לאומי ידון בהמלצות גורן. אבל מי יפקח שייעשו הדברים הנכונים?

גד סומך / צלם: רוני שיצר
גד סומך / צלם: רוני שיצר

גד סומך, דוד ברודט, רקפת רוסק-עמינח. "אנו ממליצים לדירקטוריון... לדון באפשרות שנפלו כשלים בעבודת רואי החשבון המבקרים, וזאת לכל המאוחר בטרם דיון בהארכת כהונת רואי החשבון המבקרים", כותב דוח "הוועדה הבלתי-תלויה" שמינה לאומי בראשות השופט בדימוס אורי גורן ונמסר ביום ב' השבוע לבורסה, בעניינו של משרד רואי החשבון הוותיק מאוד של לאומי, בראשות גד סומך. "אנו סבורים, כי בטרם תגבש ועדת הביקורת המלצה בדבר המשך כהונת רואי החשבון המבקרים, עבור דירקטוריון הבנק ועבור אסיפת בעלי המניות של הבנק, עליה להתחשב בהתנהלות רואי החשבון בפרשת הלקוחות האמריקאים ולבחון מהם הצעדים שיש לנקוט לאור זאת". בקיצור, רומז גורן לברודט יו"ר הבנק ולרוסק-עמינח המנכ"לית, שחונכה וטופחה על-ידי סומך: אם עולה בדעתכם, שוב, להעביר, חלק בשקט ודי אוטומטית, את אישור משרד גד סומך כרואה החשבון של הבנק, כמו בכל עשרות השנים האחרונות, אז אתם בבעיה. בעיה גדולה. זהו אחד הקטעים המשמעותיים ביותר בדוח הוועדה (שקידשה את "סופיות ההליכים" והחליקה החוצה את גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ עם החזר משותף של 5.1 מיליון שקל. לא כולל חישוב מס.)

גד סומך, דודו זקן, שלי יחימוביץ'. נובמבר 2011. טיוטה אחרונה של הדוח השנתי של קרן המטבע הוגשה למפקח על הבנקים זקן. בהמשך הפרק המתייחס לביקורת בספרי החשבונות של הבנקים, נכתב כך: "...הרשויות צריכות לעודד רוטציה אפקטיבית יותר של מבקרי ספרים... לחברות ראיית חשבון בינלאומיות אינדיווידואליות יש, עושה רושם, שליטה על ביקורת בחלקים שונים של המערכת הפיננסית (לפירמה אחת יש כמעט מונופול על העסקים הבנקאיים)..." הפירמה הזו היא משרד רואי החשבון של גד סומך, שמאז ועד היום מבקר לבד או ביחד עם משרד אחר את הבנקים לאומי, הפועלים, דיסקונט, הבינלאומי ואגוד, כלומר כולם מלבד מזרחי טפחות. איכשהו, הפרק הזה לא הופיע בדוח השנתי הסופי של הקרן. המפקח זקן ישב, ישב, ישב - בעצמו ו/או עם הפיקוח על שוק ההון - בדק, זימן, קרא, נסע, דיבר וחשב. מדי פעם קיבל קריאות זירוז מח"כ יחימוביץ', שגם יזמה הצעת חוק של ח"כים משלוש מפלגות: רובי ריבלין, מאיר שיטרית והיא עצמה. פעם בכמה חודשים יצאה בת קול: הנה, הנה, יש מתווה. מתגבש הסדר, עוד מעט נודיע עליו. רק שכל אותן שנים הופעלו לחצים כוחניים גם מצד רואי החשבון הבכירים מחזיקי הנחלות הבנקאיות, גם מנהלי הבנקים והדירקטורים החיוורים והמקושרים שלהם, וגם באמצעות קשת-הכוח הידועה של עורכי דין, פוליטיקאים בכירים וזוטרים, אינטרסנטים מגויסים, לוביסטים מוכרים לצד לוביסטים סמויים (המתכונת הרגילה של לחץ נוסח ישראל. כמו זו המופעלת ממש בימים אלה בעניינו של פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל שיבא, שדורש לבטל את הדין המשמעתי שמתנהל נגדו). חלפו ארבע שנים. זקן סיים ופרש לביתו, ריבלין בבית הנשיא, שיטרית בדרך לדיסקונט, יחימוביץ' שקעה בשני היצחקים, הרצוג ותשובה - והגענו לדוח ועדת אורי גורן. מה עכשיו?

גד סומך, חדווה בר, קרנית פלוג. בטוח שדירקטוריון לאומי יתכנס וידון בהמלצות גורן. גם בספקות הנרמזים של הוועדה בעניין ה"כשלים" של רואי החשבון. כמה זה יהיה רציני ולא מריחת זמן של דירקטורים שבעים, נינוחים שלא רוצים לריב עם בעלי העוצמה? ומי יפקח שייעשו הדברים הנכונים? המפקחת על הבנקים בר? לא. עד כמה ימים לפני שמונתה למפקחת שימשה בר בתפקיד בכיר בלאומי, ולכן היא מנועה, בהסדר ניגוד עניינים, מכל מעורבות. נשארה רק פלוג, נגידת בנק ישראל ובעלת הסמכות העליונה על פעילות הפיקוח על הבנקים. האם תתערב?

צרו איתנו קשר *5988