דוח המבקר - ענף המוניות: פוגעים בתחבורה הציבורית

מבקר המדינה: אין למשרד התחבורה תוכנית לשילוב ענף המוניות עם מערך התחבורה הציבורית

מונית / צילום: אריאל ירוזולימסקי
מונית / צילום: אריאל ירוזולימסקי

"ליקויים רבים הנוגעים להסדרה החוקית של הפעילות בענף המוניות ולפעילות של משרד התחבורה בתחום רישוי המוניות והפיקוח על פעילותן" - כך כתב מבקר המדינה בדוח שבחן את הסדרת הפעילות בענף המוניות. בין החודשים מאי עד דצמבר 2014, בדק משרד מבקר המדינה את נושא הסדרת הפעילות בענף המוניות ואת אופן הפיקוח של משרד התחבורה על פעילותן. הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה, ובדיקות השלמה נעשו באגף התקציבים במשרד האוצר.

המבקר מציין כי למרות שעברו 10 שנים מאז הוסף תיקון פקודה שעיקרו הסדרת הפעילות בענף המוניות, קיימים עדיין אי-סדרים רבים בענף. כך למשל, אין למשרד התחבורה תוכנית לשילוב ענף המוניות עם מערך התחבורה הציבורית. מוניות נוסעות במסלולים שבהם פועלות חברות האוטובוסים הציבוריות, מה שמקטין את הכנסות חברות האוטובוסים ומגדיל את הסובסידיות שנאלצת המדינה לשלם להן.

כמו כן, בשנים האחרונות חרגו תאגידי מוניות רבים באופן קבוע מהמסלול של קווי השירות הקבועים ברישיון ההפעלה שלהם, מה ששוב "פוגע ביעילותה של התחבורה הציבורית" ו"משפיע על גובה הסובסידיות שהמדינה משלמת למפעילים האחרים של תחבורה זו".

לגבי מוניות השירות, נמצא כי עד לשנת 2013 לא נעשתה כלל בקרה על פעילותן. עוד נמצא, כי משרד התחבורה אינו אוכף את העמידה בתנאי הרישיון כראוי, כי המפקח אינו משתמש בסמכותו לשלול את רישיון קו השירות כאשר הדבר נדרש, וכי מערך גביית הקנסות וחילוט הערבויות אינו פועל כראוי.

המבקר ממליץ למשרד התחבורה לבצע בהקדם בחינה מקיפה של הפעילות בענף המוניות, להכין תוכנית כוללת להסדרתה ולשילובה בכלל מערך התחבורה הציבורית, לשפר את מערך הבקרה וגביית הקנסות, וכן לפעול לשינוי המצב החוקי הקיים בכל הנוגע לסמכויות החקירה והאכיפה - "כל זאת על מנת לקיים שירותי תחבורה ציבורית מסודרים, איכותיים, יעילים ואמינים".

צרו איתנו קשר *5988