היקף הפנסיה שמנהלים המוסדיים הגיע ל-580 מיליארד שקל

בשנה שחלפה המשיכו שוקי הפנסיה החדשה, הגמל וההשתלמות לצמוח: יותר מ-54 מיליארד שקל נוספו לסך הנכסים ■ ההעברות בגמל ובהשתלמות: אלטשולר שחם, ילין לפידות ופסגות בצמרת; בתחתית: כלל ביטוח ומגדל

פנסיה / צילום: שאטרסטוק
פנסיה / צילום: שאטרסטוק

ההפקדות של ציבור החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, בקופות הגמל לתגמולים ובקרנות ההשתלמות הסתכמו בשנת 2015 בסכום אדיר של כ-54.2 מיליארד שקל. חלק הארי של סכום עצום זה מופנה לשלל אפיקי ההשקעה - בעיקר בחו"ל, אך גם בבורסה הישראלית ובשוק ההון הלא סחיר המקומי. מן העבר השני, שילמו קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה החדשות המקיפות סכום של כ-21.9 מיליארד שקל לעמיתים בהן. סכום זה נמשך מהן, ושימש את המשקיעים לצרכיהם השונים - החל מצריכה ועד לביצוע השקעות אחרות.

נכון לסוף 2015 הסתכם היקף הנכסים המנוהל הכולל בשלושת אפיקי החיסכון הללו בכ-578.8 מיליארד שקל - חלק משמעותי משוק החיסכון ארוך-הטווח בישראל, אך ממש לא החלק הארי בו. כך, לצד שלושת האפיקים הללו, ישנם עוד קופות גמל מסוגים שונים, ביטוחי החיים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה הוותיקות, שבכולם יחדיו מנוהלים עוד מאות רבות של מיליארדי שקלים, ושמופקדים אליהם סכומי עתק.

בכל מקרה, נתוני 2015, כפי שפורסמו באתר האוצר, מלמדים כי שוק הפנסיה החדשה המקיפה לא עצר לנוח גם ב-2015, וכי הוא ממשיך לצמוח בשיעור אדיר. בסיכומה של 2015 צמחו הנכסים המנוהלים בשוק זה בכ-15% - שיעור כפול משיעור הצמיחה של שוק קרנות ההשתלמות, שגם הוא שוק שמאופיין בצמיחה ניכרת בנכסים. בשוק הגמל לתגמולים נרשמה ב-2015, כצפוי, צמיחה מתונה הרבה יותר, בשיעור של כ-2.5%.

בשלושת אפיקי החיסכון הללו נרשמה ב-2015 צבירה נטו - ההפקדות בניכוי התשלומים ובשקלול ההעברות - בהיקף אדיר של כ-35.8 מיליארד שקל. סכום זה, יחד עם השקעות עבר קיימות בתיקים - אשר הגיעו לפרקן - חיפש בשנה החולפת השקעות חדשות, בארץ ובעולם.

מציאות זו, של זרימה אדירה של כספים לאפיקי החיסכון הללו, וגם לאחרים, מצביעה על כך ששוקי ההון המקומיים - הסחירים והלא סחירים - המשיכו לזכות גם ב-2015 לאספקה נאה של מזומנים, שמחפשים תשואה כלשהי בעולם של ריביות אפסיות. להערכתנו המגמה בהפקדות ובתשלומים מלמדת שכנראה שהשווקים ימשיכו ליהנות מזרם שכזה, שיתמוך בביקוש להשקעות, גם בהמשך הנראה לעין - הגם שחלק הולך וגדל מהכספים הללו מופנה להשקעות מעבר לים (פשוט כי השוק המקומי קטן מדי כיום מכדי לספק שוק משוכלל לכלל הכסף המוסדי הישראלי).

על כל פנים, ב-2015 הסתכמו ההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות בכ-27.7 מיליארד שקל, שהיוו כ-13.7% מהצבירה הממוצעת בשנה זו. מדובר בצמיחה אדירה, שלא צפויה להגיע לכדי מיצוי בשנים הנראות הקרובות. למול סכום זה, עשרת גופי הפנסיה המקיפה החדשה שילמו לעמיתים כ-4.7 מיליארד שקל, שהיוו כ-2.3% בממוצע מהצבירה השנתית הממוצעת.

בשקלול העברות, התשלומים וההפקדות, עולה כי קרנות הפנסיה המקיפות החדשות רשמו ב-2015 צבירה נטו מצרפית של כ-23.6 מיליארד שקל .

מי מוביל?

הגוף עם היקף ההפקדות הגבוה ביותר הוא מנורה מבטחים, שמחזיקה בקרן הפנסיה החדשה הגדולה במשק - מבטחים החדשה. ב-2015 הסתכמו ההפקדות למבטחים החדשה בכ-8.1 מיליארד שקל, לעומת תשלומים של כ-1.6 מיליארד שקל. אחריו ניצב גוף הפנסיה החדשה השני בגודלו במשק - מגדל, שמחזיקה במגדל מקפת, ושקיבלה הפקדות בהיקף של כ-5.7 מיליארד שקל.

במקום השלישי ניצב גוף הפנסיה הרביעי בגודלו - הראל פנסיה, שאליו זרמו ב-2015 הפקדות בהיקף מצטבר של כ-5.4 מיליארד שקל, כ-15% יותר מההפקדות שזרמו לגוף הפנסיה החדשה השלישי בגודלו במשק, כלל ביטוח, ורק 5% פחות מההפקדות שזרמו למגדל.

כמו כן, מנתוני ההעברות עולה, כי מנורה מבטחים בלטה בפסגה, בעוד שמיטב דש ואלטשולר שחם בלטו אחריה בצמרת הגופים שהועברו אליהם כספים מגופים אחרים. מנגד, מגדל מקפת בלטה בתחתית, עם העברות החוצה של כ-600 מיליון שקל.

ומה עשו יחדיו חמש קבוצות הביטוח הגדולות במונחי נכסים מנוהלים, במונחי הפקדות ובמונחי צבירה נטו? בסוף 2015 החזיקו חמש קבוצות הביטוח הגדולות בכ-96.8% מהנכסים שנוהלו בשוק הפנסיה החדשה המקיפה, שהנו השוק הצומח ביותר בחיסכון לטווח ארוך. אותם חמישה גופים החזיקו בנתח של כ-94.8% מההפקדות לשוק, ובנתח של כ-93.7% מהצבירה נטו.

מה זה אומר? שלאט (מאוד, ואולי אף מדי) בתי ההשקעות ואיילון יתפסו נתח גדול יותר מהנכסים בשוק, אבל שהם עדיין חלק מזערי מהשוק כולו.

גמל והשתלמות

ומה עם שוקי הגמל וההשתלמות? 15 הגופים הגדולים בשווקים אלה רשמו ב-2015 הפקדות מצרפיות של כ-19.5 מיליארד שקל, והצבירה נטו הסתכמה בכ-9.1 מיליארד שקל לאחר תשלומים לעמיתים בהיקף מצרפי של כ-13.3 מיליארד שקל.

גופי הגמל וההשתלמות שבלטו במעלה דירוג ההפקדות ב-2015 היו אלטשולר שחם, מיטב דש, פסגות, ילין לפידות ואקסלנס, עם נתחים של כ-11.2%, 9.5%, 8.4%, 6.9% ו-6.6% מכלל ההפקדות לשוק. במונחי הצבירה נטו הוביל את השוק אלטשולר שחם, ואחריו ילין לפידות ואקסלנס, שהחזיקו בנתחים של כ-34.1%, 24% ו-12.3% מהצבירה נטו הכוללת בשוק.

ולסיום, מי בולט בהעברות בגמל ובהשתלמות ב-2015? בצד החיובי בלטו אלטשולר שחם, ילין לפידות ופסגות, שהעבירו לניהולם סכומי עתק שנוהלו בגופים אחרים במהלך השנה החולפת. מנגד, בתחתית, בולטות שתי קבוצות הביטוח כלל ביטוח ומגדל, עם העברות כספים החוצה מניהולם של כ-1.3 מיליארד שקל ושל כ-1.1 מיליארד שקל, בהתאמה.

ההפקדות בשוק הפנסיה המקיפה החדשה
 ההפקדות בשוק הפנסיה המקיפה החדשה

צרו איתנו קשר *5988