אושרה ייצוגית בהיקף 26 מיליון שקל נגד קבוצת "קידום"

הבקשה הוגשה על רקע סירוב לביטול עסקאות של צרכנים שנרשמו ללימודי האנגלית בבית הספר "וול סטריט" שמפעילה הקבוצה

קידום / צילום: יחצ
קידום / צילום: יחצ

אושרה תביעה ייצוגית נגד קבוצת "קידום" המפעילה את בית הספר לאנגלית "וול סטריט". הבקשה הוגשה לפני 4 שנים על-ידי עורכי הדין רועי קדם וחיים פינץ על רקע סירוב לביטול עסקאות מצד צרכנים שנרשמו ללימודי האנגלית.

"החברה לא הכירה בזכות חרטה של צרכנים שחתמו על הסכמים גם אם לא התחילו ללמוד וגם לאחר מכן לא התירה ללומדים להשתחרר מההסכם מכל סיבה שהיא כשהיא קבעה שהתשלומים ימשיכו כסדרם, למרות שמדובר במוצר ייחודי שהלקוחות בדרך-כלל לא התנסו בו או במשהו דומה לו בעבר ורבים מהם מצאו בדיעבד שהמוצר שרכשו אינו מתאים להם או שאינו עומד בציפיותיהם", אמר עו"ד פינץ.

תחת הבקשה שאושרה, נכללים צרכנים שלמדו בוול סטריט ולא סיימו את לימודיהם (הנעשים בעיקר באמצעות תוכנה ממוחשבת ייעודית). בין אם ניסו להשתחרר ממסלול לימודים בקידום וסורבו ובין אם לא, וזאת בטווח שזמן של 7 שנים מיום הגשת הבקשה, קרי 11 שנים מיום ה-9 בינואר 2005. היקף התביעה נאמד ב-26 מיליון שקל.

השופט, פרופ' עופר גרוסקופף אישר כאמור את התובענה כייצוגית כשהוא מציין את חשיבות מתן האפשרות לחרטה ללקוחות כשהוא מתייחס לשני הצדדים בעסקה "זכות השתחררות מצומצמת עלולה להחמיר את הנזק שנגרם לצרכן מכניסה לחוזה שאינו מקנה לו זכות חרטה. במילים אחרות, חשיבותה של זכות החרטה מבחינת אינטרס הצרכן היא פונקציה של היקף זכות ההשתחררות (אך לא להיפך)", ציין והוסיף כי "כנגד האינטרסים הצרכניים יש להעמיד את האינטרס הלגיטימי של העוסק כי החוזה עמו יכובד, וכי תישמר יכולתו להסתמך על ההתקשרויות שערך, ולתכנן את צעדיו העסקיים בהתאם. אכן, לערך של כיבוד התחייבויות ולתועלת שביציבות עסקית חשיבות גם בהקשר הצרכני. לפיכך, ההכרה בזכות החרטה ובזכות ההשתחררות של הלקוח אינה יכולה להיות גורפת. עליה ליחס משקל ראוי לעקרון על-פיו "חוזים יש לכבד". עליה לשקף איזון ראוי בין האינטרסים הלגיטימיים של הצרכן לאינטרסים הלגיטימיים של העוסק".

עוד ציין כי הנתבעת החתימה את הלקוחות על הסכם המעניק זכות חרטה מצומצמת מאד (בכל מקרה אין הלקוח רשאי לחזור בו מההתקשרות לאחר שהשתתף בשיעור הראשון), ושולל כמעט כליל את זכות ההשתחררות, על כן קבע שיש סיכוי סביר שייקבע כי שלילת זכות החרטה וההשתחררות שנקבע בחוזה הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד, שאינו מתיר את ביטול החוזה גם בכפוף לדמי ביטול "סבירים" כהגדרת השופט.

להגנתה טענה הנתבעת בדיונים בבית המשפט כי היא "נוהגת לבחון לגופן את כל בקשות הביטול המגיעות אליה, ואם מתברר כי הביטול נעשה מסיבות שאינן בשליטת הלקוח (כגון: מוות במשפחה, מחלה קשה או לקות לימודית קשה), נוהגת המשיבה, לפנים משורת הדין, להחזיר ללקוח את שכר הלימוד. לעיתים, ואף בנסיבות פחות קיצוניות (כגון: נסיעה ארוכה לחו"ל, שינוי מקום מגורים או שינוי מקום עבודה) מציעה המשיבה ללקוח, אף זאת לפנים משורת הדין, זיכוי המאפשר ללקוח ללמוד את הקורס במועד מאוחר יותר או שהיא מאפשרת ללקוח להעביר את הזכות להשתתף בקורס לאדם אחר".

צרו איתנו קשר *5988