גבעות קיבלה אולטימטום - ועלולה לאבד את שדה מגד

הממונה על ענייני הנפט: לפי תוכנית העבודה, על השותפות לבצע מבחן הפקה בקידוח מגד 6 בחודש ינואר 2016, ו"יש לתקן את המעוות תוך 60 יום"

קידוח נפט גבעות עולם / צלם: תמר מצפי
קידוח נפט גבעות עולם / צלם: תמר מצפי

שותפות חיפושי הנפט "גבעות עולם" עומדת לאבד את חזקת שדה מגד שבו היא פועלת, הסמוך לראש העין. הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה שלח אתמול (א') מכתב לשותפות ובו התריע כי "עקב אי מילוי הנדרש בתוכנית העבודה שבחזקה שבנדון, הנני מתרה בך... על ביטול החזקה שבנדון".

עוד כותב הממונה כי לפי תוכנית העבודה שלה, על השותפות לבצע מבחן הפקה בקידוח מגד 6 בינואר 2016, וכי "אם לא יתוקן המעוות תוך 60 יום ממועד מכתב זה, תבוטל החזקה שבנדון ללא הודעה נוספת".

יחידות ההשתתפות נמחקו ממסחר

בגבעות  אמרו בתגובה כי "בכוונת השותף הכללי לקיים דיון חירום בדירקטוריון, על מנת לדון במשמעות המכתב ובאפשרויות העומדות בפני השותפות".

הממונה, אגב, התריע בפני גבעות כבר לפני כשלושה חודשים, כי היא אינה פועלת לפיתוח שדה מגד "בשקידה הראויה". אז ציינו בגבעות כי "בכוונת השותפות להמשיך ולפעול לקידום פתרון לבעיית אובדן הלחץ בבאר מגד 6, לביצוע מבחני הפקה בבאר, ולפתח את שדה מגד לטובת בעלי היחידות ולטובת מדינת ישראל".

יזמי גבעות עולם והשותפות המנהלת אותה (השותף הכללי) נמצאים בסכסוך עמוק וממושך ביניהם, על רקע חוסר ההצלחה בפיתוח שדה מגד. הכנסות השותפות נטו ממכירת נפט הסתכמו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2015 בכ-4.3 מיליון דולר לעומת כ-7.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2014.

ההפסד בתקופה זו עמד על כ-3.3 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-10.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה. לשותפות היו בסוף ספטמבר 2015 נכסים פיננסיים בהיקף שלכ-2.3 מיליון דולר וגירעון של 4.2 מיליון דולר בהון העצמי. יחידות ההשתתפות שלה נמחקו זה מכבר מהמסחר בבורסה, לאחר שירדו למחיר מינימלי של אגורה אחת, ומשקיעיה לא אישרו מהלך שהציעה גבעות לאיחוד הון שיעלה טכנית את מחיר היחידה.

לפני כשלושה חודשים וחצי החליט בית המשפט שלא להתערב בסכסוך, ודחה את כל בקשות הצדדים לצווי מניעה. שופט המחוזי בלוד, יעקב שפסר, פסק כי על הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם במסגרת דירקטוריון החברה המנהלת, על-מנת לנסות ולהימנע מפגיעה נוספת בה ובשותפות. עם זאת, השופט הצביע בפסק הדין על אובדן אמון בין הצדדים לסכסוך - המנכ"ל לשעבר טוביה לוסקין מצד אחד ויו"ר הדירקטוריון שמואל בקר ונגה בן-דוד מהצד השני - "הפוגם עמוקות בהתנהלות השותפות".

בשנתיים האחרונות, על רקע הידרדרות במצב השותפות (הערת "עסק חי" והפסד צבור של כ-88.5 מיליון דולר), פרצה מחלוקת בין הצדדים בנוגע לניהולה. בפברואר 2014 הובילה המחלוקת להדחת המנכ"ל לוסקין, וב-2015, כאמור, עבר הסכסוך לבית המשפט.

צרו איתנו קשר *5988