תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

נשים את האגו בצד: חברות בניהול נשי משיגות התשואות הכי טובות

חברות בניהול נשים מספקות תשואה טובה יותר, והדבר בולט במיוחד בענף הטכנולוגי ■ 14 מתוך 20 נשים שמנהלות חברות S&P 500 היכו את המדד בתשואות המניות שהן סיפקו ■ אז מה הפלא שהושקה תעודת סל גדולה על חברות בניהול נשי?

אירופה וול סטריט / צילום: רויטרס
אירופה וול סטריט / צילום: רויטרס

יום האישה הבינ"ל שחל אתמול (ג'), שלח אותנו לבדוק את הקשר שבין המנהלות העומדות בראש חברות לבין ביצועי המניות של החברות אותן הן מנהלות. סקר של גוף מחקר Peterson institute for international economics בקרב 21,980 חברות ב-21 מדינות, מראה כי רווחיות חברות עומדת בקשר ישיר עם מספר הנשים בעמדות ניהוליות בחברות. הסקר גם מראה את חשיבות העתודה הניהולית בחברה בניגוד ל"הצנחת" נשים בעמדות המנכ"ל. קרי, לדעת כותבי הסקר למספר הנשים בהנהלת החברה יש השפעה חיובית גדולה יותר מאשר לזהות המגדרית של המנכ"ל עצמו.

עבור חברות רווחיות, המעבר מהנהלה ללא נשים ל-30% נשים, העלה את המרווח התפעולי של החברה ב-15%. בדיקתם העלתה מצב עגום לפיו בכ-60% מהחברות אין נשים במועצת המנהלים ובכ-50% מהחברות אין נשים בדרגת סמנכ"ל. מחקר אחר, של חברת CSRI, מצא כי אחוז גבוה יותר של נשים במועצת המנהלים הביא לאחוז גבוה יותר של החזר על השקעות החברה (ROE), לצמיחת רווח גבוהה יותר ואף לערך מניות במונחי מכפיל שווי שוק להון עצמי גבוה יותר.

8% נשים בקרב עשירי העולם

מחקר נוסף, שביצע פרופ' ארון דהיר מאוניברסיטת יורק, בחן באילו אספקטים משנות נשים את דרך ניהול החברה ונתגלו בו ממצאים מעניינים. במחקר נבחנו חברות בנורבגיה, שם קיים חוק המחייב שיהיו לפחות 40% נשים במועצת המנהלים. לטענת החוקר, נשים הביאו להרחבת הדיון בנושאים שהעלו, תוך בחינה מעמיקה יותר של משוואת הסיכון סיכוי בהשקעות חדשות.

הדירקטוריונים שנבחנו, התנהלו בצורה שיטתית יותר תוך בקרה והכוונה טובה יותר של ההנהלות. לסיכום, נמצא גם כי התנהלות הגברים בסביבה נשית השתנתה לטובה, תוך שינוי חיובי בתרבות הדיון במועצת המנהלים.

כאשר בוחנים את מספר המיליארדרים בעולם, התמונה אינה מעודדת. מתוך 50 מיליארדרים רק ארבע מהן נשים, כשכולן ירשו את הונן מבעליהן או משפחתן. הדבר נכון לאלמנתו של סטיב ג'ובס, וליורשות רשתות וול-מארט, מארס ולוריאיל. בפרספקטיבה רחבה יותר, עולה כי המצב משתפר אך בקצב איטי, כאשר יש היום 145 נשים מיליארדריות בעולם לעומת 22 בלבד בשנת 1995. קשה למצוא את הסיבה להבדלים משמעותיים אלה, אולם ניתן להעריך כי הפער יצטמצם בשנים הבאות מאחר ומתוך סך העסקים החדשים שנפתחים היום בארה"ב, 40% מהם נפתחים על-ידי נשים. בשונה מהמצב בחברות הציבוריות, לפי סקר BMO Bank, בכ-30% מסך העסקים הפרטיים, תפקידי הנהלה מאוישים על-ידי נשים. סגירת הפערים המגדריים עשויה להגיע מתחום הטכנולוגיה, שם נמצא כי בחברות הטכנולוגיה הפרטיות המנוהלות על-ידי נשים, התשואה על ההון גבוהה בכ-35% מחברות המנוהלות על-ידי גברים.

למי יורישו הנשים?

תהליך מעניין נוסף שאמור להעביר יותר הון לנשות העולם, בדגש על ארה"ב, ניתן לייחס לתהליכים דמוגרפיים. חברת GenSpring חישבה ומצאה כי כ-41 טריליון דולר יועברו לדורות הבאים על-ידי דור "הבייבי בומרס" בארה"ב. דוח BMO Bank חישב כי בימים אלה 14 טריליון דולר נשלטים על-ידי נשים וסכום זה צפוי לצמוח ל-22 טריליון בשנת 2020. עוד עולה מדוח חברת GenSpring כי 44% מהנשים מעל גיל 65 בארה"ב הן אלמנות, עובדה המרמזת כי בעשור הקרוב יותר ויותר נשים ירכזו הון בידיהן לו פוטנציאל לעבור לדורות הבאים. המחקר גם בחן לאיזו מטרה מייעדות נשים את כספי החסכונות. 80% מהן הדגישו את רצונן לסייע לבני משפחה עם לימודים, 91% מהן היו מעוניינות להשאיר כספים לדורות הבאים ואחוז גבוה, שעמד על 87% מבין משתתפות הסקר, הביע רצון לתרום חלק מכספן למען הקהילה. נתון נוסף החשוב לאלו מבינינו העוסקים בתחום ההשקעות, הוא כי מרבית הנשים מכירות בחשיבות התכנון הפיננסי בהווה כדי לתמוך בצרכים נוכחיים והעתידיים.

שתי תעודות סל הונפקו בעבר, שכללו חברות המנוהלות על-ידי נשים או בעלות שוויון מגדרי, אולם הסכומים שנצברו בהן היו נמוכים. היום הוצגה תעודה חדשה על-ידי חברת State Street שתסחר תחת הסימבול SHE ושקיבלה התחייבות השקעה בסך 500 מיליון דולר מקרן הפנסיה של מורי קליפורניה. התחייבות זו אמורה להפוך את התעודה לסחירה יותר ומומלץ לעקוב אחרי התנהלותה.

לאחר שהצגנו את כל היתרונות בהקשר של שילוב נשים בהנהלות החברות, ניתן לבחון האם מניות החברות בהן מכהנות מנכ"ליות הצליחו להשיא תשואה עודפת על מדדי המניות הרלוונטיים. 20 נשים מכהנות כמנכ"ליות בקרב חברות ה-S&P 500, שש מהן מונו לתפקיד בשנת 2011, ארבע בשנת 2014, שלוש בשנת 2012 ו-2013 והשאר מונו בשנים קודמות. המנכ"לית הוותיקה ביותר מבין חברות ה-S&P 500 היא דברה קאפר, שעומדת בראש חברת הריט Ventas ומונתה לתפקיד במרץ 1999. מבין 20 החברות המנוהלות על-ידי נשים, חמש הן בתחום הטכנולוגיה - אורקל, IBM, HP, זירוקס ויאהו!. ארבע בתחום המזון והטבק - פפסיקו, ריינולד, קמפבל ומונדלז; שתיים בתחום הריט - Ventas ו-HCP; שתיים בתחום התעופה - לוקהיד וג'נרל דיינמיקס; שתיים מתחום האנרגיה - דיוק וסמפרה; והשאר בתחומי תרופות (מיילן), הבנקאות (Kekorp), המדיה (Tegna), הרכב (GM) והקמעונאות (Ross).

כאשר בוחנים את ביצועי המניה מיום כניסת המנכ"לית לתפקיד (ראו טבלה), נמצא כי ב-11 מקרים השיאה המניה תשואה עודפת על מדד היחס הרלוונטי. אולם אם בוחנים נתון זה שישה חודשים לאחר כניסתה לתפקיד, זמן סביר להשפיע על התנהלות החברה, עולה מספר החברות שהיכו את המדד מגיע ל-14 מתוך ה-20. תוצאה זו מובהקת למדי וקושרת תפקוד חיובי עודף של מחיר המניה למנכ"לית המכהנת. בחברות מונדלז, GM, Kekorp ו-HP, כל אחת מתחום פעילות אחר, הביאו השינויים שביצעה המנכ"לית לתשואה עודפת החל משישה חודשים לאחר המינוי. בולטת הצלחתן של המנכ"ליות בשתי חברות האנרגיה ובשתי חברות התעופה להשיא תשואה עודפת משמעותית מיום כניסתם לתפקיד.

לסיכום, נראה כי מעבר למחקרים ולסקרים המעידים על שיפור בתפקוד חברות עם שילוב נשים בתפקידי מפתח ניהוליים, גם במבחן התוצאה הצליחו המנכ"ליות לספק תשואות עודפות לבעלי המניות. נותר רק להצטער כי רק ב-20 חברות מתוך מדד S&P 500 מכהנות מנכ"ליות ולבחון את ביצועי תעודת הסל החדשה SHE כדי לאתגר את הממצאים שהוצגו.

* הכותב הוא מנהל השקעות ראשי ב-UBS Wealth Management Israel Ltd. לכותב המאמר ו/או לחברה עשוי להיות עניין אישי בנושא. האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

התשואות של מנכליות החברות
 התשואות של מנכליות החברות

צרו איתנו קשר *5988