אפריקה הפסידה 1.8 מיליארד ש'; 12.4 מ' ש' עלות שכר ללבייב

החברה הפסידה 1.576 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד ■ ההפסד נובע מירידה בשווי הנכסים של אפי פיתוח עקב התמשכות המצב המאקרו-כלכלי השלילי ברוסיה ■ הערת "עסק חי" בדוחות

לב לבייב אברהם נובוגרוצקי / צילום: תמר מצפי
לב לבייב אברהם נובוגרוצקי / צילום: תמר מצפי

בהתאם לאזהרת הרווח החריפה שפרסמה בתחילת החודש, אפריקה  מדווחת הבוקר (ג') על הפסד נקי של 1.752 מיליארד שקל ב-2015 והפסד של 1.576 מיליארד שקל ברבעון הרביעי בלבד. בנוסף, לדוחות החברה צורפה הערת "עסק חי".

ההפסד נובע מירידה בשווי הנכסים של אפי פיתוח בהיקף של 1.733 מיליארד שקל ב-2015 עקב התמשכות המצב המאקרו-כלכלי השלילי ברוסיה, המשליך לרעה על מצבו של שוק הנדל"ן ברוסיה בכללותו. השלמת מכירת בניין הטיימס בארה"ב גררה בהתאם לכללי חשבונאות הפסד של 384 מיליון שקל, הנובע ממימוש קרן הון בחובה. למימוש זה לא הייתה השפעה על ההון לבעלים.

הרווח מהשכרה והפעלת נכסים הסתכם בשנת 2015 ב-536 מיליון שקל לעומת רווח של 647 מיליון שקל אשתקד. הקיטון הנובע מקניון "אפימול" אשר הכנסותיו הסתכמו השנה ב-71.3 מיליון דולר לעומת 107 מיליון דולר אשתקד. ההרעה נובעת מהדרדרות המצב הכלכלי בשוק הרוסי. מכירת קניון פארדוביצה בצ'כיה על ידי אפריקה נכסים בנובמבר 2014 והיחלשות שער האירו לעומת השקל תרמו גם הם לירידה בהכנסות. 

יתרת הנדל"ן להשקעה הסתכמה בסוף 2015 ב-8.5 מיליארד שקל, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה הסתכמה לסך של 2 מיליארד שקל, יתרת מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה ב-2.5 מיליארד שקל ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של 1.9 מיליארד שקל.

מנכ"ל אפריקה ישראל אברהם נובוגרוצקי (נובו) ציין עם פרסום הדוחות כי "תוצאות השנה עומדות בסימן ההחרפה המתמשכת במצב המאקרו כלכלי ברוסיה והשפעת מצב זה על תוצאות חברת הבת אפי פיתוח, תוך שאנו ממשיכים לפעול בזהירות ולבחון את צעדינו בהתאם להתרחשויות. לצד האתגרים הלא פשוטים ברוסיה אנו מעודדים מכך כי המאמצים הרבים המושקעים בקידום הפיתוח העסקי באים לידי ביטוי בתוצאות חברות הבת אפריקה ישראל נכסים, דניה סיבוס ואפריקה ישראל מגורים. החברות מציגות המשך תנופת עשייה, המתבטאת בגידול וצמיחה בפעילות, תוך ביסוס איתנותן הפיננסית לצד חלוקת דיבידנד לבעלי המניות.

"החברה מתכוונת במהלך תקופת המתווה עליו חתמה לאחרונה להמשיך ולפעול במישורים שונים ביישום תכניתה העסקית הכוללת, בין היתר, מכירת נכסים במחירים ראויים ויצירת תזרים חיובי, שיסייעו בידה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות והמשך מאמציה לשירות החוב", הוסיף נובוגרוצקי.

למרות ההפסד הכבד, יו"ר החברה ובעל השליטה לב לבייב גרף ב-2015 שכר בעלות 12.4 מיליון שקל, כשמתוכם 4.7 מיליון שקל כשכר ו-7 מיליון שקל באופציות. המנכ"ל נובוגרוצקי השתכר אשתקד 2.3 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988