פצצת הפנסיה - הטיפ השבועי: איך להעביר כסף בין קופות גמל

רפורמת ניוד מוצרי החיסכון הפנסיוני בשנת 2008 הרחיבה את אפשרויות המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים: קופות גמל, תוכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה ■ איך לעשות זאת בקלות ■ למדריך פנסיה 

פנסיה / צילום: shutterstock
פנסיה / צילום: shutterstock

רפורמת ניוד מוצרי החיסכון הפנסיוני בשנת 2008 הרחיבה את אפשרויות המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים: קופות גמל, תוכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה. בהתאם להוראות הניוד, כל חוסך רשאי להעביר בכל עת את הכספים הרשומים לזכותו בתוכנית החיסכון מבלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום קנס או בפגיעה ברצף הזכויות הביטוחיות שצבר לאורך השנים.

בדומה למציאות הקיימת בשווקים אחרים, מתן האפשרות לחוסך להעביר את נכסי החיסכון הפנסיוני שלו לניהול של חברה אחרת נועד להגביר את כוח המיקוח של החוסך ואת רמת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. החברות המנהלות נדרשות להקפיד על איכות השירות ועל איכות ניהול ההשקעות ולבחון מעת לעת את גובה דמי הניהול הנגבים מהלקוחות, וזאת מתוך ידיעה כי הלקוח עלול לעבור לחברה אחרת.

בחינת היקפי ההעברות במוצרי החיסכון הפנסיוני מאז החלה רפורמת הניוד מעלה כי היקפי ההעברות בין קרנות הפנסיה וביטוחי החיים נמוכים משמעותית מאלו הנהוגים בין קופות הגמל.סך הכספים שהועברו בין קופות גמל עמד בשנת 2015 על כ-28.6 מיליארד שקל, סך הכספים שהועברו בין קרנות הפנסיה עמד בשנת 2015 על כ-5.5 מיליארד שקל, בעוד שסך הכספים שהועברו בין קופות ביטוח בשנת 2015 עמד על כ-1.3 מיליון מיליארד שקל.

אחת הסיבות לפער בין היקף הניוד בקופות הגמל להיקף הניוד בקרנות הפנסיה ובקופות הביטוח היא המורכבות של מוצרי הפנסיה והביטוח, המכילים מרכיב של כיסוי ביטוחי, לעומת קופות הגמל המכילות מרכיב של חיסכון בלבד. סיבה נוספת להיקף העברות הכספים הנמוך יחסית מקורה בפרק הזמן הארוך שניתן לחברה שממנה לקוח מבקש להעביר את כספו לפעול לשימור הלקוח בטרם מבוצעת העברת הכספים. בנוסף, מבוטחים בפוליסות ביטוח עם מקדמים מובטחים נמנעים לאורך השנים מלבצע ניוד של הכספים בפוליסות שברשותם בשל החשש לאבד את המקדם המובטח שבפוליסות אלו.

מקדם קצבה הוא המקדם שבו יחולקו סך כספי החיסכון במועד הפרישה לצורך חישוב הקצבה החודשית. בפוליסות ביטוח חיים שנמכרו עד שנת 2012, היה נהוג להבטיח את גובה המקדם לחוסך במועד הצטרפותו לקופה (לכן נקרא "מקדם מובטח"), על אף שהיו לו עשרות שנות חיסכון עד הגיעו לגיל הפרישה. הבטחה זו הגבירה את הוודאות של החוסכים בביטוחי מנהלים, בפרט בעולם שבו תוחלת החיים ממשיכה לעלות.

על מנת להגביר את היקף הניוד במוצרי החיסכון הפנסיוני פועל אגף שוק ההון לשפר, לשכלל ולהסיר חסמים בתהליך הניוד. בינואר 2016 נכנס לתוקף חוזר ניוד פוליסות ביטוח חיים עם מקדמים מובטחים המאפשר למי שיש לו פוליסה עם מקדמים מובטחים לנייד את כספו לפוליסה חדשה תוך שמירה מלאה על המקדם המובטח ובדרך זו להוריד את דמי הניהול.

בנוסף, ב-10 באפריל 2016 פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר טיוטת חוזר שבמסגרתה בוטל פרק הזמן שבו רשאית החברה שממנה הלקוח מבקש להעביר את הכספים לפעול לשימורו וכתוצאה מכך קוצר פרק הזמן של תהליך העברת הכספים במידה ניכרת. כמו כן, נקבע בטיוטת החוזר כי תהליך העברת המידע בין החברות המנהלות את הקופות יבוצע באמצעות ממשק ממוכן בהתאם למבנה אחיד שיגדיר הממונה. במטרה לפשט את התהליך עבור הלקוח, עודכן נוסח הטופס המשמש למילוי בקשה להעברת הכספים.

צרו איתנו קשר *5988